Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Fiscale verminderingen (vrijstellingen doorstorting bedrijfsvoorheffing)

In bepaalde gevallen moet u slechts een deel van de ingehouden bedrijfsvoorheffing op het loon van uw werknemers doorstorten aan de fiscus. Het andere deel mag u bijhouden. Dit is het principe van de fiscale vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Natuurlijk zijn er aan deze vrijstellingen voorwaarden en formaliteiten verbonden.

Afhankelijk van uw paritair comité zijn afwijkingen mogelijk. Bekijk deze sectorale afwijkingen via Paritaire Comités.

Fiscale verminderingen (vrijstellingen doorstorting bedrijfsvoorheffing)

In bepaalde gevallen moet u slechts een deel van de ingehouden bedrijfsvoorheffing op het loon van uw werknemers doorstorten aan de fiscus. Het andere deel mag u bijhouden. Dit is het principe van de fiscale vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Natuurlijk zijn er aan deze vrijstellingen voorwaarden en formaliteiten verbonden.

Overuren

Wist u u dat u kunt rekenen op een gunstig fiscaal regime voor een bepaald aantal overuren per jaar en per werknemer? Zo kunt u in bepaalde gevallen worden vrijgesteld van doorstorting van een deel van de bedrijfsvoorheffing die u hebt ingehouden op het loon voor overuren. Maar uw werknemers komen ook in aanmerking voor een vermindering van bedrijfsvoorheffing op dit loon.

Onderzoek & ontwikkeling (O&O)

Stelt u onderzoekers tewerk? Denk er dan aan om na te gaan of ze voldoen aan de voorwaarden voor de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek. Zo kunt u ervan worden vrijgesteld om 80% van de ingehouden bedrijfsvoorheffing aan de fiscus door te storten. Wat zijn die voorwaarden?

Alle artikelen over Onderzoek & ontwikkeling (O&O)
Sluiten

Nachtarbeid, ploegenarbeid of volcontinu-arbeid

Werken uw werknemers ‘s nachts, in ploegen of volcontinu? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden rekenen op een fiscale vrijstelling. Ook de bouwsector kan van deze vrijstelling gebruik maken. Denk dus niet te snel dat u niet in aanmerking komt!

Sportbeoefenaars

Zijn er sportbeoefenaars tewerkgesteld in uw onderneming? Goed nieuws: dan bent u er mogelijks van vrijgesteld om 80% van de ingehouden bedrijfsvoorheffing op hun loon door te storten aan de fiscus. Check wel zeker de na te leven voorwaarden.

Structurele vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing (IPA-korting)

Behoort jouw onderneming tot de non-profitsector? Of ben je een KMO uit de profitsector? Dan hoef je mogelijks een deel van de ingehouden bedrijfsvoorheffing niet door te storten aan de fiscus. Benieuwd hoeveel jouw voordeel bedraagt? Lees dan zeker verder.

Startende ondernemingen (start-ups)

Bent u een kleine en beginnende onderneming? Dan mag u mogelijks tot maximum 20% van de ingehouden bedrijfsvoorheffing bijhouden. Het andere deel moet u doorstorten aan de fiscus. Er gelden natuurlijk wel regels en voorwaarden. U leest er hier alles over.

Steunzones

Bent u van plan om te investeren in een steunzone en zo nieuwe banen te creëren? Mogelijks kunt u dan rekenen op een fiscale vrijstelling en 25% bijhouden van de ingehouden bedrijfsvoorheffing op de lonen van de werknemers die u voor deze nieuwe werkposten inzet.

Sociaal passief

Het sociaal passief is een fiscale techniek op basis waarvan u elk jaar een bepaald bedrag van uw winsten of baten van belasting kan vrijstellen. Op die manier legt u belastingvrije provisies aan om de kosten van een eventueel ontslag van een werknemer te financieren.