Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Nachtarbeid, ploegenarbeid of volcontinu-arbeid

Welke aangiften in de bedrijfsvoorheffing moet men indienen?

De betrokken werkgevers moeten twee aangiften 274 indienen voor de periode waarin zij gedeeltelijk of volledig kunnen worden vrijgesteld van storting van bedrijfsvoorheffing.

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2024

Rubrieken van de aangifte 274

De eerste slaat op alle inkomsten van alle werknemers

De tweede slaat op de inkomsten, ploegenpremies inbegrepen, van de werknemers die in ploegen, 's nachts of in een volcontinusysteem hebben gewerkt

"Aard van de inkomsten"

Code "10"

Code "06" of code “57” (voor werken in onroerende staat op werven)

"Belastbare inkomsten"

Bedrag van de belastbare bezoldigingen van de betrokken periode

Bedrag van de belastbare bezoldigingen van de ploegen- of nachtarbeiders

"Verschuldigde bedrijfsvoorheffing”

Het bedrag van de ingehouden bedrijfsvoorheffing

Het negatieve bedrag = 22,8% van de belastbare bezoldigingen van de voornoemde werknemers die in ploegen of 's nachts hebben gewerkt (of 25% in geval van volcontinuarbeid). In geval van ploegenarbeid op werven (werken in onroerende staat) is het negatieve bedrag = 3% van de belastbare bezoldigingen

Opmerkingen

Indien de belastbare inkomsten of de verschuldigde bedrijfsvoorheffing worden gewijzigd, mogen er aanvullende aangiften 274 worden ingediend. Men moet dan enkel het verschil in meer of in min tussen de verschuldigde bedrijfsvoorheffing en de aangegeven belastbare inkomsten vermelden[1].

De bedragen die in de tweede aangifte worden vermeld, moeten niet worden overgenomen in de fiscale fiches 281.10.

[1] Circulaire nr. CI.RH.244/568.064 van 11 januari 2005, punt 21.

Alle artikelen over Nachtarbeid, ploegenarbeid of volcontinu-arbeid