Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Nachtarbeid, ploegenarbeid of volcontinu-arbeid

Wat zijn de belangrijkste wettelijke bepalingen?

Hier zijn de belangrijkste wettelijke bepalingen.

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2024
 • Artikel 275/5 Wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB) 92
 • Artikels 301 en 302 Programmawet van 24 december 2003, Belgisch Staatsblad van 31 december 2003
 • Koninklijk Besluit van 16 juni 2004
 • Circulaire van 11 januari 2005 (Ci.RH.244/568.064)
 • Wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact
 • Koninklijk Besluit van 21 december 2006 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
 • Economische Herstelwet van 27 maart 2009
 • Programmawet (I) van 26 december 2013
 • Wet van 26 december 2015 houdende maatregelen inzake de versterking van jobcreatie en
 • Koopkracht, B.S. 30 december 2015
 • Wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie,
 • B.S. 30 maart 2018
 • Wet van 28 april 2019 houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van artikel 1, § 1 ter, van
 • De wet van 5 april 1955 (1), B.S. 6 mei 2019
 • Circulaire 2019/C/42 van 27 mei 2019 over de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing
 • Voor ploegen- en nachtarbeid.
 • Circulaire 2020/C/38 van 2 maart 2020 over de steunmaatregel “vrijstelling van doorstorting van de
 • Bedrijfsvoorheffing voor ondernemingen die werken in onroerende staat, in ploegenarbeid op locatie
 • Verrichten.
 • 2 Arresten van het Hof van Beroep van Antwerpen van 19 januari 2021 (2018AR402 en 2018AR755)
 • Circulaire 2021/C/99 van 16 november 2021 over de berekening van de ‘één derde-norm’.
 • Koninklijk besluit van 19 mei 2022 tot wijziging van de bepalingen inzake de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in het KB/WIB 92, B.S. 31 mei 2022.
 • Wet van 28 maart 2022 houdende verlaging van lasten op arbeid, Belgisch Staatsblad van 31 maart 2022.
Alle artikelen over Nachtarbeid, ploegenarbeid of volcontinu-arbeid