Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Nachtarbeid, ploegenarbeid of volcontinu-arbeid

Welke algemene voorwaarden moet men vervullen om een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing te bekomen?

Om de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing te verkrijgen, moet de ondernemingen aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Laatst bijgewerkt op 9 juni 2023

De ondernemingen die aan de volgende voorwaarden voldoen, kunnen een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing bekomen:

  • Nacht- of ploegenarbeid (of volcontinuarbeid) verrichten, dan wel volgens een eigen definitie in “ploegen” werk in onroerende staat verrichten op locatie 
  • Een nacht- of ploegenpremie betalen of toekennen [1](een bruto uurloon van minstens 13,75 euro- niet- geïndexeerd[2] wordt hiermee gelijkgesteld in geval van verrichten van werken in onroerende staat in ploegen) 
  • Bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn
  • De bedrijfsvoorheffing volledig inhouden van de bezoldigingen en premies
  • De werknemers minstens één derde van hun arbeidstijd in ploegen of ’s nachts doen werken in de loop van de maand waarvoor het voordeel wordt aangevraagd[3]

Let op! In het kader van de mini-taxshift zijn de voorwaarden voor de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor nacht- en ploegenarbeid verscherpt. Deze maatregelen zijn op 1 april 2022 in werking getreden.

[1] Nieuw sinds 1 april 2022: de wet houdende verlaging van lasten op arbeid stelt voortaan de kwantificering van deze premie in percentage vast.

[2] 16,02 euro voor inkomstenjaar 2023.

[3] Voorwaarde van toepassing sedert 1 juni 2009.

Alle artikelen over Nachtarbeid, ploegenarbeid of volcontinu-arbeid