Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Nachtarbeid, ploegenarbeid of volcontinu-arbeid

Welk bewijs moet men aan de belastingadministratie verstrekken?

De betrokken belastingplichtigen moeten bewijzen dat de werknemers gedurende de kalendermaand effectief in ploegen, ’s nachts of in een systeem van volcontinuarbeid hebben gewerkt[1], dan wel in ploegen werken in onroerende staat[2] verricht hebben op werven (bouw- en aanverwante sectoren).

Laatst bijgewerkt op 9 juni 2023

Ze moeten daartoe een nominatieve lijst voor de Administratie opmaken die een aantal gegevens bevat.

Let op! Het koninklijk besluit van 19 mei 2022 breidt de informatie die op die nominatieve lijst moet staan aanzienlijk uit. Deze uitbreiding is het gevolg van de mini-taxshift en is met terugwerkende kracht in werking getreden op 1 april 2022.

Tot nu toe moest de nominatieve lijst voor nacht- en ploegenarbeid enkel voor elke betrokken werknemer de volledige identiteit (naam, voornaam, adres, postcode, gemeente, nationaal nummer of geboortedatum) bevatten en de maand waarin hij in ploegen, ’s nachts, in een systeem van volcontinuarbeid had gewerkt dan wel in ploegen (volgens de specifieke definitie) werken in onroerende staat verricht had op werven[3].  De uitzendbedrijven moesten op hun beurt de benaming, het volledige adres en het nationale nummer van de ondernemingen waar de arbeid werd verricht, erbij vermelden.

Sinds 1 april 2022 moet de werkgever heel wat meer informatie ter beschikking houden van de belastingadministratie. 

Via het document in bijlage vindt u per specifieke vorm van ploegen- en nachtarbeid een gedetailleerd overzicht van de gegevens die u sinds 1 april 2022 ter beschikking moet houden van de fiscus.

Specifiek voor de ploegenarbeid in bouw- en aanverwante sectoren moet de werkgever bij een eventuele fiscale controle in detail kunnen bewijzen dat elk teamlid voldoet aan de eerder genoemde basisvoorwaarden (zie vraag: “Wat verstaat men onder ploegenarbeid, nachtarbeid, ploegen-/nachtpremie en volcontinuarbeid?").

Deze lijst moet in geval van controle worden voorgelegd aan de Administratie. Ze mag op papier of op een andere drager worden overgemaakt.

[1] Circulaire nr. CI.RH.244/568.064 van 11 januari 2005, punt 23.1.

[2] Op basis van art; 20, §2 BTW-KB nr. 1.

[3] Koninklijk Besluit van 16 juni 2004 (artikel 2), Belgisch Staatsblad van 24 juni 2004.

Alle artikelen over Nachtarbeid, ploegenarbeid of volcontinu-arbeid