Login
Service Contact Lex4You
Login

Een bv oprichten: dit moet je weten

Voor- en nadelen bij het oprichten van een bv

U heeft een interessant bedrijfsidee, maar twijfelt nog over de juiste vennootschapsvorm? Hier leest u alles over de besloten vennootschap (bv), de vroegere bvba. In het kort is een bv een vennootschapsvorm met beperkte aansprakelijkheid, meer opties tot fiscale planning, maar duur en administratief traag om op te richten.
Meer weten?

Contacteer een expert

Een bv oprichten in 5 stappen

 • Ga langs bij een notaris
 • Stel uw financieel plan op
 • Laat een revisor een verslag opmaken
 • Regel uw ondernemings- en btw-nummer via een Securex ondernemingsloket
 • Sluit u aan bij een sociaal verzekeringsfonds
Vragen? Contacteer ons!

Bv: alles wat u moet weten

Wat is een besloten vennootschap (bv) in drie punten:

 • Het besloten karakter verwijst naar het feit dat de aandelen van de vennootschap niet zomaar van eigenaar kunnen veranderen. Zo weet u ten allen tijden met wie u samenwerkt.
 • Een tweede aspect is de beperkte aansprakelijkheid van de aandeelhouders. Die aansprakelijkheid is namelijk beperkt tot hun inbreng in de vennootschap.
 • Verder is de bv een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid, waarbij u een grote statutaire vrijheid heeft.

Aansprakelijkheid bij een bv

Zoals gezegd is in een bv de aansprakelijkheid van de aandeelhouders beperkt tot hun inbreng. Dat betekent dat schuldeisers in principe geen aanspraak kunnen maken op uw privévermogen. Een belangrijke opmerking is wel dat er zoiets als oprichtersaansprakelijkheid bestaat.

Oprichtersaansprakelijkheid

Sinds de nieuwe wetgeving hoeft u geen vast bedrag als startkapitaal meer in te brengen bij de oprichting van een bv. Alleen moet u aan de hand van een financieel plan wel nagaan hoeveel middelen u nodig heeft om de eerste twee jaren te overbruggen.

En dat bedrag moet u effectief inbrengen. Gaat uw vennootschap binnen een periode van 3 jaar na de oprichting failliet en was het aanvangsvermogen duidelijk ontoereikend, kunt u als oprichter toch nog persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor (een deel van) het tekort.

Tip: Laat uw financieel plan altijd opstellen of nakijken door een expert.

Voor- en nadelen van een bv

Ga naar het overzicht van de verschillende vennootschapsvormen om meer informatie te krijgen over de voor- en nadelen van alle vennootschapsvormen. We herhalen ze hier in het kort.

Voordelen van een bv

 • De aandeelhouders zijn slechts aansprakelijk ten belope van hun eigen inbreng
 • In theorie kan het startkapitaal 1 euro bedragen.
 • De winst van een bv is onderworpen aan de vennootschapsbelasting, en die is een pak voordeliger dan de personenbelasting (zoals het geval is bij een eenmanszaak).
 • Er zijn meer opties om uw fiscaliteit efficiënt te regelen.
 • U kunt een bv op uw eentje oprichten, maar ook samen met andere personen.
 • Aandelen zijn in principe niet vrij overdraagbaar, maar het is mogelijk om hier via uw statuten toch vanaf te wijken. Via de statuten kunt ook andere zaken zoals het stemrecht van aandelen regelen.

Nadelen van een bv

 • Voor de oprichting moet u langs de notaris passeren
 • De oprichtingskosten zijn relatief hoog
 • U moet een financieel plan opstellen
 • U bent verplicht een dubbele boekhouding bij te houden
 • De kost om een bv te vereffenen is een pak hoger dan bijvoorbeeld bij een eenmanszaak
Start je bv met 360°-ondersteuning

Richt je bv snel en gemakkelijk op met een business pack op maat van jouw bedrijf en noden.

Bv oprichten: stappenplan

Een bv is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zo bent u beter beschermd tegen mogelijke schuldeisers, maar dat betekent ook dat er strengere voorwaarden gelden om een bv op te richten.

We overlopen de vijf stappen:

 1. Passeer bij de notaris
 2. Stel uw financieel plan op
 3. Laat een revisor een verslag opmaken
 4. Regel uw ondernemings- en btw-nummer via een Securex ondernemingsloket
 5. Sluit u aan bij het sociaal verzekeringsfonds van Securex

Wilt u een stappenplan op maat? 

Stel uw persoonlijk stappenplan samen

Ga langs bij een notaris

Voor de oprichting heeft u een notariële akte nodig. Daarvoor betaalt u ongeveer 1.000 euro aan notariskosten (exclusief btw). Deze kosten bevatten reeds de registratierechten en het recht op geschriften.

Een uittreksel uit uw oprichtingsakte moet ook gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad, waarvoor u zo’n ongeveer 250 euro betaalt aan de griffie. In de meeste gevallen regelt uw notaris dit echter voor u.

Stel uw financieel plan op

De meeste ondernemers laten hun financieel plan opstellen bij een boekhouder. Als richtprijs houdt u best 800 euro in gedachten, al hangt dat volledig af van uw boekhouder, de complexiteit van uw onderneming en uw eigen bijdrage.

In het financieel plan licht u de financiële haalbaarheid van uw bedrijf toe en welke financiële bronnen u nodig heeft om dit te realiseren. Zoals gezegd moet u de leefbaarheid van uw bv tijdens de eerste twee jaren bewijzen. Dit bezorgt u dan aan de notaris bij het opstellen van de uw oprichtingsakte.

De inhoud van het financieel plan is wettelijk vastgelegd. Wat moet er zeker instaan:

 • alle financieringsbronnen
 • een omschrijving van uw activiteiten
 • de openingsbalans
 • een geprojecteerde balans- en resultatenrekening na 12 en 24 maanden
 • een begroting van de verwachte inkomsten en uitgaven voor minstens twee jaar
 • een beschrijving van de gebruikte manieren om de verwachte omzet en rentabiliteit te schatten

Opmerking: De notaris zal controleren of alle wettelijke elementen aanwezig zijn, maar gaat geen inhoudelijke controle doen.

Beperk het risico op oprichtersaansprakelijkheid bij faillissement en werk samen met een boekhouder. U bent sowieso verplicht om een boekhouder onder de arm te nemen voor uw dubbele boekhouding.

Controle door bedrijfsrevisor

De inbreng van de vennoten is niet altijd alleen financieel: een vennoot kan ook andere zaken zoals een bedrijfsgebouw of kennis inbrengen in de vennootschap. Is dat bij u ook het geval, dan moet een onafhankelijke bedrijfsrevisor dat controleren en verslag van uitbrengen.

De kosten voor de controle en het verslag van de revisor hangen af van de omvang en moeilijkheidsgraad.

Ondernemingsnummer- en btw-nummer regelen

De overheid bepaalt hoeveel u betaalt voor de aanvraag van uw ondernemingsnummer via een inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). U doet dat via een Securex ondernemingsloket en momenteel kost u dat 101 euro (geen btw van toepassing) per vestigingseenheid, dit voor zowel een eenmanszaak als een vennootschap.

Die inschrijving moet gebeuren vóór uw eerste - officiële - werkdag als zelfstandige.

Bij de inschrijving heeft de volgende documenten nodig:

 • identiteitskaart
 • zakelijk bankrekeningnummer
 • eventueel bijzondere vergunningen die u nodig heeft voor het uitoefenen van de beoogde economische activiteit - kan in sommige gevallen ook geregeld worden door het ondernemingsloket zelf
 • bij een bv moet u ook een afschrift van uw statuten meebrengen

De activatie van uw btw-nummer gebeurt door het ondernemingsloket en kost u ongeveer zo’n 60 euro (excl. btw).


Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en vennootschapsbijdrage betalen

Aangezien u start als zelfstandige, moet u zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds zoals dat van Securex. Als aandeelhouder van een vennootschap betaalt u een jaarlijkse vennootschapsbijdrage, waarbij onder andere de kinderbijslag voor zelfstandigen wordt gefinancierd, of waarmee het minimumpensioen voor zelfstandigen verhoogd wordt.

Bv oprichten: alle kosten

Een aantal kosten vond u hierboven al:

Er zijn echter nog een aantal zaken waar u best rekening mee houdt.


Boekhouding van een bv

Een bv moet verplicht een dubbele boekhouding voeren. Wat betekent dat precies?

Tegenover elke transactie, zoals een aan- of verkoop, ben je verplicht een bewijskrachtige betaling te boeken. Je boekt dus elke verrichting dubbel in, vandaar de term ‘dubbele’ boekhouding. Op zich hoeft u zich daar niet mee bezig te houden, maar is dat iets dat uw boekhouder regelt.

Op basis van uw dubbele boekhouding maakt u ook een jaarrekening. Die bestaat uit een balans en een resultatenrekening en geeft inzicht in de financiële gezondheid van uw onderneming.

Mocht u toch kiezen voor een eenmanszaak in plaats van een bv, volstaat een enkelvoudige boekhouding.


Startkapitaal van een bv

De vroegere bvba kende een minimum startkapitaal van 18.550 euro, waarbij een deel bij oprichting gestort moest worden door de oprichter(s). Sinds de nieuwe regelgeving is dat echter niet meer nodig. Via een financieel plan moet u nagaan welke financiële middelen voor uw onderneming toereikend zijn om de eerste twee jaren te overbruggen. En dan hoeft u enkel aan dat kapitaal te voldoen.

Hoeveel precies ‘toereikend’ is, hangt natuurlijk af van uw plannen.


Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder van een vennootschap kunt u aansprakelijk worden gesteld voor schade tegenover de vennootschap en derden. Dit voor fouten begaan in de uitoefening van uw opdracht. Schiet u tekort in uw bestuur met schade tot gevolg, dan kunt u hier dus voor aansprakelijk gesteld worden.

Daarom blijft een goede bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering broodnodig. Hoeveel u hiervoor betaalt, hangt af van het risico dat u loopt en hoe hoog het bedrag is waartegen u zich wil indekken.


Vereffening van een bv

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u graag uw vennootschap vrijwillig wil ontbinden. Weet dat dat echter niet zomaar gaat.

Net zoals de oprichting van een bv wat voeten in de aarde heeft, zo ook de ontbinding ervan. Het is een omslachtige procedure omdat er veel actoren bij betrokken zijn.

U zal hiervoor ook opnieuw bij uw notaris moeten passeren, met kosten tot gevolg. Meer informatie hierover? Vraag advies aan uw notaris of aan een van onze experten.

Sociale bijdragen bv 

Als mandataris van een vennootschap betaalt u als zelfstandige ieder kwartaal sociale bijdragen en één keer per jaar voor uw vennootschap een vennootschapsbijdrage.


Vennootschapsbijdrage

Uw vennootschapsbijdrage betaalt u ook via een sociaal verzekeringsfonds. Het precieze bedrag hangt af van uw balanstotaal in het vorige afgesloten boekjaar:

 • lager dan 825.750,09 euro bedraagt dit 347,50 euro
 • hoger dan 825.750,09 euro bedraagt dit 868,00 euro

(Bijna) alle vennootschappen moeten de vennootschapsbijdrage betalen, maar er zijn uitzonderingen.

Richt een bv op via een Securex ondernemingsloket in uw buurt

Dit zou u ook kunnen interesseren: