Menu
Vennootschapsvormen

Soorten vennootschapsvormen

Kies de vennootschapsvorm die bij u past

Als zelfstandige kiest u tussen een eenmanszaak of een vennootschap. Stelt u financiële zekerheid voorop, dan gaat u beter voor een vennootschap. Alleen, welke dan: een besloten vennootschap (BV, vroeger bvba) of meteen een naamloze vennootschap (NV)? Ontdek de verschillen tussen de ondernemingsvormen en maak de juiste keuze.
 

Ik wil mijn zaak oprichten
Soorten vennootschapsvormen
Vennootschapsvormen: voor- en nadelen

Wat zijn vennootschapsvormen?

Een vennootschapsvorm heeft een aantal voor- en nadelen, maar het oprichten omvat alleszins meer werk dan bij een eenmanszaak

Een definitie: Een vennootschap wordt opgericht door een contract op grond waarvan twee of meer personen overeenkomen iets in gemeenschap te brengen met als doel één of meer nauwkeurig omschreven activiteiten uit te oefenen en met het oogmerk aan de vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensdeel te bezorgen. De vennootschap heeft eigen rechten en plichten en bezit dus de rechtspersoonlijkheid, en kan verschillende ondernemingsvormen aannemen.

De wetgeving werd in mei 2019 grondig hervormd, waarbij het voor iedereen wat eenvoudiger werd. Toch zijn er nog heel wat opties.

Soorten vennootschapsvormen

Één van de grootste hervormingen is de drastische vermindering van het aantal vennootschapsvormen. Er bestaan nog vijf basisvormen:

 • Besloten vennootschap (BV)
 • Naamloze vennootschap (NV)
 • Coöperatieve vennootschap (CV)
 • Maatschap
 • Vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid, zoals de vennootschap onder firma (VOF) en commanditaire vennootschap (CommV)

Ter volledigheid, naast deze basis vennootschapsvormen blijven ook een aantal minder bekende vormen behouden: het Europees economisch samenwerkingsverband (EESV), de Europese vennootschap (SE) en de Europese coöperatieve vennootschap (SCE). Dit zijn vennootschapsvormen die voortvloeien uit Europese regelgeving en die bijgevolg niet zomaar aangepast kunnen worden door de Belgische overheid. Maar in realiteit komt u deze weinig tegen.

Welke u nu precies kiest, hangt af van uw doelstellingen en verwachtingen. De keuze voor een specifieke vennootschapsvorm heeft wel een grote impact. Dus praat hier zeker over met uw notaris, uw boekhouder en uw Securex business coach.

Besloten Vennootschap (BV)

De BV – vroegere bvba – is één van de populairste vennootschapsvormen. Sinds de hervorming kunt u op u eentje een BV oprichten en is er geen minimumkapitaal meer vereist, waardoor deze nog aan populariteit won. U moet wel over voldoende aanvangsvermogen beschikken, een financieel plan opstellen en ook een notariële akte laten opmaken.

De naam ‘besloten vennootschap’ verwijst naar het feit dat u minder mogelijkheden heeft om aandelen over te dragen. En al zit het niet meer in de naam, via een BV bent u nog altijd beperkt aansprakelijk of beter beschermd tegen potentiële schuldeisers.

Heeft u nog vragen over deze vennootschapsvorm? Stel hier al uw vragen.

Naamloze Vennootschap (NV)

Een tweede bekende vennootschapsvorm is de Naamloze Vennootschap (NV), meestal gebruikt bij en geassocieerd met grotere ondernemingen.

In tegenstelling tot een besloten vennootschap, werkt de kapitaalinbreng anders: de aandelen zijn vrij overdraagbaar, de nadruk ligt op het anoniem inzamelen van kapitaal. Anoniem, want in dit geval blijven de vennoten buiten beeld. En hun aansprakelijkheid blijft beperkt tot hun inbreng.

Ook een NV kan slechts één aandeelhouder of vennoot hebben. In elk geval moet 61.500 euro startkapitaal worden voorzien, elk aandeel voor minimum één vierde volstort.

Wilt u een NV oprichten? Dan moet u...

 • Een financieel plan voorzien
 • Een notariële akte bij oprichting regelen
 • Een aandelenregister voor aandelen op naam opmaken
 • Een raad van bestuur met minstens 3 bestuurders (of een duaal bestuur) aanduiden
 • Een dubbele boekhouding voorzien
 • En meer...

De NV is daarom een minder flexibele ondernemingsvorm en komt vooral bij grotere bedrijven voor.

Contacteer ons voor meer info omtrent deze vennootschapsvorm.

Coöperatieve Vennootschap (CV)

Zoals de naam al meteen suggereert, deze vennootschapsvorm is geschikt om met een aantal vennoten samen te werken en toch de aansprakelijkheid te beperken:

 • De vennoten zijn enkel aansprakelijk voor het bedrag van hun inbreng.
 • In- en uitstappen kan eenvoudig. Nieuwe vennoten treden toe door in te schrijven op nieuwe aandelen.

Concreet:

 • U heeft minimum 3 vennoten nodig
 • Er is geen minimumkapitaal vereist, maar (net zoals bij een BV) moet u wel via uw financieel plan aantonen dat u over voldoende aanvangsvermogen beschikken om de eerste twee jaar te overbruggen. Aandelen zijn op naam en vrij overdraagbaar, een aandelenregister is verplicht.
 • U heeft ook een notariële akte nodig bij de oprichting.

Heeft u nog vragen over deze vennootschapsvorm? Stel hier al uw vragen.

Maatschap

Sinds de hervorming van de vennootschapswet (mei 2019) is ook de maatschap een vennootschap. Dit is een overeenkomst tussen minstens 2 (rechts)personen om samen een onderneming uit te baten of samen iets te bezitten. De ‘maten’ brengen geld, arbeid of goederen in en verdelen de winst onder zich.

Een maatschap heeft een aantal voordelen:

 • Gemakkelijk op te richten en te ontbinden.
 • Een onderhandse overeenkomst volstaat, dus u hoeft niet bij een notaris te passeren of statuten neerleggen.
 • De winstverdeling bepaalt u zelf.

Mogelijke nadelen zijn:

 • De aansprakelijkheid is onbeperkt, dus de vennoten zijn minder beschermd.
 • Aandelen kunnen niet zomaar overgedragen worden, het akkoord van de andere aandeelhouders is nodig.

Een maatschap heeft geen rechtspersoonlijkheid en geen eigen vermogen. Met (onvolkomen) rechtspersoonlijkheid wordt een maatschap een vennootschap onder firma (VOF) of een commanditaire vennootschap (CommV).

Contacteer ons voor meer info omtrent deze vennootschapsvorm.

Kies de vennootschapsvorm die bij u past

Welke u nu precies kiest, hangt af van uw doelstellingen en verwachtingen. Misschien bent u zelfs beter af met een eenmanszaak. Bespreek uw keuze alleszins met uw boekhouder en/of notaris.

Maak de juiste keuze dankzij professioneel advies Overleg met een expert
Dit zou u ook kunnen interesseren:
Uw eigen zaak starten als eenmanszaak of vennootschap?

U wilt een eigen zaak oprichten, maar u twijfelt nog tussen een eenmanszaak of een vennootschap. De voor- en nadelen van beide opties ontdekt u hier.

Meer info
Zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep?

U wilt graag uw eigen baas zijn, maar u twijfelt tussen hoofdberoep of bijberoep? We leggen u de verschillen uit, zo maakt u de juiste keuze.

Meer info
Een eigen zaak starten in 5 stappen

Een eigen zaak starten is spannend. U wilt natuurlijk dat het vlot verloopt. Dankzij dit stappenplan maakt u probleemloos de sprong naar het ondernemerschap.

Meer info