Login
Service Contact Lex4You
Login

Aanvullende pensioenen

Een aanvullend inkomen voor een zorgeloze oude dag

Als zelfstandige is uw wettelijk pensioen beperkt. Meestal is het onvoldoende om uw huidige levensstandaard te behouden. Kies voor een aanvullend pensioen en geniet ten volle van uw pensioen! Ontdek snel de oplossing die het best bij u past met onze simulator. 

Contacteer ons

Waarom een aanvullend pensioen opbouwen bij Securex?

  • U krijgt extra kapitaal bovenop uw wettelijk pensioen
  • U krijgt een gewaarborgde intrestvoet van 1,25%* op de gestorte premie(s) in 2023 - een van de beste markttarieven - en mogelijk een jaarlijkse winstdeling **. Of u gaat voor een hoger potentieel rendement via onze beleggingsfondsen.
  • U recupereert een deel van het gespaarde bedrag, dankzij een voordelige fiscaliteit
  • U geniet van alle voordelen van een aanbod op maat in functie van uw behoeften

* De 1-jaar-gewaarborgde intrestvoet die van toepassing is op het ogenblik van een premiebetaling blijft gewaarborgd voor deze premiebetaling tot 31/12 van het lopende jaar.

** De eventuele winstdeling is afhankelijk van de gerealiseerde resultaten van Securex Leven en wordt jaarlijks vastgesteld door haar Algemene Vergadering. 

Hoeveel bedraagt uw wettelijk pensioen?

Het wettelijk pensioen van een zelfstandige ziet er als volgt uit: 


Maximum    Minimum
Gezinspensioen    € 2.421,08€ 2.045,60
Pensioen alleenstaande€ 1.936,86€ 1.636,99

* Bedragen op 01/01/2023


Het wettelijk pensioen in de praktijk 

Bovenstaande bedragen gelden alleen voor zelfstandigen die een volledige loopbaan van 45 jaar achter de rug hebben. In de praktijk is een gemiddelde loopbaan korter. Het wettelijk pensioen wordt dan ook pro rata berekend.

Gevolg? Het gemiddelde pensioen voor een zelfstandige bedraagt momenteel slechts 900 euro per maand.

Benieuwd naar het exacte bedrag van uw wettelijk pensioen?

De definitieve berekening gebeurt op het moment dat u uw pensioenaanvraag indient. Met behulp van simulatietools en -diensten krijgt u alvast een idee van uw toekomstig pensioen. 

Bereken het bedrag van mijn wettelijk pensioen

Pensioenopbouw via aanvullende pensioenen voor zelfstandigen

Uw wettelijk pensioen als zelfstandige is niet immens hoog. Mogelijk zelfs niet voldoende om uw huidige levensstijl te kunnen behouden. Gelukkig is er een oplossing en kunt u als ondernemer extra pensioen opbouwen. 

Het is echter niet altijd gemakkelijk te begrijpen welke pensioenen voor u beschikbaar zijn. Dit hangt af van verschillende parameters.  


Welk aanvullend pensioen is voor u het meest geschikt? 

Simpel: start de simulator en vul de gevraagde parameters in. U krijgt dan uw pensioenbedrag op 67 jaar en het bedrag dat u recupereert via de belastingen.

Onze aanvullende pensioenen voor zelfstandigen
Onze aanvullende pensioenen voor zelfstandigen
Wenst u extra pensioen op te bouwen voor een zorgeloze toekomst?

Contacteer ons