Login
Service Contact Lex4You
Login

Talent management: wat en waarom?

Investeer in duurzame inzetbaarheid

Talent management draait om menselijk talent optimaal inzetten in je organisatie. Met een goede strategie werf je de juiste profielen aan, help je mensen te groeien en stimuleer je duurzame inzetbaarheid. Zo blijft je personeel op een duurzame manier en met plezier langer bij jou aan het werk en strijd je slim in de War for talent.

 

Zet in op talent Download de brochure

Wat bereik je allemaal met sterk talent management?

 • Trek het beste talent aan
 • Bouw een sterk employer brand
 • Verbeter de performance in je bedrijf
 • Verminder het verloop en de kost om aan te werven
 • Stimuleer het potentieel en de motivatie van je werknemers

Wat is talent management?

Met talent management ontwikkel en verbeter je het talent in je organisatie. Je probeert op een optimale manier het potentieel in je bedrijf in te schakelen door slim aan te werven en ontwikkeling van werknemers te stimuleren.

Dat doe je onder andere met:

Hoe je precies met talent management aan de slag gaat, bepaal je zelf. Want ieder bedrijf heeft eigen noden, met heel wat verschillende opties en strategieën om het juiste talent aan de juiste taken te koppelen. 

Hoe duidelijker je strategische doelen zijn, hoe beter je talent daaraan koppelt. Aangezien je doelstellingen evolueren, net zoals de noden van je bedrijf, is talent management een continu proces.

Voordelen van talent management

Je kent misschien het mopje van de CEO en HR-manager. De CEO zegt: “Wat als we investeren in onze werknemers en ze ons bedrijf verlaten?”. Waarop de HR-manager antwoordt: “Wat als we dat niet doen en ze blijven?”. Ook al is het een grapje, het vat talent management mooi samen.

Talent management is een strategische oefening om voldoende in je personeel te investeren zodat:

 • Prestaties verbeteren doorheen je bedrijf én van je bedrijf als geheel.
 • Je op korte en lange termijn het juiste talent aantrekt.
 • Werknemers zichzelf ontwikkelen en gemotiveerd blijven, wat ze productiever maakt.
 • Je kosten bespaart omdat de werknemers waarin je investeert, blijven en je minder nieuwe aanwervingen nodig hebt.

Hoe meer gemotiveerd en geschikt je werknemers zijn in hun job, hoe beter dat ook is voor je klanten. Er is een duidelijk verband tussen tevredenheid van je werknemers en tevreden klanten.

Leiderschap

Werknemers zijn de motor van je organisatie, maar managers of leidinggevenden laten die motor spinnen of sputteren. Leiderschap, of de juiste leiderschapsstijl, versterkt het effect dat mensen op elkaar hebben.

Daarom is het voor jou als werkgever belangrijk dat je leidinggevenden de nodige tools of expertise geeft om een positieve impact te maken.

Soorten leiderschapsstijlen

Er bestaan heel wat verschillende vormen van leiderschap. Alleen bestaat er geen juiste leiderschapsstijl. Wat werkt in de ene situatie bij dat team, gaat in een andere situatie of bij een ander team niet werken.

We onderscheiden 3 globale benaderingen:

 • People management: Je hebt als manager of leidinggevende (ruim) voldoende aandacht voor de teamleden en/of werknemers.
 • Situationeel leiderschap: Je kiest als manager de optimale stijl die past bij de situatie om de grootste impact of het beste resultaat te bereiken.
 • Persoonlijk leiderschap: Pas als je als manager in staat bent om zelf te groeien als persoon, ga je andere mensen kunnen helpen om zich te ontwikkelen.
Alles over leiderschap
Ontdek hoe leidinggevenden performant (tele)werk kunnen ondersteunen

Met dit focus report ontdek je dat een goed leiderschap de performantie verhoogt en hoe je dit concreet aanpakt.

Professionele ontwikkeling & coaching

De wereld staat niet stil. Het takenpakket of de verwachtingen van je werknemers ook niet. Het is als werkgever belangrijk om je personeel toe te laten of zelfs aan te moedigen om zich te ontwikkelen

Zo krijg je:

 • Betere resultaten
 • Meer (job)tevredenheid
 • Hogere motivatie en personeelsbehoud

Geef jij het talent in je bedrijf al de kans om te groeien? Met coaching op maat help je je werknemers hun potentieel maximaal te benutten.

Gekende doelen van een learning & development-strategie zijn intern doorgroeien of duurzame inzetbaarheid.

Om dat slim aan te pakken, zijn development centers een goede piste. 

Professionele ontwikkeling gaat echter ook breder:

 • Opleiding op de werkplek
 • Online lessen, professioneel of privé
 • Meer autonomie of verantwoordelijkheid geven
 • Aansluiten bij een zakelijke of sectorgerelateerde vereniging
 • Samenwerkingen of onderzoek met een wetenschappelijke instelling

Ook bij een reorganisatie draagt extra begeleiding voor werknemers positief bij aan het welvaren van je bedrijf. Je beperkt verzuim, neemt frustraties weg en stimuleert verantwoordelijkheidszin onder je personeel.

Alles over coaching

Interne mobiliteit

Interne mobiliteit of inplacement slaat op alle stappen die je zet om medewerkers op de juiste plek in je organisatie te krijgen. Dat bereik je op verschillende manieren:

 • Verticale mobiliteit zoals de traditionele promotie
 • Horizontale mobiliteit waarbij een medewerker een andere functie krijgt.

Interne mobiliteit is cruciaal voor je talent management. Misschien is een medewerker klaar voor een volgende stap in de carrière of groeide er een interesse voor een andere tak van het bedrijf. Dan komt de vraag vanuit je medewerkers.

Daarnaast kan de nood ook vanuit je bedrijf komen, zoals bij een fusie of reorganisatie. Ongeacht waar de nood vandaan komt, blijft het cruciaal dat je de overgang strategisch begeleidt om bij je doelen te passen.

Waarom is interne mobiliteit belangrijk?

Interne mobiliteit geeft je een stevig voetje voor in de War for Talent. Je haalt er namelijk heel wat voordeel uit:

 • Je behoudt efficiënt talent
 • Intern vacatures invullen is vaak goedkoper dan externe mensen aantrekken
 • Doorgroeimogelijkheden bieden perspectief en motiveren je werknemers
 • Werknemers die doorgroeien kennen de cultuur en context van je bedrijf al en zijn sneller operationeel
Alles over interne mobiliteit

Wat is workforce management?

Workforce management is een doelgerichte strategie waarbij je op zoek gaat naar de beste samenstelling van je personeelsbestand om succesvol te zijn als organisatie, zoals:

 • De juiste balans vinden tussen vaste en tijdelijke werknemers om pieken en dalen op te vangen
 • Freelancers of interimkrachten inzetten
 • Vaste medewerkers dankzij flexibele vormen van tewerkstelling, de tijd geven voor hun eigen projecten en persoonlijke ontwikkeling

Je gaat als werkgever naar een 'blended workforce' of ‘total workforce’ management.

De ideale samenstelling van je personeelsbestand bepalen, doe je het best met een strategisch aanwervingsbeleid. Zo krijg je ondersteuning van externe partijen als je bijvoorbeeld exclusievere profielen wil aanwerven.

En daar stopt slim workforce management niet. Andere thema’s zijn je waarschijnlijk welbekend:

Als werkgever heb je dankzij een slim talentmanagementbeleid heel wat opties. Krijg vandaag advies op maat en ontdek wat het best bij je past.

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Met duurzame inzetbaarheid houd je je werknemers langer gemotiveerd aan het werk. Met investeringen in interne mobiliteit en professionele ontwikkeling, hou je de opgebouwde expertise van medewerkers zo lang mogelijk in je bedrijf. Een van de belangrijkste redenen voor slim talent management.

Het is alleen geen evidentie: zowel werknemer als werkgever moeten zich hiervoor inzetten. Of een langere loopbaan haalbaar is, hangt af van verschillende factoren.

Bij medewerkers:

 • De gezondheid, bijvoorbeeld door een actievere levensstijl
 • Initiatief nemen wanneer een professionele situatie niet langer past
 • De interesse in (nieuwe) professionele activiteiten die voldoening geven en aansluiten bij de vaardigheden

Als organisatie heb je natuurlijk ook een impact:

 • Vertrouwen en ondersteuning geven door leidinggevenden
 • Een bedrijfscultuur creëren die werknemers stimuleert gezond, competent en geëngageerd te zijn en te blijven

Duurzame inzetbaarheid in de praktijk: stappenplan

Om in je organisatie een duurzaam inzetbaarheidsbeleid op te zetten, doorloop je verschillende stappen

 1. Deel informatie en sensibiliseer je medewerkers: werk aan een draagvlak voor acties rond duurzame inzetbaarheid.
 2. Analyseer data relevant voor duurzame inzetbaarheid: absenteïsmecijfers, leeftijd van werknemers, huidig opleidingsbeleid...
 3. Bepaal een actieplan of opleidingstraject: werk aan een flex- en telewerkbeleid, voorzie andere of nieuwe opleidingen, zet in op fysiek en mentaal welzijn…

Krijg je liever ondersteuning op maat in plaats van alles zelf op te zetten? Contacteer ons.

Ontwikkel samen met Securex het talent in je bedrijf

Dit zou je ook kunnen interesseren: