Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Arbeidsreglement

Als werkgever moet u over een arbeidsreglement beschikken. Daarin legt u onder meer de arbeidsduur en andere belangrijke afspraken in uw bedrijf vast. Wat u moet vermelden in het arbeidsreglement, ontdekt u hier.

Afhankelijk van uw paritair comité zijn afwijkingen mogelijk. Bekijk deze sectorale afwijkingen via Paritaire Comités.

Wie moet een arbeidsreglement opstellen?

Elke werkgever, ongeacht zijn activiteit of zijn juridische vorm, moet een arbeidsreglement opstellen zodra hij een werknemer in dienst neemt. Er bestaan een aantal uitzonderingen op dit principe.

Waarom moet men een arbeidsreglement opstellen?

De wet legt aan elke werkgever die personeel tewerkstelt de verplichting op een arbeidsreglement op te stellen. Dit document bevat een hele hoop informatie over de arbeidsvoorwaarden en over het functioneren van de onderneming. De bepalingen van dit reglement zijn bindend.

Vermeldingen, procedure en communicatie van het arbeidsreglement

Het arbeidsreglement moet een aantal wettelijk vastgelegde bepalingen bevatten. Een specifieke procedure moet worden gevolgd om het reglement in te voeren. Het arbeidsreglement is bovendien aan verschillende publiciteitsregels onderworpen.

Belangrijke weetjes over het arbeidsreglement

Wat zijn de toepasselijke sancties wanneer de reglementering niet wordt nageleefd? Wat houdt de ontslagbescherming in? Waar kan u een correct arbeidsreglement vinden? U leest het hier.