Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Bedrijfswagen

Bedrijfswagens blijven een belangrijke alternatieve verloningsvorm. Hoe worden bedrijfswagens op sociaal en fiscaal vlak behandeld en met welke arbeidsrechtelijke aspecten moet u rekening houden?

Afhankelijk van uw paritair comité zijn afwijkingen mogelijk. Bekijk deze sectorale afwijkingen via Paritaire Comités.

Algemene regels rond bedrijfswagens

Ondernemingen stellen vaak een bedrijfswagen ter beschikking van bepaalde personeelsleden. Als de wagen ook voor privédoeleinden kan worden gebruikt, ontstaat er bij de werknemer zowel een sociaal als fiscaal voordeel. We stellen voor om de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen vanuit het oogpunt van het arbeidsrecht te onderzoeken.

Sociale behandeling: de CO2-taks

De terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen door de werkgever aan de werknemer voor privégebruik vormt een voordeel in natura. Op dit voordeel zijn geen gewone sociale bijdragen van toepassing. Er wordt een solidariteitsbijdrage (ook CO2-heffing genoemd) op geheven. Hoe wordt deze bijdrage berekend?

Fiscale behandeling : het voordeel van alle aard

De terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen voor privédoeleinden levert voor de begunstigde een belastbaar voordeel van alle aard (VAA) op. Maar wat wordt verstaan onder privéverplaatsingen en hoe berekent u dit VAA?

Elektrische bedrijfswagens

Onder bepaalde voorwaarden leidt de tussenkomst van de werkgever in de elektriciteitskosten van de werknemer om zijn/ haar elektrische bedrijfswagen op te laden niet tot een bijkomend voordeel van alle aard (VAA).