Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Sociale behandeling: de CO2-taks

Welke wagens worden beoogd?

Zijn onderworpen aan de solidariteitsbijdrage de voertuigen categorie M1 en N1.

Laatst bijgewerkt op 18 mei 2022

Beoogde voertuigen

De volgende voertuigen zijn onderworpen aan de solidariteitsbijdrage:

  • Categorie M1: voertuigen bestemd voor personenvervoer op ten minste 4 wielen met ten hoogste 8 zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend (personenwagens, breaks, minibussen)
  • Categorie N1: voertuigen bestemd voor goederenvervoer op ten minste 4 wielen, alsmede dergelijke voertuigen op 3 wielen met een massa van ten hoogste 3,5 ton (lichte vrachtwagens, trekkers,...) [1]

Opgelet! Bij de beoordeling of er al dan niet een solidariteitsbijdrage verschuldigd is, wordt evenwel een onderscheid gemaakt tussen “utilitaire voertuigen” en gewone voertuigen.

Utilitaire voertuigen zijn voertuigen die door de fiscus gekwalificeerd worden als lichte vracht [2] en die belast worden op basis van de werkelijke waarde van het voordeel.

Gewone voertuigen zijn dan alle andere voertuigen die behoren tot de klasse M1 en N1 (personenauto, auto voor dubbel gebruik, minibus, monovolume/luxueus terreinvoertuig).

De RSZ geeft hierbij aan dat een voertuig met achterin een passagiersruimte die kan omgevormd worden tot laadruimte als een gewoon voertuig (auto voor dubbel gebruik) beschouwd wordt en een voertuig met een laadruimte achterin zonder ruiten waarin (wettelijk) geen passagiers vervoerd mogen worden als een utilitair voertuig.

U vindt een overzicht van de regels voor gewone en utilitaire voertuigen in de downloadsectie van deze pagina.

Uitgesloten voertuigen

Bromfietsen en motorfietsen zijn niet onderworpen aan de solidariteitsbijdrage. Hun terbeschikkingstelling door de werkgever zal een voordeel in natura doen ontstaan dat:

  • Enerzijds bepaald wordt aan de hand van de werkelijke waarde die het priv√©gebruik voor de werknemer vertegenwoordigt en
  • Anderzijds aan gewone socialezekerheidsbijdragen onderworpen wordt

[1] Koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.

[2] In de zin van artikel 65 van het WIB 92.

Alle artikelen over Sociale behandeling: de CO2-taks