Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Fiscale behandeling : het voordeel van alle aard

Waarom een onderscheid maken tussen het persoonlijk en beroepsmatig gebruik van de bedrijfswagen?

De terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen voor privédoeleinden levert voor de begunstigde een belastbaar voordeel van alle aard (VAA) op. Maar wat wordt verstaan onder privéverplaatsingen?

Laatst bijgewerkt op 15 april 2024

Begrippen privé- en professioneel gebruik

Onder privéverplaatsing verstaat men:

  • Enerzijds, de privéverplaatsingen in strikte zin die de werknemer met de bedrijfswagen aflegt ‘s avonds, tijdens het weekend, gedurende de vakantie, …
  • Anderzijds, de verplaatsingen tussen de woonplaats en de gewoonlijke plaats van tewerkstelling van de werknemer

Onder beroepsmatige verplaatsing verstaat men de verplaatsingen opgelegd door het bedrijf in het kader van de uitoefening van het beroep, met name:

  • Enerzijds, de verplaatsingen tussen de gebruikelijke plaats van tewerkstelling en andere occasionele plaatsen verbonden met de beroepswerkzaamheid (bijvoorbeeld de verplaatsingen naar klanten, leveranciers of andere zakenrelaties,…)
  • Anderzijds, de verplaatsingen tussen de woonplaats en de occasionele plaatsen verbonden met de beroepswerkzaamheid (bijvoorbeeld deze van de handelsvertegenwoordigers van hun woonplaats naar hun cliënteel)

Nut van het onderscheid

In tegenstelling tot bij de bedrijfswagen die voor beroeps- en voor privédoeleinden gebruikt wordt, ontstaat er geen voordeel in natura of van alle aard als de bedrijfswagen enkel voor beroepsdoeleinden gebruikt wordt.

Dat is bijvoorbeeld het geval voor een dienstwagen die elke avond naar de garage van het bedrijf teruggebracht moet worden en door het personeel niet voor privédoeleinden gebruikt mag worden.

Daarentegen heeft het feit dat het voertuig voorzien is van reclameboodschappen volgens de belastingadministratie geen belang: indien een werknemer deze wagen voor zijn privéverplaatsingen gebruikt, moet er een voordeel van alle aard berekend worden en kan de werknemer zich niet achter de publicitaire aard van het voertuig verschuilen.

Alle artikelen over Fiscale behandeling : het voordeel van alle aard