Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Sociale behandeling: de CO2-taks

Bedrijfswagen - Berekening van de solidariteitsbijdrage voor de RSZ

Dit is de formule om het maandelijks bedrag van de solidariteitsbijdrage te berekenen.

Laatst bijgewerkt op 1 januari 2023

Formule

De formule om het maandelijks bedrag van de solidariteitsbijdrage te berekenen, luidt als volgt:

Solidariteitsbijdrage = [(CO2 uitstoot x 9 euro) - 768 (benzine) of 600 (diesel) of 990 (LPG)] /12

Indexering

Deze formule wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd. Het resultaat van de berekening dient dus met een bepaalde indexatiecoëfficiënt vermenigvuldigd te worden.

Voor het jaar 2005 (jaar van inwerkingtreding van de formule) was de indexatiecoëfficiënt gelijk aan 1. Voor de latere jaren is de coëfficiënt gelijk aan de gezondheidsindex van de maand september van het voorgaande jaar gedeeld door de gezondheidsindex van de maand september 2004 (114,08).  

Bijvoorbeeld: een bediende heeft een bedrijfswagen (Audi A4 - 1.9Tdi 96Kw, diesel) die hij ook voor zijn woon-werkverplaatsingen en voor zijn strikte privéverplaatsingen gebruikt.  De CO2-uitstoot van deze wagen bedraagt 151 gram per kilometer. De solidariteitsbijdrage is gelijk aan:

 • Voor 2005: [(151gr/km x 9 euro) – 600]/12 = 63,25 euro per maand
 • Voor 2020: 63,25 euro x 149,19 (gezondheidsindex september 2019)/114,08 = 82,72 euro per maand
 • Voor 2021: 63,25 euro x 150,84 (gezondheidsindex september 2020)/114,08 = 83,63 euro per maand
 • Voor 2022: 63,25 euro x 154,29 (gezondheidsindex september 2021)/114,08 = 85,54 euro per maand
 • Voor 2023: 63,25 euro x 171,64 (gezondheidsindex september 2022)/114,08 = 95,16 euro per maand

Minimumbedrag

Het bedrag van de solidariteitsbijdrage mag nooit lager zijn dan 31,34 euro[1]. De voertuigen met elektrische aandrijving en de voertuigen die enkel op waterstof rijden, zijn steeds aan deze maandelijkse minimumbijdrage onderworpen. 

Type wagen en CO2-uitstoot

Om de solidariteitsbijdrage te kunnen berekenen, moet het Sociaal Secretariaat Securex over de juiste informatie beschikken met betrekking tot het type voertuig (benzine, diesel of LPG) en het CO2-uitstootgehalte.

De gegevens in verband met het CO2-uitstootgehalte in gram per kilometer zijn te vinden:

 • Ofwel in het gelijkvormigheidsattest van het voertuig
 • Ofwel in het PV van gelijkvormigheid van het voertuig
 • Ofwel in de gegevensbank van de Dienst voor de inschrijvingen van voertuigen (DIV)

Sinds 2021 moet u ofwel met de NEDC waarde, ofwel met de WLTP waarde rekening houden.

 • Als er op het gelijkvormigheidsattest enkel een NEDC 1.0 waarde vermeld staat, gebruikt u die waarde
 • Als er op het gelijkvormigheidsattest enkel een WLTP waarde vermeld staat, gebruikt u die waarde
 • Als er op het gelijkvormigheidsattest zowel een NEDC als een WLTP waarde vermeld staat, heeft u de keuze. In de praktijk zullen de meeste werkgevers dan voor de NEDC waarde opteren

U kan de exacte hoeveelheid CO2-uitstoot voor elk type voertuig ook terugvinden op de website van de FOD Volksgezondheid.

Voor hybride wagens (een combinatie van een elektrische motor en een verbrandingsmotor) kijkt u naar de CO2-uitstootwaarde van de verbrandingsmotor (diesel of benzine).

Indien de wagen uitgerust is met een gastank (aardgas of methaan) en een benzinetank en de twee brandstoftypes gebruikt kunnen worden, moet de CO2-taks berekend worden zoals voor de benzinewagens. Indien enkel gas gebruikt kan worden, moet de CO2-taks berekend worden zoals voor LPG-wagens.

De voertuigen waarvoor geen gegevens met betrekking tot de CO2-uitstootgehaltes bij de DIV beschikbaar zijn, worden gelijkgesteld met wagens met een CO2-uitstootgehalte van:

 • 182g/km indien ze met een benzinemotor aangedreven worden
 • 165g/km indien ze met een dieselmotor aangedreven worden

De hierboven vermelde CO2-uitstootgehaltes worden door het Sociaal Secretariaat Securex ook toegepast indien de werkgever de CO2-uistootgehaltes niet meegedeeld heeft.

Aangezien de nummerplaat van elke bedrijfswagen in de DmfA aangifte vermeld moet worden, vragen wij u ook dit gegeven aan uw client advisor mee te delen.

[1] Bedrag geldig voor het jaar 2023. 

Alle artikelen over Sociale behandeling: de CO2-taks