Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Fiscale behandeling : het voordeel van alle aard

Wat betaalt de werkgever?

Welk deel van de kost van de bedrijfswagen valt ten laste van de werkgever of van de onderneming die de wagen ter beschikking stelt?

Laatst bijgewerkt op 15 april 2024

Een deel van de kost van de bedrijfswagens valt ten laste van de werkgever of van de onderneming die de wagen ter beschikking stelt.

Het voordeel van alle aard zal in de vennootschapsbelasting, maar ook in de rechtspersonenbelasting en in de belasting der niet-inwoners (rechtspersonen) immers voor een stuk als een verworpen uitgave beschouwd worden.  Die verworpen uitgave dekt sinds 1 januari 2017 de kosten verbonden aan de bedrijfswagen ten belope van 40% van het voordeel van alle aard, berekend volgens de nieuwe methode, op voorwaarde dat de vennootschap de brandstofkosten die verbonden zijn aan het persoonlijk gebruik geheel of gedeeltelijk ten laste neemt [1].

De memorie van toelichting van de wet voegt daar nog aan toe dat deze nieuwe bepaling niets afdoet aan de reeds bestaande beperkingen voor de aftrekbaarheid van de autokosten.  Deze verworpen uitgave zal een resultaat vormen waarop de vennootschap dus in ieder geval belast zal worden (zonder mogelijkheid tot aftrekken of compensatie met verliezen).

Eigen bijdrage buiten spel

Sinds 1 januari 2017 zal een eventuele eigen bijdrage van de werknemer in het voordeel van alle aard geen impact meer hebben op het in hoofde van de werkgever te verwerpen bedrag.

Ter illustratie: een werknemer beschikt over een bedrijfswagen, waarvan het jaarlijkse voordeel van alle aard 1.800 euro bedraagt.

Indien de werknemer een eigen bijdrage zou doen van 900 euro, dan mag deze bijdrage krachtens de wet van het voordeel van alle aard worden afgetrokken. De werknemer zal met andere woorden nog slechts belast worden op een voordeel van alle aard ten belope van 900 euro (1.800 euro - 900 euro). Dit principe verandert niet.

Het percentage verworpen uitgaven van 40% (desgevallend van 17%) zal voortaan echter moeten toegepast worden op het belastbaar voordeel van alle aard, nog vóór het verminderd wordt met de eigen bijdrage van de werknemer, m.n. op de 1.800 euro.

[1] Wanneer de vennootschap de brandstofkosten die verbonden zijn aan het persoonlijk gebruik niet geheel of gedeeltelijk ten laste neemt, dan zullen de verworpen uitgaven slechts 17% bedragen in plaats van 40%.

Alle artikelen over Fiscale behandeling : het voordeel van alle aard