Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Sociale behandeling: de CO2-taks

Welke werknemers worden beoogd?

Onder werknemer moet begrepen worden, de persoon die onder het toepassingsgebied valt van de Belgische sociale zekerheid voor loontrekkende werknemers.

Laatst bijgewerkt op 13 juli 2023

De bedrijfsleiders worden dus niet beoogd.

De wet preciseert echter dat het zowel gaat om de werknemer voor wie de werkgever de normale socialezekerheidsbijdragen betaalt als om de werknemer die uitgesloten is uit het toepassingsgebied van de wet op de sociale zekerheid, maar toch met een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld wordt of onder gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst. Het gaat hier bijvoorbeeld om jobstudenten.

Alle artikelen over Sociale behandeling: de CO2-taks