Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Sociale behandeling: de CO2-taks

Wie moet het privégebruik van de wagen op sociaal vlak bewijzen?

Elke bedrijfswagen wordt verondersteld door één of meerdere werknemers privaat gebruikt te worden.

Laatst bijgewerkt op 13 juli 2023

Principe: vermoeden van privégebruik

Elke bedrijfswagen op naam van, geleased, gehuurd of eenvoudigweg gebruikt door de werkgever wordt verondersteld door één of meerdere werknemers privaat gebruikt te worden

De werkgever kan evenwel aantonen dat:

  • Het privégebruik uitsluitend gebeurt door een persoon die geen werknemer is (bv. een zelfstandige bedrijfsleider)
  • Of dat het voertuig toch enkel voor beroepsdoeleinden gebruikt wordt [1]

Concreet betekent dit dat voor elke bedrijfswagen automatisch een CO2-taks verschuldigd zal zijn, tenzij de werkgever bewijst dat de wagen niet door een werknemer voor private doeleinden gebruikt wordt [2].

Het vermoeden weerleggen is niet eenvoudig

De RSZ heeft in zijn Administratieve Instructies zijn standpunt verduidelijkt: "Indien een bedrijfsvoertuig buiten de werkuren ter beschikking blijft van de werknemer, en de werkgever beweert dat het voertuig niet voor privédoeleinden wordt gebruikt, zal de RSZ dat niet zonder meer aanvaarden".

Het louter bestaan van een verbod op het gebruik van bedrijfswagens voor privégebruik binnen de onderneming is onvoldoende. De werkgever zal moeten kunnen aantonen dat er voor het gebruik van de bedrijfsvoertuigen een coherent systeem wordt gehanteerd (o.a. rekening houdend met de functieomschrijving van de betrokken werknemers,...) waarbij er tevens effectief gecontroleerd wordt op eventueel misbruik van de bedrijfswagens en waarbij de vastgestelde inbreuken voldoende zwaar gesanctioneerd worden.

Dit impliceert ook dat de werkgever ervoor moet zorgen dat wanneer de werknemer voor een langere periode (meer dan één week) geen arbeidsprestaties moet leveren (bv. vakantie, ziekte), het voertuig in principe tijdens die periode niet ter beschikking van de werknemer blijft".

Uitzonderingen op het vermoeden

Voor de utilitaire voertuigen wordt het privégebruik evenwel niet verondersteld. Het is dus aan de inspectiediensten om vast te stellen dat een utilitair voertuig toch voor privédoeleinden gebruikt wordt. Indien deze vaststelling niet gebeurt, is er voor de utilitaire voertuigen dus geen solidariteitsbijdrage verschuldigd.

Opgelet! De utilitaire voertuigen moeten niettemin opgenomen worden in het blok “bedrijfsvoertuig” van de multifunctionele aangifte (DmfA), ook als is de solidariteitsbijdrage voor deze voertuigen gelijk aan 0 euro.

De RSZ heeft ook nog gespecificeerd dat ook in geval van zeer occasioneel privégebruik van een bedrijfsvoertuig er geen solidariteitsbijdrage verschuldigd zal zijn. Bijvoorbeeld, indien de werknemer eenmalig een voertuig van het bedrijf gebruikt om te verhuizen.

Samenvattende tabel

Type voertuig

Vermoeden privégebruik

Strikte privéverplaatsingen

Woon-werkverplaatsingen

Gewoon voertuig

JA

CO2-taks, tenzij bewijs dat er geen privégebruik is

CO2-taks, tenzij geen vaste plaats van tewerkstelling

Utilitair voertuig

NEE

Geen CO2-taks, tenzij vaststelling van privégebruik

Geen CO2-taks

[1] Opgelet, de woon-werkverplaatsingen worden in principe als privéverplaatsingen beschouwd.

[2] De bijdrage is van toepassing ongeacht of de werknemer al dan niet een bijdrage betaalt voor de financiering of het gebruik van dit voertuig.

Alle artikelen over Sociale behandeling: de CO2-taks