Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Elektrische bedrijfswagens

Wat als de werkgever de elektriciteitskosten van de werknemer terugbetaalt?

Als je de elektriciteitskosten van de werknemer terugbetaalt, moet een onderscheid worden gemaakt tussen de volgende twee situaties: • De werkgever stelt een thuislaadstation ter beschikking met de elektrische wagen • De werknemer installeert zelf een thuislaadstation

Laatst bijgewerkt op 13 juli 2023

De werkgever stelt een thuislaadstation ter beschikking met de elektrische wagen

Stel je je werknemers elektrische wagens ter beschikking met oplaadinfrastructuur bij hen thuis? De fiscus gaat hier soepel mee om.

Zowel de installatie van het laadstation als de terugbetaling van het elektriciteitsverbruik ervan leveren geen bijkomend voordeel van alle aard op voor de werknemer of de bedrijfsleider. Slechts één voordeel van alle aard wordt belast, namelijk het voordeel dat forfaitair werd geraamd en dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van de elektrische bedrijfswagen (zie "Wat omvat het berekende voordeel van alle aard?").

Aan de installatie van het thuislaadstation zijn echter bepaalde voorwaarden verbonden. Onder andere is vereist dat:

  • Het laadstation wordt geïnstalleerd op het privé-eigendom van de werknemer
  • De elektrische installatie van de woning van de werknemer voldoet aan de conformiteitscriteria van het gekozen laadstation
  • Het laadstation beschikt over een specifiek communicatiesysteem dat de hoeveelheid verbruikte elektriciteit doorgeeft aan de werkgever (onafhankelijk van ander huishoudelijk verbruik)
  • De internetverbinding sterk genoeg is om het verbruik te registreren
  • De geldende car policy voorziet in de terugbetaling van de door de thuislader opgeladen elektriciteit

We raden je sterk aan om deze voorwaarden (en eventuele andere voorwaarden) gedetailleerd op te nemen in een car policy.

De werknemer installeert zelf een thuislaadstation en de werkgever betaalt zijn elektriciteitskosten terug

Als de werknemer zelf thuis een laadstation installeert, zijn de elektriciteitskosten die je terugbetaalt niet inbegrepen in het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van de elektrische bedrijfswagen. In dat geval moet de terugbetaling van de elektriciteitskosten gebaseerd zijn op de werkelijke kosten. Het elektriciteitsverbruik moet als volgt worden uitgesplitst:

  • Elektriciteit voor beroepsverplaatsingen: de terugbetaling van deze elektriciteit vormt een terugbetaling van eigen kosten van de werkgever waarop de werknemer niet wordt belast
  • Elektriciteit voor woon-werkverkeer: de terugbetaling van deze elektriciteit wordt beschouwd als loon, vrijgesteld tot 430 euro per jaar (bedrag voor het inkomstenjaar 2022)
  • Elektriciteit voor privéverplaatsingen: de terugbetaling van deze elektriciteit levert ook een bijkomend voordeel van alle aard op waarop de werknemer volledig wordt belast

Deze oplossing wordt echter niet aanbevolen omdat ze een aanzienlijke administratieve last met zich meebrengt. De werknemer moet dan een logboek van al zijn verplaatsingen bijhouden om ze correct te kunnen uitsplitsen.

Wil je de laadkosten forfaitair terugbetalen? Dan raden we je aan een ruling aan te vragen.

Let op! Wanneer je jouw werknemer naast de elektrische bedrijfswagen ook een laadpas ter beschikking stelt, dan ontstaat er geen extra voordeel van alle aard. Met andere woorden, in dat geval is er maar één voordeel van alle aard, namelijk het forfaitair voordeel dat van toepassing is voor bedrijfswagens. De laadpas zit in dit voordeel vervat.

Alle artikelen over Elektrische bedrijfswagens