Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Sociale behandeling: de CO2-taks

Wat indien uw werknemer nog met de bedrijfswagen mag blijven rijden na het einde van zijn contract?

De werkgever toelaat de werknemer om gedurende een bepaalde tijd verder gebruik te maken van zijn bedrijfswagen.

Laatst bijgewerkt op 13 juli 2023

Wanneer een werknemer ontslagen wordt met uitbetaling van een verbrekingsvergoeding komt het in de praktijk nog al eens voor dat de werkgever de werknemer toelaat om gedurende een bepaalde tijd verder gebruik te maken van zijn bedrijfswagen. Hierdoor wordt vermeden dat de werknemer van de ene dag op de andere zonder auto zit en heeft hij voldoende tijd om eventueel zelf een nieuwe wagen aan te schaffen.

Tijdens deze periode van terbeschikkingstelling is er echter geen sprake meer van een arbeidsrelatie tussen de werkgever en de gewezen werknemer en de vraag stelt zich dan ook wat de sociaalrechtelijke gevolgen zijn van zo'n terbeschikkingstelling na de arbeidsovereenkomst.

CO2-bijdrage

De solidariteitsbijdrage, berekend op basis van de CO2-uitstoot van de bedrijfswagen, is niet langer verschuldigd wanneer de werkgever het voertuig ter beschikking stelt van een gewezen werknemer, dus na het einde van zijn arbeidsovereenkomst. Het gaat in een dergelijk geval immers niet meer om een voertuig dat de werkgever aan een werknemer ter beschikking stelt.

Gewone RSZ-bijdragen

Het feit dat er geen CO2-bijdrage verschuldigd is, wil echter niet zeggen dat er geen enkele bijdrage betaald zal moeten worden. Voor de gewezen werknemer ontstaat er door het gebruik van de wagen immers een voordeel dat de werkgever toekent naar aanleiding van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en dit wordt beschouwd als een loon in de zin van de loonbeschermingswet [1]. Op de waarde van dit voordeel moeten dan ook de gewone socialezekerheidsbijdragen berekend worden.

Het voordeel moet worden berekend volgens zijn werkelijke waarde. Deze kan bijvoorbeeld vastgesteld worden door zich te baseren op de prijzen die vermeld worden in de Autogids.

De aangifte van het voordeel gebeurt op het laatste kwartaal van tewerkstelling (dus eventueel met een wijziging achteraf indien de wagen voor een langere periode ter beschikking wordt gesteld) en moet bij de andere gewone lonen van het kwartaal worden gevoegd (dus niet als verbrekingsvergoeding).

[1] Wet van 12 april 1965.

Alle artikelen over Sociale behandeling: de CO2-taks