Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Algemene regels rond bedrijfswagens

Het vakantiegeld en het persoonlijk gebruik van een bedrijfswagen

Het voordeel voortvloeiend uit het persoonlijk gebruik van een bedrijfswagen valt niet onder het begrip loon dat als berekeningsgrondslag voor de sociale bijdragen dient.

Laatst bijgewerkt op 21 juni 2023

Dit voordeel is enkel aan een solidariteitsbijdrage onderworpen.

Aangezien het gedeelte van de bezoldiging dat niet aan de gewone sociale bijdragen onderworpen is geen deel uitmaakt van de berekeningsbasis voor het vakantiegeld van de bedienden [1], wordt er geen vakantiegeld berekend op het voordeel dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen.

[1] Koninklijk besluit van 18 februari 2003.

Alle artikelen over Algemene regels rond bedrijfswagens