Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Elektrische bedrijfswagens

De werknemer mag zijn elektrische wagen op de werkplek opladen

Als je je werknemers toestaat om gratis gebruik te maken van een laadstation op de werkplek, moet een onderscheid worden gemaakt tussen de volgende twee situaties: • De werknemer laadt zijn elektrische bedrijfswagen op zijn werkplek op • De werknemer laadt zijn privévoertuig op zijn werkplek op

Laatst bijgewerkt op 31 oktober 2023

De werknemer laadt zijn elektrische bedrijfswagen op zijn werkplek op

Als je je werknemer een elektrische bedrijfswagen ter beschikking stelt en hem die gratis op de werkplek laat opladen, levert dat geen bijkomend VAA op voor de verbruikte elektriciteit.

Werknemers met een elektrische bedrijfswagen hoeven in dit geval namelijk niet te vrezen voor extra belastingheffing, omdat dit voordeel al is opgenomen in het forfaitaire VAA die voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van de elektrische bedrijfswagen (zie hierboven). Met andere woorden, er wordt één enkel voordeel van alle aard belast.

De werknemer laadt zijn privévoertuig op zijn werkplek op

Hier moet een onderscheid worden gemaakt tussen twee situaties:

  • De werknemer betaalt de kosten van de verbruikte elektriciteit volledig of gedeeltelijk aan de werkgever
  • De werknemer laadt zijn privévoertuig gratis op zijn werkplek op

De werknemer betaalt de kosten van de verbruikte elektriciteit volledig of gedeeltelijk aan de werkgever.

De belastingadministratie heeft zich uitgesproken over de situatie van een werknemer die zijn privévoertuig oplaadt aan de laadstations die op het bedrijfsterrein zijn geïnstalleerd. Daarvoor krijgt hij een persoonlijke badge, zodat de kosten van elektriciteit kunnen worden geïndividualiseerd. Deze kosten worden dan aan de werknemer in rekening gebracht, maar tegen een lagere prijs dan de werknemer normaal zou betalen.

Volgens de fiscus ontstaat in dit geval een voordeel van alle aard, dat gelijk is aan het volgende verschil:

  • Het bedrag dat de werknemer in normale omstandigheden zou moeten betalen voor de elektriciteit die nodig is om zijn voertuig op te laden;
  • Min het bedrag dat je in rekening brengt aan de werknemer.

Dit roept een moeilijke vraag op: wat is de reguliere marktprijs die werknemers onder normale omstandigheden zouden moeten betalen? Er zijn verschillende oplaadmogelijkheden: een wallbox met een stekker, een openbaar laadstation, een snellaadstation, enz. Elk van deze oplossingen leidt meestal tot een andere kost per kWh.

Daarom redeneert de fiscus praktisch en kan je voor de berekening van het VAA uitgaan van de gemiddelde kost van 1 kWh elektriciteit voor residentiële klanten, alles inclusief en inclusief btw.

Je vindt deze gemiddelde kosten onder meer op de website van de CREGOp deze website varieert deze gemiddelde kost per verbruikscategorie (laag of hoog). Je kunt rekening houden met de laagste gemiddelde kost. Dit kan een gemiddelde zijn op jaarbasis of eventueel op maandbasis.

Voorbeeld

Sandra laadt haar privéwagen op haar werkplek op. Daarvoor moet ze 0,15 euro per kWh terugbetalen aan haar werkgever. De normale marktprijs voor particulieren bedraagt volgens de website van de CREG 0,21 euro per kWh. Het VAA bedraagt dus 0,06 euro.

Prijzen en tarieven | CREG.be

De werknemer laadt zijn privévoertuig gratis op zijn werkplek op

In dit geval moeten we te werk gaan naar analogie van de regeling die van toepassing is wanneer een werkgever een tankkaart toekent aan zijn werknemer zonder hem een bedrijfswagen ter beschikking te stellen.

De tegemoetkoming van de werkgever in de kosten van privéverplaatsingen van de werknemer maken namelijk een belastbaar voordeel van alle aard uit. Als een werknemer zijn privévoertuig gratis oplaadt op zijn werkplek, levert dit voor hem dus een VAA op, dat wordt berekend op basis van de werkelijke waarde.

In de praktijk zal deze elektriciteit echter vaak ook worden gebruikt voor woon-werkverkeer en voor beroepsmatige verplaatsingen van de werknemer. 

Concreet moet het elektriciteitsverbruik als volgt worden uitgesplitst: 

  • Elektriciteit voor privéverplaatsingen: de terugbetaling van deze elektriciteit levert een bijkomend voordeel van alle aard op waarop de werknemer volledig wordt belast 
  • Elektriciteit voor woon-werkverkeer: de terugbetaling van deze elektriciteit wordt beschouwd als loon, vrijgesteld tot 470 euro per jaar (bedrag voor het inkomstenjaar 2023) 
  • Elektriciteit voor beroepsverplaatsingen: de terugbetaling van deze elektriciteit vormt een terugbetaling van eigen kosten van de werkgever waarop de werknemer niet wordt belast 

Deze oplossing wordt echter niet aanbevolen omdat ze een aanzienlijke administratieve last met zich meebrengt. De werknemer moet dan een logboek van al zijn verplaatsingen bijhouden om ze correct te kunnen uitsplitsen. 

 

Alle artikelen over Elektrische bedrijfswagens