Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Fiscale behandeling : het voordeel van alle aard

Hoe moet de eigen bijdrage van de werknemer in het voordeel van alle aard worden berekend?

Om te vermijden dat er op fiscaal vlak een voordeel van alle aard aangegeven moet worden, kunnen de werkgever en de werknemer ervoor kiezen dat de werknemer een bijdrage betaalt die het persoonlijk gebruik van de bedrijfswagen dekt.

Laatst bijgewerkt op 5 april 2022

Principe

Om te vermijden dat er op fiscaal vlak een voordeel van alle aard aangegeven moet worden, kunnen de werkgever en de werknemer ervoor kiezen dat de werknemer een bijdrage betaalt die het persoonlijk gebruik van de bedrijfswagen dekt [1].  De raming van dit bedrag gebeurt volgens dezelfde regels als de raming van het voordeel van alle aard.  Indien de bijdrage van de werknemer hoger is dan het voordeel van alle aard, wordt de aftrek van de bijdrage beperkt tot het voordeel van alle aard.  Het saldo mag niet op andere voordelen of in een ander jaar aangerekend worden [2]. 

Wanneer er een facturering gebeurt, verliest het persoonlijk gebruik van het bedrijfsvoertuig door de werknemer zijn gratis karakter.  In dat geval is er niet langer een voordeel van alle aard en dus ook geen bedrijfsvoorheffing of belasting in hoofde van de werknemer.  De solidariteitsbijdrage zal evenwel steeds verschuldigd zijn [3] daar deze enkel afhangt van de CO2-uitstoot en het brandstoftype van de wagen. 

In de praktijk

In de praktijk brengt de werkgever de bijdrage van de werknemer in mindering op het nettoloon van de werknemer op voorwaarde dat hij hiervoor diens uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming verkregen heeft (vermelding in de arbeidsovereenkomst of in een bijlage ervan).  Deze toestemming is onmisbaar vermits het loon door de wet van 12 april 1965 beschermd is [4].

Opmerking

Het spreekt voor zich dat wanneer het gefactureerde bedrag lager is dan het berekende voordeel van alle aard, dit verschil als voordeel van alle aard, onderworpen aan de solidariteitsbijdrage en de bedrijfsvoorheffing, aangegeven moet worden.

Kan een rechtstreekse tussenkomst van de werknemer in de kosten van de wagen van het bedrag van het voordeel afgetrokken worden?

Volgens de belastingadministratie mag het bedrag van deze tussenkomst niet van de waarde van het voordeel van alle aard afgetrokken worden.

Tip: de werkgever die zijn werknemers een voordeel wil gunnen, dient zijn car policy aan te passen en deze kosten zelf ten laste te nemen.  Nadien moet hij dan de terugbetaling ervan vragen aan de begunstigde van het voordeel van alle aard.

[1] Let wel. Sinds 1 januari 2017 zal een eventuele eigen bijdrage van de werknemer in het voordeel van alle aard geen impact meer hebben op het in hoofde van de werkgever te verwerpen bedrag.

[2] Parlementaire vraag nr. 95 van Mevr. Claes op datum van 29 april 2008, Vragen en Antwoorden Kamer 52 017, p. 2915.

[3] Behalve indien de werkgever bewijst dat de bedrijfswagen enkel voor professionele doeleinden gebruikt wordt.

[4] Het is het nochtans niet zeker dat deze praktijk in overeenstemming is met de voornoemde wet.  Deze laat immers  afhoudingen krachtens bijzondere overeenkomsten toe op voorwaarde dat ze betrekking hebben op de aanvullende voordelen in de sociale zekerheid en de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen is geen aanvullend voordeel.  Vermits de niet naleving van deze wetgeving tot strafsancties kan leiden, zou de werkgever, theoretisch gezien, strafrechtelijk vervolgd kunnen worden indien hij dit bedrag op het loon van de werknemer inhoudt.  Voorzichtigheidshalve kan de werkgever de werknemer bijvoorbeeld vragen om het bedrag te betalen via een bankdomicili√ęring of een bestendige opdracht.  

Alle artikelen over Fiscale behandeling : het voordeel van alle aard