Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Algemene regels rond bedrijfswagens

Kan de werkgever het privégebruik van een bedrijfswagen naderhand van de werknemer afnemen?

De werkgever kan de ter beschikking gestelde bedrijfswagen in principe niet eenzijdig van de werknemer afnemen.

Laatst bijgewerkt op 21 juni 2023

Eenvoudige intrekking

Vermits het persoonlijk gebruik van een bedrijfswagen als een loonbestanddeel beschouwd wordt, kan de werkgever de ter beschikking gestelde bedrijfswagen in principe niet eenzijdig van de werknemer afnemen. Doet hij dit toch, dan kan de werknemer oordelen dat zijn arbeidsovereenkomst ten onrechte door de werkgever verbroken werd en kan hij, in toepassing van de theorie van de impliciete verbreking [1], een compenserende opzeggingsvergoeding van hem eisen.

Intrekking in geval van functiewijziging

Aangezien een functiewijziging niet kan plaatsvinden zonder het akkoord van beide partijen, geldt hetzelfde voor de intrekking van het privégebruik van de bedrijfswagen die bij de functie hoort. De werkgever kan zich dus niet achter een functiewijziging verschuilen om een eenzijdige intrekking van de bedrijfswagen te rechtvaardigen.

[1] Onder impliciete verbreking verstaat men een eenzijdige en belangrijke wijziging van een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst, zoals de bezoldiging.

Alle artikelen over Algemene regels rond bedrijfswagens