Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Algemene regels rond bedrijfswagens

Aansprakelijkheid van de werknemer

Burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid

Laatst bijgewerkt op 17 mei 2022

Burgerlijke aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de werknemer tegenover zijn werkgever of tegenover derden wordt door de arbeidsovereenkomstenwet geregeld [1]. Deze wet voerde namelijk een stelsel van beperkte aansprakelijkheid in. Hierdoor staat de werknemer die de werkgever of derden bij de uitvoering van zijn werk schade berokkent, enkel in voor bedrog, zware fout en gewoonlijk voorkomende lichte fout.

De werkgever kan evenwel burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld worden voor de door zijn werknemer aan derden veroorzaakte schade.

Strafrechtelijke aansprakelijkheid

De werknemer is als enige aansprakelijk op strafrechtelijk vlak.

De werkgever is eveneens burgerrechtelijk aansprakelijk voor de betaling van de boetes die aan de werknemer opgelegd worden indien deze bij de uitoefening van zijn functie een verkeersovertreding begaat [2].

Meer info

Voor meer informatie over de aansprakelijkheidsregels verwijzen we u naar de fiche over de aansprakelijkheid van de werknemer in de rubriek Sociaal/Info+.

[1] Artikel 18 van de wet van 3 juli 1978.

[2] Artikel 67 van de wegverkeerswet.

Alle artikelen over Algemene regels rond bedrijfswagens