Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Fiscale behandeling : het voordeel van alle aard

Wettelijke referenties

Hier zijn de belangrijkste wettelijke referenties.

Laatst bijgewerkt op 3 maart 2022
  • Artikel 31 van het W.I.B. 1992
  • Artikel 36 van het W.I.B. 1992
  • Artikel 198, 1ste lid, 9° van het W.I.B. 1992
  • Circulaire nr. Ci. RH.241/561.364 van 5 februari 2004
  • Circulaire nr. Ci.RH.241/573.243 (AOIF 46/2007) van 6 december 2007
  • Art. 67 e.v. Programmawet van 25 december 2016, Belgisch Staatsblad van 29 december 2016
  • Koninklijk besluit van 7 december 2021 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig, Belgisch Staatsblad van 13 december 2021
Alle artikelen over Fiscale behandeling : het voordeel van alle aard