Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Algemene regels rond bedrijfswagens

Persoonlijk en beroepsmatig gebruik

Waarom een onderscheid maken tussen het persoonlijk en beroepsmatig gebruik van de bedrijfswagen?

Laatst bijgewerkt op 21 juni 2023

Begrippen privé- en professioneel gebruik

Onder privéverplaatsing verstaat men:

  • Enerzijds, de privéverplaatsingen in strikte zin die de werknemer met de bedrijfswagen aflegt ‘s avonds, tijdens het weekend, gedurende de vakantie, … 
  • Anderzijds, de verplaatsingen tussen de woonplaats en de gewoonlijke plaats van tewerkstelling van de werknemer. Opmerking: de RSZ heeft evenwel 2 uitzonderingen op deze regel voorzien

Onder beroepsmatige verplaatsing verstaat men de verplaatsingen opgelegd door het bedrijf in het kader van de uitoefening van het beroep, met name:

Nut van het onderscheid

Sociale en fiscale behandeling

In tegenstelling tot bij de bedrijfswagen die enkel voor beroepsdoeleinden gebruikt wordt, ontstaat er een voordeel in natura of van alle aard als de bedrijfswagen ook voor privédoeleinden gebruikt mag worden.

Om te weten wat de gevolgen hiervan zijn, verwijzen we u naar de informatie over de sociale en de fiscale behandeling van de bedrijfswagen.

Arbeidsrechtelijke aspecten

Het privégebruik van een bedrijfswagen wordt beschouwd als een deel van het loon van de werknemer.

Alle artikelen over Algemene regels rond bedrijfswagens