Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Fiscale behandeling : het voordeel van alle aard

Wat gebeurt er indien er een tankkaart wordt toegekend?

Volgens de reglementering maakt dit voordeel deel uit van het voordeel dat voortvloeit uit de gratis terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen voor privédoeleinden.

Laatst bijgewerkt op 3 maart 2022

Brandstofkosten ten laste van de gebruiker - De truc met de tankkaart

Vóór 2012 waren brandstofkosten een eigen bijdrage en dus aftrekbaar van het voordeel van alle aard.

Sinds 2012 vormen brandstofkosten enkel nog een “eigen bijdrage”, op voorwaarde dat de werkgever een tankkaart ter beschikking stelt en de werknemer de brandstofkosten ten laste neemt [1].

Vele bedrijven pasten daarom hun car policy aan: de brandstofkosten worden voortaan door de werkgever betaald, die ze als persoonlijke bijdrage voor het gebruik van de wagen terugvordert.

Maar kan dit zomaar? Ontstaat op die manier geen ongelijke behandeling tussen ondernemingen die een car policy met tankkaart voeren en deze met een policy zonder? En mag men de car policy louter en alleen wijzigen om het voordeel van alle aard te verminderen?

Deze vragen werden voorgelegd aan de minister van Financiën [2]. De minister bevestigde dat deze werkwijze is toegestaan en niet strijdig is met de fiscale anti-misbruikbepalingen (art.344 WIB).

Wat is het belastbaar voordeel wanneer enkel een tankkaart wordt toegekend?

Naar aanleiding van een parlementaire vraag [3] heeft de fiscus bevestigd dat deze situatie niet beoogd wordt door de forfaitaire bepaling van het voordeel van alle aard voor de bedrijfswagens. Bijgevolg is de algemene regel van toepassing op deze situatie.

Het belastbaar voordeel wordt berekend op de werkelijke waarde van de brandstofkosten Concreet betekent dit dat het belastbaar voordeel gelijk is aan de brandstofkosten voor de niet-professionele verplaatsingen.

[1] Indien een bedrijfswagen zonder tankkaart ter beschikking gesteld wordt, dan kunnen de door de werknemer betaalde brandstofkosten bijgevolg niet in mindering worden gebracht van het voordeel van alle aard van de bedrijfswagen.

[2] Parlementaire vragen, beknopt verslag van 22 oktober 2013 (CRABV 53/COM 837).4

[3]  V.A., Kamer. g.z. 2011-2012, vraag n° 213 van 27 februari 2012, QRVA n° 53/059, p. 138 (Van der Maelen).V.A., Kamer, g.z. 2009-2010, vraag n° 244 van 5 januari 2010, QRVA, n° 52-92, p. 73 (Jambon).

 

Alle artikelen over Fiscale behandeling : het voordeel van alle aard