Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Thematische verloven

Uw werknemer wil ouderschapsverlof nemen of thuisblijven voor een ziek familielid. Wanneer mag hij dat en kunt u die aanvraag weigeren of de startdatum uitstellen? Ontdek hier alles over de verschillende thematische verloven.

Afhankelijk van uw paritair comité zijn afwijkingen mogelijk. Bekijk deze sectorale afwijkingen via Paritaire Comités.

Ouderschapsverlof

Uw werknemers kunnen ouderschapsverlof opnemen om voor hun kinderen jonger dan 12 jaar te zorgen. Hier leest u wanneer uw werknemers ouderschapsverlof kunnen opnemen en voor welke duur. Ook het antwoord op de vraag of u dat verlof kan weigeren of uitstellen, vindt u hier.

Alle artikelen over Ouderschapsverlof
Sluiten

Mantelzorgverlof

Werknemers die erkend mantelzorger zijn voor zorgbehoevende personen, kunnen onder bepaalde voorwaarden beroep doen op het mantelzorgverlof. Wij hebben hier alle informatie over dit thematisch verlof verzameld.

Verlof voor de verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid

Tijdens hun loopbaan moeten uw werknemers misschien een zwaar ziek familielid verzorgen of bijstaan. Zij kunnen dan beroep doen op een specifiek thematisch verlof. Welke stappen uw werknemers moeten zetten om dit verlof aan te vragen en wat uw rechten en plichten zijn, leest u hier.

Alle artikelen over Verlof voor de verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid
Sluiten

Verlof voor het verlenen van palliatieve zorg

Werknemers kunnen palliatief verlof opnemen om een persoon bij te staan die aan een ongeneeslijke ziekte lijdt en zich in een terminale fase bevindt. Hoe u uw werknemers kan helpen om dit verlof correct aan te vragen, leest u hier.

Vlaamse aanmoedigingspremies in de privésector

Neemt jouw werknemer tijdskrediet of een thematisch verlof? Dan kan hij of zij onder bepaalde voorwaarden een aanmoedigingspremie krijgen van de Vlaamse overheid. Dat is een aanvulling op de onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Vlaamse aanmoedigingspremies in de social profitsector

Neemt jouw werknemer tijdskrediet of een thematisch verlof? Dan kan hij of zij onder bepaalde voorwaarden een aanmoedigingspremie krijgen van de Vlaamse overheid. Dat is een aanvulling op de onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).