Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Mantelzorgverlof

Wat is het mantelzorgverlof?

Het mantelzorgverlof is het verlof waarop een als mantelzorger erkende werknemer recht heeft wanneer hij doorlopend of regelmatige hulp en bijstand verleent aan een erkende zorgbehoevende persoon.

Laatst bijgewerkt op 15 januari 2024

De werknemer kan de arbeidsovereenkomst volledig of gedeeltelijk schorsen.

Onder bijstand en hulp wordt respectievelijk “de tijdsinvestering op psychologisch, sociaal of moreel vlak en de tijdsinvestering op fysiek of materieel vlak die een invloed hebben op de beroeps- of familiale situatie van de mantelzorger” verstaan.

Een werknemer wordt erkend als een mantelzorger indien de volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • De werknemer heeft een vertrouwensrelatie of een nauwe, affectieve of geografische relatie opgebouwd met de geholpen persoon
  • De werknemer heeft een bestendig en daadwerkelijk verblijfplaats in België
  • De werknemer is ingeschreven in het bevolkings-of vreemdelingenregister
  • De werknemer verstrekt de bijstand en hulp niet-beroepshalve, kosteloos en in samenwerking met ten minste een professionele zorgverlener
  • De werknemer houdt rekening met het levensproject van de geholpen persoon

Een persoon die ondersteund wordt door de mantelzorger moet erkend worden als een zorgbehoevende persoon. Deze erkenning bekomt hij als de volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • De persoon heeft zijn hoofdverblijfplaats in België
  • De persoon is zorgbehoevend

De werknemer moet erkend worden als mantelzorger van de persoon voor wie de werknemer het verlof wil opnemen. Daarvoor moet de werknemer een erkenningsaanvraag via een verklaring op erewoord indienen bij zijn of haar ziekenfonds. Het ziekenfonds neemt de beslissing om de werknemer al dan niet te erkennen als mantelzorger.

Verwar dit mantelzorgverlof - thematisch verlof - niet met het zorgverlof dat binnen het kader van het verlof om dwingende redenen het recht om gedurende maximaal vijf dagen per kalenderjaar van het werk afwezig te zijn regelt.

Alle artikelen over Mantelzorgverlof