Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Mantelzorgverlof

Welke formaliteiten moet de werknemer ten aanzien van de RVA vervullen?

Voorlopig kan het mantelzorgverlof nog niet elektronisch aangevraagd worden.

Laatst bijgewerkt op 15 januari 2024

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen

Elektronische aanvraag

De aanvraag kan (bij voorkeur) elektronisch gebeuren via de portaalsite van de sociale zekerheid. In dat geval moet de werkgever eerst zijn deel online invullen en nadien kan de werknemer zijn deel invullen. De werknemer die van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, moet wel zijn e-box activeren.

Papieren aanvraag

Om recht te hebben op de uitkeringen van de RVA kan de werknemer ook een aangetekend [1] formulier C 61 Mantelzorgverlof naar de Dienst Loopbaanonderbreking van het werkloosheidsbureau van het ambtsgebied van zijn woonplaats versturen.  Dit aanvraagformulier moet ten laatste twee maanden na de aanvangsdatum van het mantelzorgverlof in het werkloosheidsbureau toekomen. 

Het formulier moet door de werknemer (rubriek I) en door de werkgever (rubriek II) vervolledigd worden. 

Beslissing om onderbrekingsuitkeringen toe te kennen

De werknemer ontvangt vervolgens een C62 document met de beslissing van het werkloosheidsbureau om uitkeringen [2] toe te kennen. Dit document bevat, in geval van toekenning van uitkeringen, de gegevens van de werknemer, het type onderbreking, het bedrag van de uitkeringen en de aangevraagde periode. 

Wanneer de werknemer zijn aanvraag online heeft gedaan, ontvangt hij deze beslissing in zijn e-box.

Woonplaatsvoorwaarde

Om van een onderbrekingsuitkering te kunnen genieten, dient de werknemer zijn woonplaats in België of in een land behorende tot de Europese Economische Ruimte te hebben.  In het laatste geval moet het formulier ingediend worden bij de Dienst Loopbaanonderbreking van het werkloosheidsbureau van het ambtsgebied waar de technische bedrijfseenheid van de onderneming gevestigd is.  Er bestaat ook een uitzondering voor de werknemers die hun partner vergezellen die om beroepsredenen in een land dat niet tot de Europese Economische Ruimte behoort, verblijft.

De betaling kan gebeuren op een financiële rekening in België of in een land dat behoort tot de gemeenschappelijke betalingsruimte voor de euro of SEPA.

Verbreking van het contract

In geval van ontslag moet de werknemer het werkloosheidsbureau van zijn woonplaats hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen.

[1] De RVA aanvaardt ook gewone verzendingen, maar in geval van betwisting is het aan de werknemer om aan te tonen dat hij zijn aanvraag ingediend heeft.

[2] De beslissing kan worden betwist door beroep aan te tekenen voor de arbeidsrechtbank binnen de 3 maanden volgend op de betekening van de beslissing.

Alle artikelen over Mantelzorgverlof