Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Mantelzorgverlof

Wat zijn de bijzonderheden in geval van verbreking van de overeenkomst?

In geval van ontslag moet de werknemer het werkloosheidsbureau van zijn woonplaats hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen.

Laatst bijgewerkt op 15 januari 2024

Informatie aan de RVA

In geval van ontslag moet de werknemer het werkloosheidsbureau van zijn woonplaats hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen. De uitkeringen worden immers enkel toegekend wanneer de werknemer door een arbeidsovereenkomst verbonden is.

Bepalen van de opzegtermijn

Om de duur van de opzegtermijn te bepalen heeft de opname van een thematisch verlof, ongeacht de vorm (volledige schorsing of vermindering van prestaties), geen invloed. De duur van de opzeg wordt immers enkel bepaald in functie van de anciënniteit.

Prestatie van een opzegtermijn of betaling van een opzegvergoeding

Bij prestatie van een opzegtermijn betekend door de werkgever luiden de regels als volgt:

  • Bij een volledige onderbreking van de arbeidsprestaties tijdens het thematisch verlof: de aanvang en de duur van de opzegtermijn gegeven door de werkgever worden opgeschort
  • Bij een vermindering van de arbeidsprestaties: het thematisch verlof heeft geen enkele weerslag op de opzegtermijn. De werknemer (bediende of arbeider) zal deze opzeg moeten presteren volgens zijn "aangepast" arbeidsregime. Indien de opzegtermijn verder loopt na beëindiging van het thematisch verlof, moet de werknemer het saldo van de termijn uitdoen volgens de arbeidsuren zoals overeengekomen in de arbeidsovereenkomst

In geval van betaling van een opzegvergoeding wordt deze als volgt berekend:

  • Bij een volledige onderbreking van de arbeidsprestaties tijdens het thematisch verlof: men houdt rekening met het normale (niet-verminderde)  loon. De periode gedekt door de vergoeding wordt dus berekend alsof de werknemer (arbeider of bediende) geen thematisch verlof heeft genomen
  • Bij een vermindering van de arbeidsprestaties: ook hier houdt men rekening met het niet-verminderde loon. De periode gedekt door de vergoeding wordt in dit geval dus eveneens berekend alsof de werknemer (arbeider of bediende) geen thematisch verlof heeft genomen

Opmerking: dat de opzegvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties berekend moet worden op basis van het niet-verminderde loon wordt nu verduidelijkt in artikel 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

We herinneren eraan dat werknemers die een thematisch verlof hebben aangevraagd een bijzondere ontslagbescherming genieten.

 

Alle artikelen over Mantelzorgverlof