Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Mantelzorgverlof

Kunnen de onderbrekingsuitkeringen met andere inkomsten gecumuleerd worden?

De onderbrekingsuitkeringen toegekend in het kader van het mantelzorgverlof kunnen enkel gecumuleerd worden met bepaalde inkomen.

Laatst bijgewerkt op 15 januari 2024

De onderbrekingsuitkeringen toegekend in het kader van het mantelzorgverlof kunnen enkel gecumuleerd worden met inkomsten uit:

  • De uitoefening van een nevenactiviteit [1] als loontrekkende voor zover die reeds gedurende ten minste de drie maanden die aan de aanvang van de werkonderbreking of –vermindering voorafgaan, uitgeoefend werd
  • De uitoefening van een zelfstandige activiteit [2] gedurende een maximumperiode van één jaar bij een voltijdse onderbreking
  • De uitoefening van een zelfstandige activiteit [3] gedurende een maximumperiode van 24 maanden bij een vermindering tot een halftijdse betrekking of gedurende een maximumperiode van 60 maanden bij en vermindering met 1/5. Hier geldt wel de bijkomende voorwaarde dat de zelfstandige activiteit gedurende minstens 12 maanden vóór het begin van het verlof aangevangen werd
  • De uitoefening van een bijkomende activiteit gedurende een periode van vierentwintig maanden, in geval van vermindering met ½ van het normale aantal arbeidsduren van een voltijdse betrekking of zestig maanden, in geval van vermindering met 1/5 van het normale aantal arbeidsuren van een voltijdse betrekking
  • De uitoefening van een politiek mandaat

De werknemer die één van voormelde activiteiten uitoefent, dient de directeur van het werkloosheidsbureau hiervan vooraf op de hoogte te brengen. Zo niet worden de reeds uitbetaalde uitkeringen teruggevorderd.

[1] Wordt beschouwd als nevenactiviteit als loontrekkende, elke bezoldigde activiteit waarvan het aantal gepresteerde uren gemiddeld niet méér bedraagt dan het aantal gepresteerde uren in de job die werd onderbroken of verminderd.

[2] Wordt beschouwd als zelfstandige activiteit, elke activiteit die de betrokken persoon verplicht om zich, op grond van de geldende wetgeving, in te schrijven in het Rijksinstituut voor sociale verzekeringen van zelfstandige werknemers.

[3] Wordt beschouwd als zelfstandige activiteit, elke activiteit die de betrokken persoon verplicht om zich, op grond van de geldende wetgeving, in te schrijven in het Rijksinstituut voor sociale verzekeringen van zelfstandige werknemers.

Alle artikelen over Mantelzorgverlof