Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Verlof voor het verlenen van palliatieve zorg

Wat is het verlof voor het verlenen van palliatieve zorg?

Het is verlof waarop werknemers aanspraak kunnen maken om een persoon bij te staan die aan een ongeneeslijke ziekte lijdt en zich in een terminale fase bevindt.

Laatst bijgewerkt op 15 januari 2024

Het verlof voor het verlenen van palliatieve zorg (hierna palliatief verlof genoemd) is het verlof waarop werknemers aanspraak kunnen maken om een persoon bij te staan die aan een ongeneeslijke ziekte lijdt en zich in een terminale fase bevindt.

Onder palliatieve zorg wordt verstaan “elke vorm van bijstand en in het bijzonder medische, sociale, administratieve en psychologische bijstand aan en verzorging van personen die aan een ongeneeslijke ziekte lijden en die zich in een terminale fase bevinden”. De patiënt moet niet noodzakelijk tot het gezin of de familie van de werknemer die het recht op loopbaanonderbreking wil genieten, behoren. De werkgever hoeft de identiteit van de patiënt zelfs niet te kennen.

De palliatieve verzorging moet niet op een ononderbroken of permanente manier verleend worden. Het kan ook om bepaalde momenten per dag of per week gaan.

In de praktijk is het de behandelende geneesheer van de patiënt die oordeelt of er van palliatieve verzorging sprake is.

Alle artikelen over Verlof voor het verlenen van palliatieve zorg