Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Mantelzorgverlof

Behoudt de werknemer zijn rechten op sociale zekerheid?

Welke invloed kan een periode van mantelzorgverlof hebben op de rechten van de werknemer inzake sociale zekerheid?

Laatst bijgewerkt op 22 juni 2023

Hierna vindt u een schematisch overzicht.

 

Volledige loopbaanonderbreking

Gedeeltelijke loopbaanonderbreking

Ziekte- en invaliditeitsverzekering

Integraal behoud van het recht op terugbetaling van medische verzorging.

 

Geen recht op vergoedingen voor arbeidsongeschiktheid en op een moederschapsuitkering

Recht op vergoedingen voor arbeidsongeschiktheid en op een moederschapsuitkering

Kinderbijslag

Integraal behoud van het recht, behalve wanneer gedurende deze periode de werknemer een zelfstandige activiteit uitoefent (als hoofdactiviteit) en in het kader hiervan recht heeft op kinderbijslag volgens het stelsel van zelfstandige werknemers

Integraal behoud van het recht

Werkloosheid

Volledige werkloosheid:

  • Geen gelijkstelling van de afwezigheidsdagen voor de berekening van het aantal arbeidsdagen
  • Verlenging van de referentieperiode voor de duur van de periode gedekt door onderbrekingsuitkeringen
  • Berekening van de uitkeringen op basis van het loon voor het verlof

 

Tijdelijke werkloosheid: geen recht

Tijdelijke werkloosheid: recht op basis van de deeltijdse prestaties

Pensioen

Gelijkstelling van mantelzorgverlof met arbeidsprestaties

Jaarlijkse vakantie

Geen gelijkstelling

  • Geen gelijkstelling van het niet gepresteerde gedeelte; recht op basis van de deeltijdse prestaties
  • Uitbetaling van een vertrekvakantiegeld in december (bedienden)
Alle artikelen over Mantelzorgverlof