Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Mantelzorgverlof

Hoe moet de werknemer het mantelzorgverlof bij de werkgever aanvragen?

De werknemer die het recht op mantelzorgverlof wenst uit te oefenen, moet zijn werkgever hiervan schriftelijk op de hoogte stellen met een aangetekende brief of door overhandiging van een geschrift waarvan het dubbel door de werkgever voor ontvangst getekend wordt.

Laatst bijgewerkt op 15 januari 2024

Principe

De werknemer die het recht op mantelzorgverlof wenst uit te oefenen, moet zijn werkgever hiervan schriftelijk op de hoogte stellen met een aangetekende brief of door overhandiging van een geschrift waarvan het dubbel door de werkgever voor ontvangst getekend wordt. Ook een elektronische aanvraagprocedure is mogelijk.

De kennisgeving moet ten minste 7 dagen vóór de aanvangsdatum van de schorsing van de arbeidsovereenkomst of van de vermindering van de arbeidsprestaties gebeuren. De werkgever en de werknemer kunnen eventueel een andere termijn overeenkomen.

In de kennisgeving vermeldt de werknemer hoe hij het mantelzorgverlof wil opnemen (een volledige onderbreking of een vermindering van de arbeidsprestaties). De werknemer vermeldt eveneens de begin-en einddatum van het mantelzorgverlof.

Het is mogelijk om het mantelzorgverlof te spreiden in de tijd bij een volledige schorsing van de arbeidsprestaties, maar ook bij een vermindering van deze prestaties. Per kennisgeving aan de werkgever kan de werknemer wel slechts één aaneengesloten periode van verlof voor mantelzorg aanvragen.

Bewijs

Bij zijn aanvraag voor het mantelzorgverlof moet de werknemer de erkenning van het ziekenfonds aan de aanvraag toevoegen.

Alle artikelen over Mantelzorgverlof