Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Ontslagbescherming 

Belangrijkste soorten van ontslagbescherming

U vindt hieronder een handig overzicht van de meest courante vormen van ontslagbescherming.

Laatst bijgewerkt op 10 januari 2023

Voor een gedetailleerde uitleg van elke ontslagbescherming verwijzen we u naar de betreffende vraag.

Voornaamste types bescherming van de werknemers tegen ontslag

 • Lid (effectief of plaatsvervangend) dat het personeel binnen de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming (CPBW) vertegenwoordigt
 • Kandidaat voor de verkiezingen van de personeelsvertegenwoordigers in dezelfde organen
 • Vakbondsafgevaardigde
 • Aanvraag van een flexibele werkregeling
 • Aanvraag van meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden
 • Beroepsloopbaanonderbreking (totale of gedeeltelijke)
 • Tijdskrediet
 • Thematische verloven (ouderschapsverlof, verlof voor verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid, palliatief verlof en mantelzorgverlof)
 • Adoptieverlof
 • Zwangere werkneemster en werkneemster die borstvoedingspauzes neemt
 • Geboorteverlof [1] bij de geboorte van een kind
 • Geboorteverlof [2] in geval van overlijden of hospitalisatie van de moeder
 • Zorgverlof
 • Betaald educatief verlof en Vlaams opleidingsverlof
 • 4-daagse voltijdse werkweek en wisselend weekregime
 • Klokkenluider
 • Militaire verplichtingen
 • Clausule van stabiliteit van tewerkstelling
 • Werknemer die kandidaat is voor een politiek mandaat of die dat mandaat effectief uitvoert
 • Werknemer die een verzoek tot formele psychosociale interventie heeft ingediend inzake geweld, pesterijen en seksueel ongewenst gedrag op het werk, en zijn getuigen
 • Preventieadviseur (Interne dienst en erkende externe dienst voor preventie en bescherming op het werk)
 • Neerlegging van een klacht of instelling van een rechtsvordering met betrekking tot discriminatie tussen werknemers of ten opzichte van gehandicapte werknemers
 • Werknemer tewerkgesteld in een werkrooster met nachtprestaties die naar een dagregeling wenst terug te keren
 • Werknemer die een inschrijving in het register van opmerkingen gemaakt heeft ter gelegenheid van de invoering van de kleine flexibiliteit via het arbeidsreglement
 • Verantwoordelijkheid voor giftig afval
 • Coördinator die voor zijn werkgever een milieu-effectenrapport opstelt

[1] Voorheen vaderschapsverlof genoemd.

[2] Omzetting van het moederschapsverlof.

Alle artikelen over Ontslagbescherming