Login
Service Contact Lex4You
Login

Fiscale verzekering

Je dekking in geval van een fiscaal conflict of fiscale controle

Wil je jouw belangen optimaal beschermen? Omring je dan met de beste fiscale en juridische experts. Met de fiscale rechtsbijstandverzekering van Securex, ontwikkeld in samenwerking met ARAG, bescherm je jouw bedrijf tegen juridische kosten die voortvloeien uit een fiscaal geschil of fiscale controle.

Contacteer ons

Uw voordelen

  • De verzekering dekt uw kosten tot een bovengrens van € 20.000
  • Uw beheerders, bestuurders en actieve vennoten maken ook aanspraak op de waarborgen van deze verzekering als zij worden onderworpen aan een fiscale controle die voortvloeit uit een gedekte controle van uw bedrijf
  • Deze verzekering is voorbehouden voor bedrijven die zijn aangesloten bij het Sociaal Secretariaat Securex en is ontwikkeld in samenwerking met ARAG, de onafhankelijke verzekeringsmaatschappij gespecialiseerd in rechtsbijstand voor bedrijven

Voor welke risico’s bent u verzekerd?

  • Je belangenbehartiging bij een fiscale controle, inclusief een eenvoudig verzoek om inlichtingen rond je aangifte
  • Erelonen van advocaten, boekhouders, revisors, fiscalisten, gerechtsdeurwaarders en bemiddelaars
  • Kosten voor gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures
  • Administratief of gerechtelijk beroep bij een bestreden beschikking door de fiscale administratie, betrekking hebbend op zowel directe als indirecte belastingen
Kies voor volledige gemoedsrust
Wilt u meer weten?

Neem contact met ons op Of bekijk onze brochure
Dit zou u ook kunnen interesseren: