Login
Service Contact Lex4You
Login

Rechtsbijstandverzekering

Je belangen worden verdedigd in geval van een geschil met een (ex-)werknemer

Een conflict met een medewerker kan zich altijd voordoen, tijdens de arbeidsrelatie of wanneer het contract afloopt. Deze rechtsbijstandverzekering, ontwikkeld in samenwerking met ARAG, dekt je juridische kosten om je bedrijf te verdedigen bij dergelijke geschillen.

Contacteer ons

Uw voordelen

  • U profiteert van een volledige rechtsbijstand die u dekt bij zowel geschillen die vallen onder arbeidsrecht en sociaal recht als bij strafrechtelijke zaken die verband houden met tewerkstelling
  • ARAG is de specialist in rechtsbijstandverzekeringen
  • ARAG is onafhankelijk en heeft geen banden met andere verzekeringsmaatschappijen
  • ARAG dekt de kosten en het ereloon van de door u gekozen advocaat en vergoedt de kosten die u moet betalen voor de gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures die tegen u zijn aangespannen. Deze bijdrage loopt op tot een maximaal bedrag van € 10.000 per geval voor het arbeidsrecht en sociaal recht en tot € 50.000 per geval voor strafrechtelijke verdediging

Voor welke risico’s bent u verzekerd?

  • De geschillen die vallen onder de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank en betrekking hebben op het arbeidsrecht. Wanneer een van je medewerkers bezwaar maakt tegen bijvoorbeeld de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst. 
  • Geschillen die vallen onder het sociaal recht, bijvoorbeeld in geval van toewijzing voor onbetaalde RSZ-bijdragen. 
  • De strafrechtelijke verdediging als jij als werkgever een dagvaarding ontvangt om voor de strafrechter te verschijnen op grond van verdenking van overtreding van de wet of schending van de regelgeving m.b.t. de tewerkstelling van werknemers, in het bijzonder de niet-naleving van de Dimona-verplichting.
Bescherm je belangen
Wilt u meer weten?

Neem contact met ons op Of bekijk onze brochure
Dit zou u ook kunnen interesseren: