Login
Service Contact Lex4You
Login

Vervangingsinkomen voor zelfstandigen

Extra inkomen in geval van arbeidsongeschiktheid

Ben je zelfstandige en arbeidsongeschikt? Het vervangingsinkomen beschermt je tegen inkomensverlies door ziekte of ongeval. Naast de uitkering van je ziekenfonds ontvang je een extra vergoeding om je dagelijkse behoeften te dekken tijdens de stopzetting van je activiteit.

Contacteer ons

Je voordelen

 • Je krijgt een inkomen wanneer je arbeidsongeschikt bent
 • Het bedrag van je premie is fiscaal aftrekbaar
 • Je kiest zelf vanaf wanneer en hoeveel je maandelijks ontvangt
 • Je kiest zelf voor welke situaties jij je indekt
 • Fiscale optimalisatie op maat

Werking

Waarom heb ik een vervangingsinkomen nodig? 

Omdat je als zelfstandige minder goed beschermd bent in geval van ziekte of ongeval.


Weet je trouwens hoeveel je mutualiteit je dan uitkeert?

 


1e week2e week - 12e maandVanaf 2e jaar
zonder stopzetting vennootschap
Vanaf 2e jaar met stopzetting 
vennootschap
Uitkering gezingeen uitkering€1.986,92/maand€1.986,92/maand€1.986,92/maand
Uitkering alleenstaandegeen uitkering€1.574,56/maand€1.574,56/maand€1.574,56/maand
Uitkering samenwonendegeen uitkering€1.207,70/maand€1.207,70/maand€1.350,18/maand

Bedragen op 01/01/2024

Met een vervangingsinkomen voeg je een extra inkomen toe aan de uitkering van je ziekenfonds. Op die manier creëer je meer financiële stabiliteit voor jezelf.  

Dankzij de waarborg Premievrijstelling, worden je premies betaald door Securex Leven tijdens je arbeidsongeschiktheidsperiode. 


Opgelet: het vervangingsinkomen is een bijkomende (optionele) verzekering. Je kan daarvoor kiezen via onze oplossing op maat Life@Ease. Dat is enkel mogelijk als je inschrijft voor een aanvullend pensioen. Wil jij je beschermen tegen arbeidsongeschiktheid zonder aanvullend pensioen? Dan kan je kiezen voor: 

Wanneer?

Wanneer ontvang ik een vervangingsinkomen? 

Zodra je niet meer kan werken door ziekte of ongeval. Je ontvangt dan van Securex een maandelijkse vergoeding. Die komt bovenop de uitkering van je mutualiteit.  

Je krijgt een tegemoetkoming vanaf 25% arbeidsongeschiktheid. Het bedrag staat in verhouding tot je arbeidsongeschiktheid (50% arbeidsongeschikt = 50% van de volledige maandelijkse uitkering). Vanaf 67% arbeidsongeschiktheid heb je recht op een volledige uitkering.  

Bij de start van je arbeidsongeschiktheid heb je misschien niet onmiddellijk nood aan een uitkering.  

Daarom heb je de mogelijkheid om de uitkering gedurende een bepaalde periode uit te stellen. Je kiest zelf hoe lang deze periode duurt. Men noemt dat de ‘eigenrisicoperiode’. Hoe langer deze periode, hoe lager je storting.  

Hoeveel?

Hoeveel bedraagt mijn vervangingsinkomen? 

Dat kies je zelf. Securex kan tot 80% van je salaris uitkeren tot je wettelijk met pensioen gaat en zolang je arbeidsongeschikt bent. 

Daarenboven heb je de keuze uit drie formules: 

 1. Constante rente: je vervangingsinkomen blijft gelijk 
 2. Rente geïndexeerd na schade: je vervangingsinkomen stijgt jaarlijks met maximum 3% vanaf het moment dat je arbeidsongeschikt bent 
 3. Geïndexeerde rente: je vervangingsinkomen stijgt jaarlijks met maximum 3%  


Hoe wordt mijn vervangingsinkomen belast? 

De fiscus behandelt je uitkeringen als een vervangingsinkomen. Dat soort inkomsten worden belast samen met je andere beroepsinkomsten maar genieten van een verlaagde aanslagvoet. 

Uitzonderingen

Vaak wordt ervoor subjectieve of psychische stoornissen geen dekking verleend. Securex Leven doet dit in sommige gevallen wel, na toepassing van de eigenrisicoperiode. 

Belangrijke voorwaarde: de diagnose moet gesteld worden door een in België erkende psychiater. 

Bovendien verleent Securex Leven ook dekking voor onderstaande stoornissen na toepassing van de eigenrisicotermijn met een minimum van 180 dagen.   

 • Burn-out 
 • Fibromyalgie 
 • Chronisch vermoeidheidssyndroom 
 • Psychiatrische complicaties van somatische ziekten 
 • Functionele psychische stoornissen en hun gevolgen

Belangrijke voorwaarde: de diagnose moet gesteld worden op basis van medisch verklaarbare en/of organische symptomen door een in België erkende arts.

Securex Leven verleent deze waarborg voor 1 schadegeval gedurende de volledige looptijd en betaalt gedurende max. 1 jaar. 

Meer weten over het vervangingsinkomen?

Dit zou je ook kunnen interesseren: