Menu
Alternatief verlonen: meer motivatie, minder kosten

Loonbonus (cao 90)

Beloon uw medewerkers twee keer voor dezelfde prijs

U wilt uw medewerkers belonen met een loonbonus? Wees u ervan bewust dat na aftrek van de sociale en fiscale lasten uw werknemer maar een derde van een traditionele bonus overhoudt. Dat kan anders. Met een loonbonus (cao 90) verhoogt u dit nettobedrag tot 65%. Zo beloont u uw medewerkers twee keer voor dezelfde loonkosten.

Contacteer ons
Loonbonus (cao 90)
Wat zijn de voordelen van een loonbonus (cao 90) ?
  • U hoeft niets te doen. Wij nemen alle juridische en administratieve aspecten van deze salarisbonus voor onze rekening.
  • Uw werkgeversbijdrage beperkt zich tot 33% van het brutobedrag. Dit bedrag en de werknemersbonus zijn fiscaal volledig aftrekbaar.
  • U stelt een aantrekkelijk salarispakket voor en versterkt zo de motivatie van uw medewerkers.
Loonpremie als bonus

Wat is een loonbonus (cao 90) ?

De loonbonus (cao 90), ook wel ‘niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen’ genoemd, is een financieel voordelige salarisbonus. Met deze bonus beloont u uw medewerkers wanneer ze samen een vooraf bepaald doel bereiken.

Bijvoorbeeld wanneer ze een bepaalde totaalomzet of een ISO-certificering behaalden, of wanneer ze bijvoorbeeld minder papier verbruikten. Deze bonus vormt zo een extra motivatie voor uw medewerkers.  

De loonbonus is geen individuele maar een collectieve bonus. Dat wil zeggen dat de bonus geldt voor alle werknemers of voor een specifieke groep. Ook het doel dat u vooropstelt, moet collectief zijn.

Behaalt een werknemer individueel een bepaald verkoopcijfer, een certificaat of bespaart hij of zij kosten? Dan komt dat niet in aanmerking.

De bonus wordt pas toegekend wanneer het doel is bereikt. U bepaalt dit via vooraf vastgelegde en meetbare criteria.

Onze aanpak

Hoe implementeert u deze alternatieve beloning in uw bedrijf?

U hoeft de wetgeving niet zelf van A tot Z te ontleden. Wij gaan voor u na of u aan de voorwaarden voldoet om een loonbonus in te voeren.

U kunt op ons rekenen voor de volledige procedure: van opstart tot uitvoering. We houden hierbij rekening met uw intern reglement.

Onze ondersteuning gaat breed: van doelstellingen definiëren tot uitbetalen van de bonus aan uw medewerkers wanneer deze de doelstelling hebben bereikt.

Uw voordeel? U bespaart tijd en geld.

FAQ over de loonbonus

Ontdek hier de vijf meest gestelde vragen over de loonbonus (cao 90)

1.Kan ik een loonbonus toekennen aan één enkele werknemer?

Nee, u moet deze loonbonus toekennen aan alle werknemers van het bedrijf of aan een specifieke groep. Kiest u voor een specifiek team of groep? Dan kunt u geen onderscheid maken tussen de leden. Zo mag u niet differentiëren op basis van leeftijd of arbeidsregime (deeltijds of niet).

Wilt u toch een loonbonus aan een individu toekennen? Kies dan voor warrants als bonus.

Heeft u maar één medewerker in dienst? Ook dan kunt u een loonbonus (cao 90) opstellen.

Meer info? Neem contact met ons op. Wij leggen u graag alle mogelijkheden uit.
 

2. Kan ik een uitzonderlijke individuele prestatie belonen?
Ja, u kunt een loonbonus (cao 90) combineren met andere individuele bonussen. Zo kunt u een bonus in warrants geven aan een buitengewoon productieve werknemer.

Deze bonus staat volledig los van de loonbonus (cao 90), die enkel aan een groep medewerkers wordt toegekend.

3. Wat zijn de kosten van de loonbonus (cao 90)?

Blijft u onder een bepaald plafond, dan is de loonbonus altijd voordelig, zowel op sociaal als op fiscaal vlak.

  • Uw werknemer betaalt slechts een solidariteitsbijdrage van 13,07%. Hij of zij betaalt hierop geen bedrijfsvoorheffing.
  • Als werkgever betaalt u een speciale bijdrage van 33% op het brutobedrag. Net als de bonus is dit volledig fiscaal aftrekbaar.  

Deze loonbonus wordt niet in aanmerking genomen voor de berekening van de loonnorm, de ontslagvergoeding en het jaarlijks verlof. Gevolg? Een aanzienlijke winst op uw salariskosten.

4. Hoe lang duurt het om een loonbonus te implementeren?

Een loonbonus wordt opgesteld via een bedrijfs-cao of een toetredingsakte. De termijn van deze procedure is onder andere afhankelijk van de duur van de loonbonus. Doorgaans moet u rekenen op 3 tot 4 maanden. De loonbonus hoeft niet noodzakelijk samen te vallen met een kwartaal of een kalenderjaar. U moet de bonus wel voor ten minste drie maanden toekennen.

5. Wat is het verschil tussen een loonbonus (cao 90) en een bonus in warrants?

Vanuit een financieel oogpunt is de loonbonus (cao 90) voordeliger. Maar wilt u een werknemer individueel belonen, dan is een bonus met warrants interessanter.

  Loonbonus (cao 90) Warrants (met sociale optimalisatie) Bonus cash
Netto bonus (schatting) 65,36 % 46,5 % 32,34 %
Collectief / Individueel? Voor al uw medewerkers of voor een specifieke groep Individueel of collectief Individueel of collectief
Plafond Maximum € 3.413 per medewerker (2020) Maximum 20% van het jaarlijkse brutoloon Geen plafond
Procedure Strikt: via een collectief plan met vooraf gedefinieerde doelstellingen. Dien tijdig het standaardformulier in. Minder streng: Via een schriftelijk voorstel. Doe dit tijdig zodat uw medewerkers dit kunnen goedkeuren Flexibele toekenning en betaling
Objectief meetbaar? Ja Neen Neen
Uw medewerkers belonen met een salarisverhoging? Contacteer ons
Dit zou u ook kunnen interesseren:
Beloon uw medewerkers met warrants

Een warrant is een financieel instrument dat u toelaat om op een gunstige manier individuele medewerkers te belonen. Maar er zijn nog meer voordelen voor u en voor uw medewerker.

Meer info
Laat uw medewerkers kiezen dankzij het cafetariaplan

Hiermee biedt u uw medewerkers een flexibel loonpakket aan zonder extra druk op uw budget. Zo kiezen uw medewerkers zelf wat ze het meest voordelig vinden.

Meer info
Benut de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor R&D

Wist u dat investeren in innovatie fiscaal aantrekkelijk kan zijn? Sommige R&D projecten geven u het recht op een gedeeltelijke vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing? Doe beroep op de vrijstelling dankzij Securex.

Meer info