Login
Service Contact Lex4You
Login

Loonbonus of bonusplan (cao 90): niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

Voordelige collectieve verloning voor elke werknemer

Wil je je medewerkers belonen met een loonbonus? Let er dan op dat je werknemer maar 1/3de van een traditionele loonbonus overhoudt na aftrek van sociale en fiscale lasten. Met een loonbonus (cao 90) verhoog je het nettobedrag tot 65%. Zo beloon je je medewerkers 2 keer voor dezelfde loonkosten.

Bereken welke bonus bij je bedrijf past Contacteer ons

Wat zijn de voordelen van een loonbonus (cao 90)?

  • Je hoeft niets te doen. Wij nemen alle juridische en administratieve aspecten van deze salarisbonus voor onze rekening
  • Je werkgeversbijdrage beperkt zich tot 33% van het brutobedrag. Dit bedrag en de werknemersbonus zijn fiscaal volledig aftrekbaar
  • Je stelt een aantrekkelijk salarispakket voor en versterkt zo de motivatie van je medewerkers

Wat is een loonbonus (cao 90)?

De loonbonus (cao 90) is een financieel voordelige salarisbonus. Met deze bonus beloon je je medewerkers wanneer ze samen een vooraf bepaald doel bereiken. De loonbonus is dus geen individuele, maar een collectieve bonus. Ook het vooropgestelde doel moet collectief zijn en leg je vooraf vast met meetbare criteria.

Omdat de bonus pas geldt wanneer je team het doel bereikt, bijvoorbeeld wanneer ze een bepaalde totaalomzet of een ISO-certificering behaalden, vormt die een extra motivatie voor je medewerkers

De winstpremie en de loonbonus vormen samen de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen vastgelegd in de cao 90. Kort gezegd: het is een eenmalige bonus.


Hoe implementeer je de loonbonus in je bedrijf?

Je hoeft de wetgeving niet zelf van A tot Z te ontleden. De experts van Securex gaan voor je na of je aan de voorwaarden voldoet om een loonbonus in te voeren.

Je rekent op ons voor de volledige procedure: van opstart tot uitvoering. We houden hierbij rekening met je intern reglement.

Onze ondersteuning gaat breed: van doelstellingen definiëren tot uitbetalen van de bonus aan je medewerkers wanneer deze de doelstelling hebben bereikt.

Jouw voordeel? Je bespaart tijd en geld.

FAQ over de loonbonus
Je medewerkers belonen met een salarisverhoging?

Dit zou je ook kunnen interesseren