Login
Service Contact Lex4You
Login

Extralegale voordelen

Als werkgever is het loonbeleid voor je werknemers een van je belangrijkste zorgen. Je wil een voordelig loonpakket samenstellen, maar tegelijk ook je eigen loonbeleid proberen te optimaliseren. Een belangrijke vorm van alternatief verlonen waarmee je dat doet, zijn extralegale voordelen. Ontdek de meest courante vormen en wat het best bij je past. 

Krijg advies

Wat zijn extralegale voordelen?

Extralegale voordelen zijn een vorm van verloning die buiten het normale salaris vallen, maar die je werknemers langdurig en met vastgelegde regelmaat krijgen. 

Een aantal voorbeelden: 

 • Extra toeslagen zoals een traditionele loonbonus of een winstpremie 
 • Voordelen in natura: bedrijfswagen, een laptop en een gsm, tussenkomst in de elektriciteitsrekening, … 
 • Bijkomende verzekeringen zoals de groepsverzekering of hospitalisatieverzekering 
 • Cheques zoals maaltijdcheques en ecocheques 
Gids tot slimmer verlonen

Ontdek in dit gratis e-book alles over aantrekkelijke voordelen voor jou en je personeel.


Maaltijdcheques

Maaltijdcheques zijn elektronische cheques die je gebruikt om voeding te kopen. Ze zijn het populairste extralegale voordeel in België. 

 • ⅓ van de Belgische werknemers krijgt vandaag al maaltijdcheques 
 • Maaltijdcheques worden onder bepaalde voorwaarden niet als verloning beschouwd en zijn dan vrijgesteld van belastingen en socialezekerheidsbijdragen 
 • Het is een collectief voordeel dat je invoert voor alle medewerkers of voor specifieke categorieën van werknemers. Let dan wel op dat je je werknemers niet onderling discrimineert

Jij of je sociaal secretariaat vraagt maaltijdcheques aan bij 1 van de 3 uitgevers ervan: 

 • Monizze 
 • Edenred 
 • Sodexo 

Rekenvoorbeeld

Voor een medewerker die 20 dagen werkt, betaal je als werkgever (maximaal) 20 x € 6,91 = € 138,2 in maaltijdcheques. De medewerker draagt zelf (minimaal) € 1,09 bij, waardoor die een nettobedrag van € 160 overhoudt. Je mag daarbij € 2 per cheque aftrekken als beroepskost

Het aantal maaltijdcheques dat je werknemer krijgt, hangt af van het aantal gewerkte dagen, met 1 maaltijdcheque per gewerkte dag. Soms kan je ook voor een alternatieve telling opteren, waardoor het aantal maaltijdcheques voor jouw werknemers licht verschilt. 

Ecocheques

Ecocheques zijn cheques die je gebruikt om ecologische producten te kopen. Ze zijn ook een heel populair extralegaal voordeel waarmee je je medewerkers aanmoedigt om voor ecologische producten en diensten te kiezen. 

 • Je medewerkers krijgen zo een netto-loonsverhoging van (maximaal) € 250 per jaar om heel wat ecologische producten - van treintickets tot wasmachines en kledij - te kopen
 • Onder bepaalde voorwaarden is dat extra loon vrijgesteld van belastingen en socialezekerheidsbijdragen 
 • De uitkering van ecocheques is een collectief voordeel

Rekenvoorbeeld
Voor een volledig jaar mag je € 250 aan ecocheques uitkeren. Aangezien de cheques vrijgesteld zijn van belastingen en bijdragen, is dat ook de som die je betaalt. Mocht je een verhoging van € 250 van het nettoloon willen doorvoeren, moet je alvast zeker het dubbele aan brutoloon uitbetalen. 

Winstpremie

Net zoals het bonusplan helpt de winstpremie als motivatie voor je medewerkers om zich in te zetten voor het bedrijf. Eenvoudig gezegd: zonder winst is er geen winstpremie. Het is dus een resultaatsgebonden voordeel. 

De troeven: 

 • Sinds 2018 is de procedure om de winstpremie in te voeren sterk vereenvoudigd 
 • De premie is financieel bijzonder interessant dankzij een lage belasting en het feit dat je enkel een beperkte solidariteitsbijdrage betaalt en geen werkgeversbijdragen 

Rekenvoorbeeld
Bij een traditionele bonus houdt je medewerker ongeveer 40% over als nettobedrag, terwijl dat bij de winstpremie oploopt tot 57%. Op een bedrag van € 2.000 betekent dat een meerwaarde van € 348.

Aanvullende kinderbijslag 

Als werkgever mag je medewerkers een aanvullende kinderbijslag geven op voorwaarde dat ze al een wettelijke kinderbijslag ontvangen. De aanvullende kinderbijslag als optie opnemen in een cafetariaplan, is wel niet meer mogelijk. 

Met een bedrag van maximaal € 50 per maand per kind, geef je hen een extra steuntje in de rug. Bovendien is de vergoeding fiscaal aftrekbaar én vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen.

Rekenvoorbeeld
Een opslag van € 50 via brutoloon kost je als werkgever al gauw € 62,5 (alle belastingen en bijdragen inbegrepen). Op het einde van de maand houdt je medewerker daar om en bij de € 22 aan over. Via het systeem van aanvullende kinderbijslag betaal je als werkgever enkel de € 50 en krijgt je medewerker daar ongeveer € 25 van. 

Geboorte- en huwelijkspremies 

Een leuke attentie voor je medewerkers zijn premies tijdens een geboorte of een huwelijk. Je erkent de waarde van een belangrijke levensgebeurtenis, iets wat je werknemers niet snel vergeten. 

 • De geboortepremie is vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen als ze maximaal € 50 per kind bedraagt 
 • Voor de huwelijkspremie geldt hetzelfde als ze niet meer dan € 200 per medewerker bedraagt

Aandelenopties 

Bij aandelenopties in je onderneming krijgt je medewerker de optie om later, meestal na enkele jaren, een afgesproken aandelenpakket in je bedrijf te kopen aan de koers op het moment van de uitgifte. Als je aandelen in waarde stijgen, krijgt je medewerker dus een mooi voordeel. 

Bovendien brengt een aandelenoptie ook ownership met zich mee, waardoor medewerkers zich meer betrokken voelen bij het reilen en zeilen van het volledige bedrijf. 

 • Aandelenopties van beursgenoteerde bedrijven zijn 100% fiscaal aftrekbaar en vrijgesteld van sociale bijdragen.
 • Je medewerkers kunnen ze doorverkopen zodra ze alles ontvangen hebben, waardoor het beursrisico beperkt is. Ze betalen enkel de bedrijfsvoorheffing


Bedrijfswagen

De bedrijfswagen is voor werkgevers en medewerkers heel voordelig als vorm van alternatieve verloning en daarom ook erg populair.  

De voordelen voor medewerkers  
Je voordelen als werkgever   
 • Ze krijgen een auto ter beschikking die ze ook privé mogen gebruiken 
 • Ze hoeven zich geen zorgen te maken over onderhoud en verzekeringen 
 • Meestal krijgen ze ook een tankkaart of laadkaart
 • Je betaalt een speciale solidariteitsbijdrage aan de RSZ afhankelijk van de CO2-uitstoot, maar geen andere socialezekerheidsbijdragen 
 • De bedrijfswagen en autokosten zijn fiscaal aftrekbaar als je aan de voorwaarden voldoet
 • Een bedrijfswagen telt niet mee bij het berekenen van vakantiegeld of dertiende maand 

Je medewerkers betalen iedere maand wel een belasting op het privégebruik van de auto, namelijk het ‘voordeel van alle aard’, berekend op basis van de cataloguswaarde en de CO2-uitstoot. Die bijdrage is echter een fractie van de kosten die ze anders zouden hebben. 

Tussenkomsten op vlak van mobiliteit

Er bestaan ook andere tussenkomsten voor mobiliteit voor je werknemers. Het is namelijk een cruciaal onderdeel van hun woon-werkleven, zelfs met een hybride werkplaats. Ook daarvoor heb je verschillende opties: 

 • Het mobiliteitsbudget laat medewerkers toe om een geldsom vrij te verdelen over verschillende vervoersmiddelen, om vlotter en milieubewuster op het werk te raken 
 • De vergoeding voor verplaatsingen van en naar het werk is zowel voor jou als voor je medewerkers vrijgesteld van sociale bijdragen 

Bovendien denk je in je mobiliteitsaanbod ook aan de gezondheid van je medewerkers. Bepaalde extralegale voordelen stimuleren namelijk dagelijkse beweging: 

 • Een bedrijfsfiets (in eigendom of als lease) 
  • Heel voordelig, want je betaalt geen belasting noch sociale bijdragen
  • Fietsvergoeding, fietsuitrusting en onderhoudskosten zijn 100% fiscaal aftrekbaar aangezien er geen CO2-uitstoot is
 • Een fietsvergoeding 
Alles over duurzame mobiliteit

Hospitalisatieverzekering & groepsverzekering 

Vooral grotere bedrijven bieden vaak hospitalisatieverzekeringen aan, maar het is eigenlijk een interessante optie voor iedereen. Er bestaan zelfs formules specifiek afgestemd op KMO’s. 

Enkele voordelen van de hospitalisatieverzekering

 • Aantrekkelijk voor je medewerkers, want ze moeten zich geen zorgen meer maken over ziekenhuiskosten en -opnames voor zichzelf en gezinsleden 
 • Aantrekkelijk voor jou als werkgever, want verzekeringen aanbieden is volledig vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen, en heel geschikt om uit te spelen als onderscheidende factor tijdens aanwervingen 
 • Via het derdebetalerssysteem regelt het ziekenhuis alles rechtstreeks met de verzekeraar: dus geen bijkomende rompslomp voor jou 
 • De toekenning van een hospitalisatieverzekering is een collectief voordeel 

Hetzelfde geldt voor de groepsverzekering: 

 • Medewerkers bouwen een extra spaarpotje op dankzij een groepsverzekering, waaraan je als werkgever ook gemakkelijk andere voordelen koppelt, zoals voordelige vermogensbelasting en aftrekbare exploitatiekosten
 • De bijdrage die je bedrijf betaalt, is fiscaal aftrekbaar
 • Tot slot geniet je aanzienlijk lagere bijdragen voor de sociale zekerheid op de premies dan op de lasten op lonen

Innovatiepremie 

Beloon vernieuwing binnen je bedrijf. Naast de Screening R&D, maak je ook kans op een eenmalige innovatiepremie. Die valt onder een bijzonder statuut en staat niet gelijk met loon. Onder bepaalde voorwaarden geniet je daarom van een sociale gunstregeling. 

Kies de juiste extralegale voordelen

Extralegale voordelen zijn voor iedere werkgever een fiscaal interessant én motiverend onderdeel van de loonstructuur. Kies de voordelen die je medewerkers écht willen en die voor jou als werkgever het interessantst zijn.