Menu
Alternatief verlonen: meer motivatie, minder kosten

Beloon uw medewerkers met warrants

Motiveer uw medewerkers en optimaliseer uw loonkosten

U wilt uw personeel belonen met een bonus en uw loonkost verlagen? In dat geval zijn warrants een uitstekend idee. Warrants helpen u het loon van uw medewerker te optimaliseren en uw loonkost te beheersen. Een mooie win-win voor beide partijen. Bovendien kiest u zelf aan wie u warrants toekent.

Contacteer ons
Beloon uw medewerkers met warrants
Waarom kiezen voor de warrants van Securex?
Uw voordelen als werkgever
  • Uw kosten zijn duidelijk afgebakend en 100% fiscaal aftrekbaar
  • U kiest zelf aan welke medewerkers u warrants toekent
  • Onder bepaalde voorwaarden zijn geen patronale bijdragen verschuldigd op de warrants*
De voordelen voor uw werknemers
  • Ze kunnen netto een hogere som ontvangen dan bij een traditionele bonus (en dit met beperkt risico)
  • De uitvoering is eenvoudig. Werknemers moeten in principe immers geen effectenrekening openen
  • Ze zijn onder voorwaarden vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen*

*De rulingdienst en de RSZ hebben een lijst van verrichtingen en voorwaarden opgesteld waaraan de warrants moeten voldoen. Onder die voorwaarden kunnen warrants vrij van sociale zekerheidsbijdragen worden toegekend.

Warrants: een handleiding

 

Benieuwd naar de voordelen van warrants? Bekijk onze video.

Vraag uw simulatie aan!
Definitie
Wat is een warrant?  

Een warrant is een financieel instrument dat voor loonoptimalisatie kan gebruikt worden. Het geeft de houder ervan het recht om gedurende een vooraf bepaalde periode de onderliggende aandelen te kopen (Warrant Call) of te verkopen (Warrant Put) tegen een vaste prijs. Na die periode vervalt het recht van de houder.

Warrants in de praktijk

Hoe werken de warrants van Securex?

 

U bent werkgever en wilt uw werknemers belonen met een alternatieve bonus? Dan zijn warrants een uitstekende optie.

Welke mogelijkheden hebben uw medewerkers met de warrants? Ze kunnen de warrants:

  • Ofwel onmiddellijk verkopen (vanaf de volgende werkdag).
  • Na de 7de kalenderdag verkopen. In dat geval hebben staan uw medewerkers zelf in voor het beheer van de warrants.

Meer info vindt u in onze FAQ.

FAQ

Veelgestelde vragen over warrants

1. Binnen welke termijn kan uw medewerker de warrants aanvaarden?

Uw werknemer heeft 7 kalenderdagen de tijd om de warrants te aanvaarden.

Vanaf de eerstvolgende werkdag kan hij of zij ze verkopen (Warrant Put).

Verkoopt uw medewerker de warrant niet binnen de 7 werkdagen? Dan worden ze naar de effectenrekening van uw werknemer overgemaakt. De werknemer staat dan zelf in voor het beheer van de warrants.

2. Wat is de waarde van een warrant?

Er is een onderscheid tussen:

  • De waarde van de warrants waarop de belasting berekend wordt. Die is altijd 9,5€.
  • De werkelijke waarde op het moment van verkoop. Deze is in principe niet van belang voor de loonfiscaliteit (tenzij wanneer niet voldaan werd aan de voorwaarden van de wet van 26 maart 1999).
3. Hoeveel belastingen moet u betalen op een warrant?
Uw werknemer wordt in principe niet belast op de gerealiseerde meerwaarde van de verkoop (als voldaan werd aan de voorwaarden van de wet van 26 maart 1999).
4. Bestaan er ook financiële instrumenten met een fiscale optimalisatie?

De warrants die Securex aanbiedt maken een optimalisering van de verloning mogelijk via het sociale aspect (vrijstelling van sociale bijdragen onder voorwaarden). Uw voordeel? U kunt ze onmiddellijk vanaf de eerste werkdag doorverkopen.

Er bestaan ook financiële producten met fiscale optimalisatie. Deze producten moeten echter vaak gedurende een jaar worden bijgehouden, met een groter beursrisico tot gevolg.

5. Hoe worden de warrants beheerd?

Verkoopt uw medewerker zijn warrants niet onmiddellijk (binnen 7 kalenderdagen), dan kan hij beslissen om ze later te verkopen. In dat geval moet de werknemer een effectenrekening  openen en de warrants zelf beheren.

Wilt u meer weten over de warrants als alternatieve bonus? Contacteer ons
Dit zou u ook kunnen interesseren:
Voer een voordelig loonbonus in

U wilt uw medewerkers belonen voor hun inspanningen en meteen ook stimuleren om resultaten te behalen? Met het loonbonus (cao 90) koppelt u een mooie toeslag voor uw personeel aan een interessant doel. Het grote voordeel: die toeslag kost u 33% minder dan een traditionele loonbonus.

Meer info
Cafetariaplan zorgt voor een flexibel loonpakket

Dankzij een cafetariaplan biedt u uw medewerkers een flexibel loonpakket aan zonder verhoging van uw budget. Zo kiezen uw werknemers zelf hun extralegale voordelen naargelang hun behoeften met een flinke boost in motivatie als gevolg. En omdat het u niets extra kost, is het een echte win-win.

Meer info
Hoe uw personeel voordelig verlonen?

De loonlasten vormen vaak een belemmering wanneer het gaat om het belonen van uw medewerkers. Maar wist u dat er voordeligere middelen bestaan om hen extra te belonen? Ontdek onze online opleiding!

Meer info