Login
Service Contact Lex4You
Login

Warrants: alternatief verlonen

Motiveer uw werknemer en optimaliseer uw loonkosten

Op zoek naar een manier om jouw personeel te belonen met een bonus én jouw loonkost te verlagen? Dan zijn warrants een uitstekend idee. Dit financieel instrument vormt een mooie win-win voor zowel u als uw medewerker. Bovendien kiest u zelf aan wie u warrants toekent. Ontdek hier wat warrants exact zijn en hoe u ze implementeert.

Krijg advies Vraag uw gratis simulatie aan

Wat zijn warrants?

Warrants zijn financiële instrumenten die u het recht geven om aandelen aan te kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs en tijdens een bepaalde periode.

In de praktijk worden de warrants echter in de meeste gevallen door de werknemers verkocht om zo cash in de plaats te krijgen.

Met deze vorm van alternatieve verloning krijgen uw medewerkers een loonvoordeel dat onder voorwaarden vrij is van RSZ  zonder noodzakelijk hoge risico’s te nemen.

De voordelen van warrants

Hieronder ontdekt u in detail hoe warrants concreet werken, maar de voordelen voor u en uw werknemers zetten we alvast even op een rijtje.

Voordelen voor u als werkgever

 • Uw kosten zijn duidelijk afgebakend en 100% fiscaal aftrekbaar
 • U kiest zelf aan welke medewerkers u warrants toekent
 • Onder bepaalde voorwaarden bent u geen patronale bijdragen verschuldigd op de warrants

Voordelen voor uw werknemers

 • Ze kunnen netto een hogere som ontvangen dan bij een traditionele bonus en met beperkt risico
 • De uitvoering is eenvoudig aangezien werknemers in principe geen effectenrekening hoeven te openen
 • Werknemers zijn onder voorwaarden vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen

Traditionele bonus

Warrants

Bruto bonus
€ 3.460,87
€ 3.460,87
Persoonlijke RSZ-bijdragen (13,07%)- € 452,34  
Belastbaar bonusbedrag 
€ 3.008,53  
€ 3.460,87
Bedrijfsvoorheffing (53,50%)- € 1.609,57- € 1.851,57
Diverse kosten ten laste werknemer (0,35%)
- € 12,11
Netto bonus 
€ 1.398,96 
€ 1.597,19 


⇒ + 14%

Video-handleiding

Hoort u de voordelen graag van een expert? In deze video legt expert Sonja Van Roy uit hoe u ermee aan de slag gaat.


Boek uw gratis simulatie

Hoe werken warrants concreet?

Als u besluit met een warrantenplan te werken, verloopt de werking altijd min of meer gelijkaardig:

 • U doet een aanbod van warrants aan de werknemers die u een bonus wilt geven of die recht hebben op een bonus (en die eventueel gekozen hebben om deze bonus in warrants te ontvangen)
 • Uw werknemer heeft 7 kalenderdagen de tijd om uw aanbod al dan niet te aanvaarden
 • Uw werknemer heeft de mogelijkheid om de aangeboden warrants vanaf de volgende dag te verkopen. Voorwaarde is wel dat hij het aanbod aanvaard heeft. In dat geval moet de werknemer geen effectenrekening openen
 • Beslist uw werknemer om de aangeboden een aanvaarde warrants niet binnen de 7 kalenderdagen te verkopen? Dan moet hij een effectenrekening openen en staat hij zelf in voor het beheer van zijn warrants
 • 60 dagen na het aanbod zal het voordeel van de toegekende warrants in de lonen berekend worden. Op dat ogenblik zal er ook bedrijfsvoorheffing op dit voordeel worden toegepast. De eventuele meerwaarde bij verkoop is vrij van belastingen (mits het aanbod van de warrants binnen de 60 dagen aanvaard werd).
 • U kan jaarlijks warrants toekennen tot maximum 20% van het jaarinkomen van uw medewerker.

Veelgestelde vragen over warrants

Inzetten op slimme verloning?

Met warrants investeert u in tevreden werknemers.

Klaar om uw medewerker én uzelf een bonus te geven?

Krijg vrijblijvend advies Vraag een gratis simulatie aan
Dit zou u ook kunnen interesseren