Login
Alternatief verlonen: meer motivatie, minder kosten

Warrants: alternatief verlonen

Motiveer uw werknemer en optimaliseer uw loonkosten

Op zoek naar een manier om uw personeel te belonen met een bonus én uw loonkost te verlagen? Dan zijn warrants een uitstekend idee. Dit financieel instrument vormt een mooie win-win voor zowel u als uw medewerker. Bovendien kiest u zelf aan wie u warrants toekent. Ontdek hier wat warrants exact zijn en hoe u ze implementeert.

Krijg adviesVraag uw gratis simulatie aan
Warrants: alternatief verlonen
Ontdek alles over warrants:
Definitie & handleiding
Wat zijn warrants? Warrants zijn financiële instrumenten die u het recht geven om aandelen aan te kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs en tijdens een bepaalde periode.

In de praktijk worden de warrants echter in de meeste gevallen door de werknemers verkocht om zo cash in de plaats te krijgen.

Met deze vorm van alternatieve verloning krijgen uw medewerkers een loonvoordeel dat onder voorwaarden vrij is van RSZ  zonder noodzakelijk hoge risico’s te nemen.
 

De voordelen van warrants

Hieronder ontdekt u in detail hoe warrants concreet werken, maar de voordelen voor u en uw werknemers zetten we alvast even op een rijtje.
 
Voordelen voor u als werkgever
 • Uw kosten zijn duidelijk afgebakend en 100% fiscaal aftrekbaar
 • U kiest zelf aan welke medewerkers u warrants toekent
 • Onder bepaalde voorwaarden
  bent u geen patronale bijdragen verschuldigd op de warrants
Voordelen voor uw werknemers
 • Ze kunnen netto een hogere som ontvangen dan bij een traditionele bonus en met beperkt risico
 • De uitvoering is eenvoudig aangezien werknemers in principe geen effectenrekening hoeven te openen
 • Werknemers zijn onder voorwaarden vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen
 
  Traditionele bonus Warrants
Bruto bonus € 3.460,87 € 3.460,87
Persoonlijke RSZ-bijdragen (13,07%) - € 452,34  
Belastbaar bonusbedrag € 3.008,53 € 3.460,87
Bedrijfsvoorheffing (53,50%) - € 1.609,57 - € 1.851,57
Diverse kosten ten laste werknemer (0,35%)   - € 12,11
Netto bonus € 1.398,96 € 1.597,19
                                                                                                                          ⇒ + 14%

Video-handleiding

Hoort u de voordelen graag van een expert? In deze video legt expert Sonja Van Roy uit hoe u ermee aan de slag gaat.

 
Boek uw gratis simulatie
Warrantenplan opstellen

Hoe werken warrants concreet?

Als u besluit met een warrantenplan te werken, verloopt de werking altijd min of meer gelijkaardig :
 
 • U doet een aanbod van warrants aan de werknemers die u een bonus wilt geven of die recht hebben op een bonus (en die eventueel gekozen hebben om deze bonus in warrants te ontvangen)
 • Uw werknemer heeft 7 kalenderdagen de tijd om uw aanbod al dan niet te aanvaarden
 • Uw werknemer heeft de mogelijkheid om de aangeboden warrants vanaf de volgende dag te verkopen. Voorwaarde is wel dat hij het aanbod aanvaard heeft. In dat geval moet de werknemer geen effectenrekening openen
 • Beslist uw werknemer om de aangeboden een aanvaarde warrants niet binnen de 7 kalenderdagen te verkopen? Dan moet hij een effectenrekening openen en staat hij zelf in voor het beheer van zijn warrants
 • 60 dagen na het aanbod zal het voordeel van de toegekende warrants in de lonen berekend worden. Op dat ogenblik zal er ook bedrijfsvoorheffing op dit voordeel worden toegepast. De eventuele meerwaarde bij verkoop is vrij van belastingen (mits het aanbod van de warrants binnen de 60 dagen aanvaard werd).
 • U kan jaarlijks warrants toekennen tot maximum 20% van het jaarinkomen van uw medewerker.

Inzetten op slimme verloning?

Met warrants investeert u in tevreden werknemers.

Krijg gratis advies
FAQ

Veelgestelde vragen over warrants

1. Hoelang heeft uw medewerker de tijd om de warrants al dan niet te accepteren?

Uw medewerker heeft 7 dagen de tijd om de warrants te aanvaarden.
Vanaf de eerstvolgende werkdag kan uw werknemer de warrants verkopen. Duurt dat langer dan 7 kalenderdagen, dan worden de warrants overgemaakt naar de effectenrekening van uw medewerker. Die staat dan zelf in voor het beheer van de warrants.

2. Hoeveel is een warrant waard?

We maken een onderscheid in de waarde waarop belastingen wordt betaald en de werkelijke verkoopwaarde van warrants:

 • De waarde waarop belast wordt, is altijd € 9,50.
 • De verkoopwaarde is de werkelijke waarde op het moment van verkoop. Die is in principe niet van belang voor de loonfiscaliteit, tenzij er niet voldaan werd aan de voorwaarden van de wet van 26 maart 1999.
3. Hoeveel belastingen betaalt u op warrants?
Bij de fiscaliteit van warrants maken we een onderscheid tussen de aankoopwaarde en de verkoopwaarde:
 • De aankoopwaarde van de warrants is altijd € 9,5. Dat is het bedrag waarop de werkgever, 60 dagen nadat hij de warrants aanbiedt, bedrijfsvoorheffing moet inhouden (max. 53,5%).
Op de meerwaarde na verkoop betaalt uw medewerker in principe geen belastingen, zolang er werd voldaan aan de voorwaarden van de wet van 26 maart 1999.
 
4. Bestaan er ook financiële instrumenten met een fiscale optimalisatie?

Ja, er bestaan financiële instrumenten met fiscale optimalisatie. Die moet men in principe  langere tijd bijhouden, vaak tot een jaar, met een groter beursrisico tot gevolg.

5. Hoe verloopt het beheer van de warrants?

Wie de warrants beheert, hangt af van hoe snel ze verkocht worden:

 • Als uw medewerker beslist de warrants binnen de 7 kalenderdagen te verkopen, moet hij zijn verkooporder na aanvaarding van het aanbod tijdig doorgeven. Dat is vóór de 7de kalenderdag middernacht. In dat geval staat hij niet in voor het eigen beheer van de warrants. 
 • Als uw medewerker beslist ze langer dan 7 kalenderdagen bij te houden, moet die een effectenrekening openen om ze zelf te beheren.
Klaar om uw medewerker én uzelf een bonus te geven? Krijg vrijblijvend adviesVraag een gratis simulatie aan
Dit zou u ook kunnen interesseren:
Voer een voordelig loonbonus in

U wilt uw medewerkers belonen voor hun inspanningen en meteen ook stimuleren om resultaten te behalen? Met het loonbonus (cao 90) koppelt u een mooie toeslag voor uw personeel aan een interessant doel. Het grote voordeel: die toeslag kost u 33% minder dan een traditionele loonbonus.

Meer info
Cafetariaplan zorgt voor een flexibel loonpakket

Dankzij een cafetariaplan biedt u uw medewerkers een flexibel loonpakket aan zonder verhoging van uw budget. Zo kiezen uw werknemers zelf hun extralegale voordelen naargelang hun behoeften met een flinke boost in motivatie als gevolg. En omdat het u niets extra kost, is het een echte win-win.

Meer info
Hoe je personeel voordelig verlonen?

De loonlasten vormen vaak een belemmering wanneer het gaat om het belonen van je medewerkers. Maar wist je dat er voordeligere middelen bestaan om hen extra te belonen? Ontdek onze online opleiding!

Meer info