Login
Service & contact Lex4You
Login

Alternatief verlonen: meer motivatie, minder kosten

Slim uw loonkosten verlagen

Verbeter met alternatieve verloning zowel uw loonkosten als de motivatie van uw medewerkers. Er zijn heel wat fiscaal interessante opties die uw medewerkers zeker ook appreciëren. En wie heeft er op het einde van de maand niet liever een hoger nettobedrag? Zo profileert u zich als aantrekkelijke werkgever zonder uw loonkosten te zien stijgen.

Contacteer ons

Waarom een flexibel loonpakket aanbieden?

 • Het kost u minder als werkgever
 • Uw medewerker houdt meer over
 • Het is fiscaal interessant
 • Het boost de motivatie van uw werknemers
 • Het is positief voor uw werkgeversimago

Loonkosten verlagen dankzij loonoptimalisatie

Bij veel bedrijven wegen de loonkosten zwaar door op het budget. Eén van de belangrijkste redenen hiervoor is dat zowel werkgevers als werknemers gericht zijn op het bruto- en nettoloon. Terwijl er heel wat mogelijkheden zijn om de netto-draagkracht van uw medewerker te verbeteren zonder de loonkosten te verhogen. Via het brutoloon houdt uw medewerker ongeveer 50% over van een mogelijke opslag waarvoor u als werkgever 125% betaalt. Geloof ons, dat kan beter.

Start met één van deze 4 oplossingen op vlak van alternatief verlonen om grip te krijgen op uw loonkosten of uw medewerkers extra te motiveren:

Voer een voordelig bonusplan in

U wilt uw medewerkers belonen voor hun inspanningen en meteen ook stimuleren om resultaten te behalen? Met het bonusplan (cao 90) koppelt u een mooie toeslag voor uw personeel aan een interessant doel. Het grote voordeel: die toeslag kost u 33% minder dan een traditionele loonbonus.

Een bonus voor uw personeel

Beloon uw medewerkers met warrants

Een warrant is een financieel instrument dat u toelaat om op een gunstige manier individuele medewerkers te belonen. Maar er zijn nog meer voordelen voor u en voor uw medewerker.

Slimmer verlonen met warrants

Benut de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor R&D

Wist u dat investeren in innovatie fiscaal aantrekkelijk kan zijn? Sommige R&D projecten geven u het recht op een gedeeltelijke vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing? Doe beroep op de vrijstelling dankzij Securex.

Bespaar 80% op uw bedrijfsvoorheffing

Laat uw medewerkers kiezen dankzij het cafetariaplan

Met een cafetariaplan biedt u een flexibel loonpakket aan uw medewerkers aan zonder extra druk op uw budget. Zo kiezen uw medewerkers zelf wat ze het meest voordelig vinden, wat hun tevredenheid en motivatie sterk bevordert.

Aan de slag met het cafetariaplan

Alternatief verlonen en loonoptimalisatie

Slimme loonoptimalisaties kunnen u als werkgever veel opleveren, zowel door de globale bruto loonkost te verminderen als door uw medewerkers meer keuzevrijheid te bezorgen. Daarom overlopen we nog een aantal opties en extralegale voordelen die voor u interessant kunnen zijn.

De meest efficiënte weg om te weten wat voor uw bedrijf het grootste verschil maakt, is om vandaag nog met onze experten in gesprek te gaan.

Alternatief verlonen: een definitie

Alternatief verlonen is slim gebruik maken van voordelen en opties binnen de Belgische sociale wetgeving om uw medewerker een zo hoog mogelijk (netto-)voordeel te bezorgen aan een zo laag mogelijke kost als werkgever.

Extralegale voordelen als alternatieve verloning

Extralegale voordelen zijn een vorm van beloningen voor werk die buiten het normale salaris vallen. Een aantal voorbeelden:

 • Extra toeslagen zoals een loonbonus of een winstpremie
 • Voordelen in natura: klassieke voorbeelden zijn de bedrijfswagen, een laptop en een gsm, maar een tussenkomst in de elektriciteitsrekening kan ook
 • Er zijn nog andere mogelijkheden zoals bijkomende verzekeringen, maaltijdcheques en meer
Slimmer verlonen doet u zo

Ontdek in het gratis ebook over alternatieve verloning nog meer aantrekkelijke voordelen voor u en uw personeel.

 

Voordelen van alternatief verlonen op een rij

Het kost u minder als werkgever

Een optie om uw medewerkers extra te motiveren is een hoger brutoloon te betalen. Alleen stijgen in dat geval uw kosten exponentieel terwijl uw medewerkers er op het einde van de maand maar een beperkte verhoging aan overhouden.

Uw medewerker houdt meer over

Met extralegale voordelen creëert u een hogere nettowaarde voor uw medewerkers waarbij u als werkgever lagere (of geen) bijdragen betaalt.

Bereken het nettoloon met de handige bruto-nettocalculator.

Het is fiscaal interessant

In sommige gevallen kunt u de kosten van extralegale voordelen fiscaal inbrengen om zo extra te besparen.

Het boost de motivatie van uw werknemers

Alternatief verlonen laat uw werknemers toe om zelf keuzes te maken in wat ze belangrijk vinden of nodig hebben. Misschien is dat een grotere auto, of eerder meer cash of meer verlof. Door die keuzevrijheid te bieden, verhoogt u de betrokkenheid en motivatie van uw personeel.

Het is positief voor uw werkgeversimago

Vandaag willen steeds meer medewerkers inspraak in de samenstelling van hun loonpakket. Dus als u kiest voor een cafetariaplan of flexibel verlonen, kunt u dat zeker uitspelen als troef in campagnes rond employer branding.

Tip - Met een cafetariaplan creëert u dubbele winst:

 • U vervangt een deel van uw loonkost door slimmere en meer voordelige alternatieven
 • Uw medewerkers bepalen zelf wat ze belangrijk vinden, waarbij hun gevoel van autonomie en motivatie een boost krijgen

11 opties om uw loonkost te verminderen

Voordelen met een netto-impact voor uw medewerkers

Maaltijdcheques

Het meest populaire extralegale voordeel in België:

 • Eén op drie Belgische werknemers krijgt vandaag al maaltijdcheques
 • Maaltijdcheques worden niet beschouwd als verloning en zijn onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van belastingen en socialezekerheidsbijdragen
 • Het is een collectief voordeel: U voert het in voor alle medewerkers

Rekenvoorbeeld

Voor een medewerker die 20 dagen werkt, betaalt u als werkgever (maximaal) 20 x € 6,91 = € 138,2. De medewerker draagt zelf (minimaal) € 1,09 bij, waardoor hij een nettobedrag van € 160 overhoudt. U mag daarbij € 2 per cheque aftrekken als beroepskost.

Ecocheques

Ecocheques zijn ook een heel populair voordeel, waarbij uw medewerkers aangemoedigd worden om voor ecologische producten en diensten te kiezen.

 • Uw medewerker krijgt zo een nettoloonsverhoging van (maximaal) € 250 per jaar, waarmee heel wat producten aangeschaft worden, van treintickets tot wasmachines en kledij.
 • Onder bepaalde voorwaarden is dat extra loon vrijgesteld van belastingen en socialezekerheidsbijdragen.
 • De uitkering van ecocheques is een collectief voordeel.

Rekenvoorbeeld

Voor een volledig jaar mag u € 250 aan ecocheques uitkeren. Aangezien de cheques vrijgesteld zijn van belastingen en bijdragen, is dat de som die u betaalt. Mocht u een verhoging van € 250 van het nettoloon willen realiseren, moet u alvast zeker het dubbele aan brutoloon uitbetalen.

Winstpremie

Net zoals de loonbonus helpt de winstpremie als motivatie voor uw medewerkers om zich in te zetten voor het bedrijf. Eenvoudig gezegd: zonder winst is er geen winstpremie.

De troeven:

 • Sinds 2018 is de procedure om de winstpremie in te voeren sterk vereenvoudigd
 • De premie is financieel bijzonder interessant, dankzij een lage belasting en het feit dat u enkel een beperkte solidariteitsbijdrage betaalt en geen werkgeversbijdragen

Bij een traditionele bonus houdt uw medewerker ongeveer 40% over als nettobedrag, terwijl dat bij de winstpremie oploopt tot 57%. Op een bedrag van € 2.000 betekent dat een verschil van € 348.

Aanvullende kinderbijslag

Als werkgever mag u medewerkers een aanvullende kinderbijslag geven op voorwaarde dat ze al een wettelijke kinderbijslag ontvangen.

Met een bedrag van maximaal € 50 per maand per kind, geeft u hen een extra steuntje in de rug. Bovendien is de vergoeding fiscaal aftrekbaar én vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen.

Rekenvoorbeeld

Een opslag van € 50 via brutoloon kost u als werkgever algauw € 62,5 (alle belastingen en bijdragen inbegrepen). Op het einde van de maand houdt uw medewerker daar om en bij de € 22 aan over. Via het systeem van aanvullende kinderbijslag betaalt u als werkgever enkel de € 50 en krijgt uw medewerker daar € 25 van.

Geboorte- en huwelijkspremies

Een leuke attentie voor uw medewerkers zijn premies tijdens een geboorte of een huwelijk.

 • De geboortepremie is vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen als ze maximaal € 50 per kind bedraagt.
 • Voor de huwelijkspremie geldt hetzelfde als ze niet meer dan € 200 per medewerker bedraagt.

Aandelenopties

Net zoals warrants kunnen aandelenopties interessant zijn of medewerkers te belonen, maar ook om hun engagement aan het bedrijf te vergroten.

 • Aandelenopties van beursgenoteerde bedrijven zijn 100% fiscaal aftrekbaar en vrijgesteld van sociale bijdragen.
 • Uw medewerker kan ze doorverkopen zodra hij of zij ze ontvangen heeft, waardoor het beursrisico beperkt is. Hij betaalt enkel de bedrijfsvoorheffing.

Voordelen rond mobiliteit

Bedrijfswagen

De bedrijfswagen is voor werkgever en medewerker heel voordelig als vorm van alternatieve verloning en daarom ook erg populair.

De voordelen voor uw medewerker:

 • Hij krijgt een auto ter beschikking, die hij ook privé mag gebruiken
 • Hij hoeft zich geen zorgen te maken over onderhoud en verzekeringen
 • Meestal krijgt hij er ook een tankkaart bij

Uw voordelen als werkgever:

 • U betaalt een speciale solidariteitsbijdrage afhankelijk van de CO2-uitstoot, maar geen socialezekerheidsbijdragen
 • De bedrijfswagen en autokosten zijn fiscaal aftrekbaar
 • Een bedrijfswagen telt niet mee bij het berekenen van vakantiegeld of dertiende maand

Uw medewerker betaalt iedere maand wel een belasting op het privégebruik van de auto, namelijk het ‘voordeel van alle aard’. Dat wordt berekend op basis van de cataloguswaarde en de CO2-uitstoot, maar is slechts een fractie van de reële kosten die hij anders zou hebben.

Tussenkomsten op vlak van mobiliteit

In plaats van een bedrijfswagen aan te bieden, heeft u nog opties om als werkgever tussen te komen in de mobiliteit van uw medewerkers:

 • Het mobiliteitsbudget laat medewerkers toe om een geldsom vrij te verdelen over verschillende vervoersmiddelen, om vlotter en milieubewuster op het werk te raken
 • De vergoeding voor verplaatsingen van en naar het werk is zowel voor u als voor uw medewerker vrijgesteld van sociale bijdragen

U kunt ook het actief bewegen stimuleren met extralegale voordelen. Denk aan het aanbieden van:

 • Een bedrijfsfiets (in eigendom of als lease)
  • Heel voordelig, want u betaalt geen belasting noch sociale bijdragen.
  • Fietsvergoeding, fietsuitrusting en onderhoudskosten zijn 100% fiscaal aftrekbaar aangezien er geen CO2-uitstoot is.
 • Een fietsvergoeding
Ga voor duurzame mobiliteit binnen uw organisatie

Andere voordelen

Hospitalisatieverzekering

Wordt vaak door grotere bedrijven aangeboden, maar is eigenlijk interessant voor iedereen.

 • Voor uw medewerker aantrekkelijk, want hij moet zich geen zorgen meer maken over ziekenhuiskosten en -opnames voor zichzelf en gezinsleden
 • Voor u als werkgever aantrekkelijk, want het aanbieden van een verzekering is volledig vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen en heel geschikt om uit te spelen als onderscheidende factor tijdens aanwervingen
 • Via het derdebetalerssysteem regelt het ziekenhuis dat rechtstreeks met de verzekeraar: dus geen bijkomende rompslomp voor u
 • De toekenning van een hospitalisatieverzekering is een collectief voordeel

De groepsverzekering

Een waardevol alternatief voor een loonsverhoging dat nu al vaak door grotere bedrijven wordt aangeboden, maar eigenlijk voor iedereen interessant.

 • Medewerkers bouwen een extra spaarpotje op dankzij een groepsverzekering, waaraan u als werkgever ook nog andere voordelen kunt koppelen.
 • De bijdrage die uw bedrijf betaalt, is fiscaal aftrekbaar en bovendien is de bijdrage voor de sociale zekerheid op de premies aanzienlijk lager dan de lasten op lonen.

Innovatiepremie

Beloon vernieuwing binnen uw bedrijf. De eenmalige innovatiepremie valt onder een bijzonder statuut en wordt niet gelijkgesteld met loon. Onder bepaalde voorwaarden geniet u daarom van een sociale gunstregeling.

Kies de juiste extralegale voordelen

Extralegale voordelen zijn voor iedere werkgever een fiscaal interessant én motiverend onderdeel van de loonstructuur. Kies de voordelen die uw medewerkers echt willen en die voor u als werkgever het meest interessant zijn.

Maak eenvoudig een afspraak Download uw gratis ebook