Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s)

Er bestaan verschillende soorten cao’s. Zo zijn er nationale, sectorale en ondernemings-cao. Hier ontdekt u wie ze afsluit en wanneer ze op u van toepassing zijn.

De verschillende types van cao’s

Er bestaan verschillende types van cao’s. Welke dat zijn ontdekt u hier.

De inhoud, binding en vormvoorwaarden van de cao’s

Wie kan een cao afsluiten? En wat kan er in geregeld worden? Moet u zich als werkgever aan alle cao’s houden? Het antwoord op deze vragen vindt u hier.

De neerlegging en duurtijd van de cao’s

Als een cao is afgesloten, moet die ook worden neergelegd. Hoe moet dat gebeuren? En kunt u een cao afsluiten voor onbepaalde duur? Ook die vraag beantwoorden we hier.

De toetreding tot en de opzegging van de cao

Kunt u als werkgever toetreden tot een al afgesloten cao? En hoe kunt u cao’s opzeggen?

De overgang van onderneming of wijziging van PC en de cao’s

Bij een overgang van onderneming wijzigt soms het PC van de werkgever. Wat moet er dan gebeuren met de cao’s van het oude PC? Moeten die nog worden nageleefd?

De sancties als een cao niet wordt nageleefd

Cao’s regelen belangrijke zaken zoals de arbeidsuur in uw bedrijf of het loon van uw werknemers. Welke sanctie u opgelegd kan krijgen als u de cao’s niet naleeft, vindt u hier.

De plaats van de cao in de hiërarchie van het arbeidsrecht

Wat als de inhoud van uw ondernemings-cao afwijkt van een sectorale cao? Of van de wet? Hier ontdekt u de voorrangsregels tussen de verschillende niveaus.