Menu
Alternatief verlonen: meer motivatie, minder kosten

Gedeeltelijke vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor onderzoek & ontwikkeling

Investeren in innovatie is fiscaal aantrekkelijk

Om de concurrentie voor te blijven, investeert uw onderneming in onderzoek en ontwikkeling. Want stilstaan, is achteruitgaan. Maar wist u dat sommige innovatieprojecten recht geven op een gedeeltelijke vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing? Geniet van dit voordeel met de Screening R&D!

Doe hier uw simulatie
Gedeeltelijke vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor onderzoek & ontwikkeling
Waarom kiezen voor de Screening R&D?
 • U recupereert 80 % van de bedrijfsvoorheffing. Wij berekenen het concrete bedrag voor u.
 • U bent zeker van uw stuk. Onze experts maken een volledig dossier op.
 • U bespaart kostbare tijd. Want wij stellen een actieplan op en begeleiden heel de procedure. Van aanvraag tot administratieve opvolging.
 • U heeft één centraal aanspreekpunt voor al uw betrokken afdelingen.
Waarom deze gedeeltelijke vrijstelling?

Bespaar tot 80% op uw bedrijfsvoorheffing voor R&D

 

De Europese Unie wil dat haar lidstaten 3% van hun bbp investeren in onderzoek en ontwikkeling. Daarom lanceerde de Federale overheid allerlei steunmaatregelen, zoals de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor innovatieprojecten.

Heeft u personeel dat in België aan onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten werkt? Dan kunt u mogelijks genieten van deze fiscale stimulans voor onderzoek en ontwikkeling.

Het concept is erg simpel: bedrijven mogen 80 % van de ingehouden bedrijfsvoorheffing op de lonen van onderzoekers recupereren. Mits ze aan de voorwaarden voldoen.

Screening R&D: wat betekent het voor uw bedrijf? Ontdek het in onze video!
Voor wie en onder welke voorwaarden?

Wie komt in aanmerking voor de gedeeltelijke vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing R&D?

 

Volgende bedrijven en instellingen kunnen de gedeeltelijke vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling onder voorwaarden toepassen:

 • Ondernemingen die werknemers met een specifiek wetenschappelijk diploma tewerkstellen: bachelors, masters, doctors
 • Jonge, kleine vennootschappen die minstens 15 % van hun uitgaven spenderen aan R&D. Voor deze Young Innovative Companies zijn de diplomavereisten nog soepeler 
 • Universiteiten, hogescholen en erkende wetenschappelijke instellingen
 • Ondernemingen die samenwerkingsakkoorden hebben afgesloten met de hierboven vermelde instellingen

Daarnaast gelden deze voorwaarden:

 • U moet aan onderzoek en/of ontwikkeling doen
 • Het moet gaan om een project of programma van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling
 • U bent verplicht om voorafgaand de projecten of programma’s bij het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) aan te melden
 • Er moeten timesheets opgemaakt worden om de tijd te motiveren die elke onderzoeker aan het project besteedt

Benieuwd of u in aanmerking komt voor de gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing R&D? Vul hier ons simulatieformulier in en wij contacteren u zo snel mogelijk!

Hoe?

Hoe dient u een aanvraag voor vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing in?

 

Voldoet uw innovatieproject aan bovenstaande voorwaarden? Check het via onze simulatie en vraag advies aan onze experts. Zo kunnen we overgaan tot de aanmelding bij BELSPO.

Wij helpen u graag bij elke stap van A tot Z:

 • Met onze voorstudie weet u meteen of uw projecten mogelijk in aanmerking kunnen komen. Valt u buiten de maatregel, dan betaalt u niets. No cure, no pay!
 • Wij helpen u met het opstellen en indienen van een solide dossier.
 • Nadien volgen we uw dossier administratief mee op.
 • Jaarlijkse evaluatie: samen bekijken we welke nieuwe projecten in aanmerking kunnen komen.

Waarom is het belangrijk deze aanvraag met een partner te doen?

Lees het in onze blog!
FAQ

Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor R&D van A tot Z

1. Welke activiteiten vallen onder ‘onderzoek’ en ‘ontwikkeling’? En wanneer komen ze in aanmerking voor de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing?

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling werd vanaf januari 2020 verruimd. Vanaf dan kan ook een doorsnee kmo die ontwikkelingsprojecten opzet, deze vrijstelling aanvragen. Mits het project aan een aantal voorwaarden voldoet.

Het is dus een misverstand dat alleen erkende onderzoeksinstellingen of ondernemingen uit de wetenschappelijke sector recht hebben op dit fiscaal voordeel.

Laat de kans op dit voordeel dus niet liggen. Benieuwd of uw project in aanmerking komt? Doe hier de simulatie.

2. Komt de bank- en de financiële sector in aanmerking voor de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten?

Ja, als de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten binnen deze sector aan de voorwaarden voldoen.

De vrijstelling van doorstorting is van toepassing op ‘ondernemingen’. De aard van de sector waartoe deze onderneming behoort, speelt geen rol.

Wat wel meespeelt? De betrokken ondernemingen moeten aantonen dat hun onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten leiden tot:

 • Het verwerven van nieuwe wetenschappelijke of technische kennis
 • En/of aanzienlijk verbeterde processen, systemen, diensten enzovoort
3. Komen houders van een professioneel bachelordiploma in aanmerking voor de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten?

Ja, als ze voldoen aan alle wettelijke voorwaarden dan komen de bezoldigingen van de houders van een professioneel bachelordiploma in aanmerking voor de vrijstelling.

4. Kan de bedrijfsvoorheffing met terugwerkende kracht worden teruggevorderd voor een lopend onderzoeks- of ontwikkelingsproject of -programma?
Neen. De vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling kan pas worden toegepast nadat u een onderzoeks- of ontwikkelingsproject of -programma heeft aangemeld bij BELSPO.
Terugvordering tot de periode voorafgaand aan deze aanmelding is dus niet mogelijk. Zelfs niet met een bezwaarschrift.
 

De vrijstelling kan pas worden toegepast vanaf de maand waarin het project of programma is aangemeld bij BELSPO.

Een concreet voorbeeld: Een project dat gestart is op 1 januari en pas aangemeld wordt op 1 mei, krijgt een akkoord van BELSPO op 30 juni. De vrijstelling wordt pas toegepast vanaf 1 mei. Terugvordering tot de eerste maand, in dit geval 1 januari, is dus onder geen enkele voorwaarde mogelijk.

5. Mijn ontwikkelingsproject komt in aanmerking voor vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling. Hoe lang kan ik dan van deze maatregel profiteren?
U profiteert van deze maatregel zolang uw onderzoek- en ontwikkelingsprojecten lopen. Daarnaast moet u uiteraard voldoen aan de verschillende voorwaarden (onder andere de vereiste diploma’s).
6. Kan ik voor meerdere medewerkers de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling aanvragen?

Ja, de fiscale maatregel geldt per werknemer. Waar u vooral rekening mee moet houden, is het vereiste diploma. Verder wordt de vrijstelling toegepast op basis van de tijd die aan het project wordt besteed.

7. Speelt de plaats van tewerkstelling een rol voor de toepassing van de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling?

Neen, de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten moeten niet verricht worden in de onderneming waar de onderzoekers of het wetenschappelijk personeel tewerkgesteld zijn.

8. Is het voordeel van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling voor de onderneming of voor de werknemer?

Het voordeel van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing is voor de werkgever. Voor de werknemer verandert er niets. De inhouding van de bedrijfsvoorheffing van zijn of haar loon gebeurt op de klassieke manier.

Wilt u meer weten over de Screening R&D? Contacteer ons!
Dit zou u ook kunnen interesseren:
Warrants: alternatief verlonen

Op zoek naar een manier om uw personeel te belonen met een bonus én uw loonkost te verlagen? Dan zijn warrants een uitstekend idee. Dit financieel instrument vormt een mooie win-win voor zowel u als uw medewerker. Bovendien kiest u zelf aan wie u warrants toekent. Ontdek hier wat warrants exact zijn en hoe u ze implementeert.

Meer info
Voer een voordelig loonbonus in

U wilt uw medewerkers belonen voor hun inspanningen en meteen ook stimuleren om resultaten te behalen? Met het loonbonus (cao 90) koppelt u een mooie toeslag voor uw personeel aan een interessant doel. Het grote voordeel: die toeslag kost u 33% minder dan een traditionele loonbonus.

Meer info
Cafetariaplan zorgt voor een flexibel loonpakket

Dankzij een cafetariaplan biedt u uw medewerkers een flexibel loonpakket aan zonder verhoging van uw budget. Zo kiezen uw werknemers zelf hun extralegale voordelen naargelang hun behoeften met een flinke boost in motivatie als gevolg. En omdat het u niets extra kost, is het een echte win-win.

Meer info