Login
Service Contact Lex4You
Login

Ondernemingsplan opstellen

Maak je bedrijfsidee concreet

Na veel wikken en wegen vind je een interessant bedrijfsidee. Alleen, hoe geraak je van een idee tot een eigen zaak? Dat doe je door een ondernemingsplan (ook businessplan genoemd) op te stellen.
Het ondernemingsplan vormt een blauwdruk van je bedrijf, en op deze pagina leer je wat je best allemaal opneemt.

Contacteer een expert

Zo schrijf je een ondernemingsplan

 • Werk je hoofddoel uit
 • Bedenk een strategie om je doel te bereiken
 • Onderzoek wat je opportuniteiten en risico’s zijn in de markt
 • Schrijf een marketingplan om je verhaal te brengen
 • Becijfer een financieel plan, bijvoorbeeld met je boekhouder

Welke onderdelen bevat een ondernemingsplan?

Een businessplan is een omvangrijk document, dus het is niet altijd evident om daarmee te starten.

Een ondernemingsplan heeft geen vaste structuur, maar er zijn wel onderdelen die meestal terugkomen. Hieronder vind je een overzicht van 5 onderdelen die je zeker in je plan moet opnemen:

Tip: Meteen beginnen schrijven aan een businessplan is niet evident. Werk eerst je bedrijfsidee uit op een business model canvas.

Hoofdactiviteit en elevator pitch van je zaak

Wat is je hoofdactiviteit waarop je zaak zich gaat richten? Het is belangrijk dat je dit kristalhelder kan verwoorden. Oefen daarbij ook je elevator pitch, of hoe jij je bedrijf voorstelt in 30 seconden - het equivalent van een tochtje in een lift.

Doel van je zaak

Overloop in dit onderdeel de volgende vragen:

 • Welke producten of diensten ga je aanbieden?
 • Op welke manier zie je dit evolueren? 
 • In grote lijnen, waar zie jij je onderneming op korte en op lange termijn?

Voorzie daarbij een duidelijke omschrijving van je idee en plan. Als je dit op korte tijd toelicht, komen we bij de elevator pitch. Zo stel je een sterke elevator pitch op.

Missie, visie en strategie

Aan de hand van je missie, visie en bedrijfsstrategie kan je duidelijk verwoorden waarom klanten voor jou kiezen, en niet voor een concurrent. Het zijn termen die echter vaak door elkaar gebruikt worden, maar we lichten even toe:


Verschil missie en visie

Uit het hoofd, weet je het verschil? Dit zijn termen die heel vaak door elkaar gebruikt worden. Je missie is de bestaansreden van je zaak: hoe wil je het verschil maken in de samenleving? Je visie is het verlengstuk daarvan, maar op kortere termijn, denk aan 3 à 5 jaar. In je visie maak je jouw missie een stuk concreter door daar doelstellingen aan te koppelen.


Je bedrijfsstrategie

Net zoals je visie een concretere toepassing is van je missie, is je strategie het omzetten van je visie in een actieplan. Op welke manier wil je jouw visie (en missie) realiseren? Denk daarbij aan SMART-doelstellingen op korte en middellange termijn.


Een paar voorbeelden:

 • Op 6 maanden een omzet van 60.000 euro realiseren.
 • Je product op 1 jaar tijd in 24 winkels kunnen verkopen.
 • Over 2 jaar een eerste medewerker aanwerven.

Markt-en concurrentieanalyse uitvoeren

Hoe je het draait of keert, een markt- en concurrentieanalyse zijn vooral veel werk. Het ene richt zich op het feit of je zaak een plaats in de markt heeft, en het andere hoe je concurrenten het doen. Mocht je geen concurrenten hebben, heb je ofwel het gat in de markt gevonden, ofwel is het geen levensvatbare activiteit. Enkel door het nodige onderzoek te doen, kom je erachter hoe het zit.


Vragen bij een marktanalyse

 • Is er een markt voor je product?
 • Zijn consumenten klaar voor je idee?
 • Kan je project rendabel zijn?


Vragen bij een concurrentieanalyse

 • Welke spelers zijn er nog op de markt? 
 • Waarom zijn zij een concurrent? 
 • Hoe maak je het verschil?

Het antwoord op beide analyses zal een invloed hebben op je ondernemingsplan, want je ontdekt misschien nieuwe opportuniteiten, of factoren waarmee je het verschil met concurrenten kan maken. Hoe dan ook, je leert je markt en sector beter kennen, en dat is enkel een meerwaarde.

Tip: Spendeer naast onderzoek naar potentiële klanten of concurrenten ook tijd aan leveranciers.

Een marketingplan opstellen

In dit onderdeel bespreek je de volgende vraag: ‘Hoe ga je jezelf in de markt positioneren en je eerste klanten aantrekken?’ Overloop waar en op welke manier jij je diensten of producten gaat aanbieden. Je gaat eigenlijk je strategie nog iets concreter maken.

Het spreekt voor zich dat een goede markt- en concurrentieanalyse de basis is voor een gefundeerd marketingplan.


5 P’s van een marketingplan

Een veelvoorkomende kapstok zijn de 5 P’s:

 • Product (en/of dienst): schrijf gedetailleerd op wat je doet, tot op het niveau van de verpakking en/of garantie
 • Prijs: welke prijs vraag je en hoe kom je aan die prijs? Reken al je kosten (overhead, productie, …) mee
 • Plaats: waar komt je klant je product of dienst tegen?
 • Promotie: met welke boodschap ga jij je klant aanspreken? Ga je bijvoorbeeld (online) adverteren?
 • Personeel: welke functies heb je nodig om je product of dienst aan te bieden, en hoe past dit in je kostenplaatje?

Je marketingplan is, naast je financieel plan, het onderdeel dat je het vaakst ter hand zal nemen om aan te passen.

Financieel plan opstellen

Een belangrijk onderdeel, en waarschijnlijk het eerste onderdeel waar een bank of mogelijke investeerder naar gaat kijken.

Beantwoord hier deze vragen:

 • Welke omzet verwacht je? 
 • Welke kosten heb je allemaal?
 • Hoe denk je dat omzet en kosten zullen evolueren doorheen de tijd?

Andere zaken die je hierin kan opnemen, is het bestaan van mogelijke steunmaatregelen, hoe jij je boekhouding gaat regelen (denk aan het afschrijven van mogelijke machines, …) en hoeveel geld je effectief nodig hebt om je plannen waar te maken.

Ook dit is een onderdeel, net zoals het marketingplan, dat je regelmatig moet bijwerken. Een goed zicht hebben op de financiële situatie van je zaak is de basis van ondernemen. Je zou altijd in staat moeten zijn om te zeggen hoeveel winst of verlies je maakt.

Wil je meer info? Lees verder over het opstellen van een financieel plan.

Een ondernemingsplan is de blauwdruk van uw bedrijf. Het omvat redelijk wat tijd en moeite om uit te werken, maar het bespaart je tijdens het ondernemen heel wat kopzorgen.

Vragen over je ondernemingsplan of de opstart van je zaak?

Dit zou je ook kunnen interesseren: