Login
Service Contact Lex4You
Login

Ondernemingsplan opstellen

Maak uw bedrijfsidee concreet

Na veel wikken en wegen vindt u een interessant bedrijfsidee. Alleen, hoe geraakt u van een idee tot een eigen zaak? Dat doet u door een ondernemingsplan (ook businessplan genoemd) op te stellen.
Het ondernemingsplan vormt een blauwdruk van uw bedrijf, en op deze pagina leert u wat u best allemaal opneemt.

Contacteer een expert

Zo schrijft u een ondernemingsplan

 • Werk uw hoofddoel uit
 • Bedenk een strategie om uw doel te bereiken
 • Onderzoek wat uw opportuniteiten en risico’s zijn in de markt
 • Schrijf een marketingplan om uw verhaal te brengen
 • Becijfer een financieel plan, bijvoorbeeld met uw boekhouder

Welke onderdelen bevat een ondernemingsplan?

Een businessplan is een omvangrijk document, dus het is niet altijd evident om daarmee te starten.

Een ondernemingsplan heeft geen vaste structuur, maar er zijn wel onderdelen die meestal terugkomen. Hieronder vindt u een overzicht van 5 onderdelen die u zeker in uw plan moet opnemen:

Tip: Meteen beginnen schrijven aan een businessplan is niet evident. Werk eerst uw bedrijfsidee uit op een business model canvas.

Hoofdactiviteit en elevator pitch van uw zaak

Wat is uw hoofdactiviteit waarop uw zaak zich gaat richten? Het is belangrijk dat u dit kristalhelder kunt verwoorden. Oefen daarbij ook uw elevator pitch, of hoe u uw bedrijf voorstelt in 30 seconden - het equivalent van een tochtje in een lift.

Doel van uw zaak

 • Overloop in dit onderdeel de volgende vragen:
 • Welke producten of diensten gaat u aanbieden?
 • Op welke manier ziet u dit evolueren? 
 • In grote lijnen, waar ziet u uw onderneming op korte en op lange termijn?

Voorzie daarbij een duidelijke omschrijving van uw idee en plan. Als u dit op korte tijd toelicht, komen we bij de elevator pitch. Zo stelt u een sterke elevator pitch op.

Missie, visie en strategie

Aan de hand van uw missie, visie en bedrijfsstrategie kunt u duidelijk verwoorden waarom klanten voor u kiezen, en niet voor een concurrent. Het zijn termen die echter vaak door elkaar gebruikt worden, maar we lichten voor u even toe:


Verschil missie en visie

Uit het hoofd, weet u het verschil? Dit zijn termen die heel vaak door elkaar gebruikt worden. Uw missie is de bestaansreden van uw zaak: hoe wilt u het verschil maken in de samenleving? Uw visie is het verlengstuk daarvan, maar op kortere termijn, denk aan 3 à 5 jaar. In uw visie maakt u uw missie een stuk concreter door daar doelstellingen aan te koppelen.


Uw bedrijfsstrategie

Net zoals uw visie een concretere toepassing is van uw missie, is uw strategie het omzetten van uw visie in een actieplan. Op welke manier wilt u uw visie (en missie) realiseren? Denk daarbij aan SMART-doelstellingen op korte en middellange termijn.


Een paar voorbeelden:

 • Op 6 maanden een omzet van 60.000 euro realiseren.
 • Uw product op 1 jaar tijd in 24 winkels kunnen verkopen.
 • Over 2 jaar een eerste medewerker aanwerven.

Markt-en concurrentieanalyse uitvoeren

Hoe u het draait of keert, een markt- en concurrentieanalyse zijn vooral veel werk. Het ene richt zich op het feit of uw zaak een plaats in de markt heeft, en het andere hoe u concurrenten het doen. Mocht u geen concurrenten hebben, heeft u ofwel het gat in de markt gevonden, ofwel is het geen levensvatbare activiteit. Enkel door het nodige onderzoek te doen, komt u erachter hoe het zit.


Vragen bij een marktanalyse

 • Is er een markt voor uw product?
 • Zijn consumenten klaar voor uw idee?
 • Kan uw project rendabel zijn?


Vragen bij een concurrentieanalyse

 • Welke spelers zijn er nog op de markt? 
 • Waarom zijn zij een concurrent? 
 • Hoe maakt u het verschil?

Het antwoord op beide analyses zal een invloed hebben op uw ondernemingsplan, want u ontdek misschien nieuwe opportuniteiten, of factoren waarmee u het verschil met concurrenten kan maken. Hoe dan ook, u leert uw markt en sector beter kennen, en dat is enkel een meerwaarde.

Tip: Spendeer naast onderzoek naar potentiële klanten of concurrenten ook tijd aan leveranciers.

Een marketingplan opstellen

In dit onderdeel bespreekt u de volgende vraag: ‘Hoe gaat u uzelf in de markt positioneren en uw eerste klanten aantrekken?’ Overloop waar en op welke manier u uw diensten of producten gaat aanbieden. U gaat eigenlijk uw strategie nog iets concreter maken.

Het spreekt voor zich dat een goede markt- en concurrentieanalyse de basis is voor een gefundeerd marketingplan.


5 P’s van een marketingplan

Een veelvoorkomende kapstok zijn de 5 P’s:

 • Product (en/of dienst): schrijf gedetailleerd op wat u doet, tot op het niveau van de verpakking en/of garantie.
 • Prijs: welke prijs vraagt u en hoe komt u aan die prijs. Reken al uw kosten (overhead, productie, …) mee.
 • Plaats: waar komt uw klant uw product of dienst tegen.
 • Promotie: met welke boodschap gaat u uw klant aanspreken. Gaat u bijvoorbeeld (online) adverteren
 • Personeel: welke functies heeft u nodig om uw product of dienst aan te bieden, en hoe past dit in uw kostenplaatje?

Uw marketingplan is, naast uw financieel plan, het onderdeel dat u het vaakst ter hand zal nemen om aan te passen.

Financieel plan opstellen

Een belangrijk onderdeel, en waarschijnlijk het eerste onderdeel waar een bank of mogelijke investeerder naar gaat kijken.

Beantwoord hier deze vragen:

 • Welke omzet verwacht u? 
 • Welke kosten heeft u allemaal?
 • Hoe denkt u dat omzet en kosten zullen evolueren doorheen de tijd?

Andere zaken die u hierin kunt opnemen, is het bestaan van mogelijke steunmaatregelen, hoe u uw boekhouding gaat regelen (denk aan het afschrijven van mogelijke machines, …) en hoeveel geld u effectief nodig heeft om te plannen waar te maken.

Ook dit is een onderdeel, net zoals het marketingplan, dat u regelmatig moet bijwerken. Een goed zicht hebben op de financiële situatie van uw zaak is de basis van ondernemen. U zou altijd in staat moeten zijn om te zeggen hoeveel winst of verlies u maakt.

Wil je meer info? Lees verder over het opstellen van een financieel plan.

Een ondernemingsplan is de blauwdruk van uw bedrijf. Het omvat redelijk wat tijd en moeite om uit te werken, maar het bespaart u tijdens het ondernemen heel wat kopzorgen.

Vragen of uw ondernemingsplan of de opstart van uw zaak?

Stel uw vragen aan een expert
Dit zou u ook kunnen interesseren: