Login
Service Contact Lex4You
Login
Ondernemers

Een vennootschap oprichten: loop ik persoonlijke risico’s?

Wie binnenkort een zaak start, heeft het zeker al horen waaien: ons vennootschapsrecht kreeg een make-over op 1 mei 2019. Belgische vennootschappen kunnen sindsdien rekenen op modernere, flexibelere en minder complexe regels.

Laatst bijgewerkt op 21 november 2019 door Frederik Dhont

Dat er vennootschapsvormen verdwenen zijn, is bekend. Maar ook tussen de overblijvende vormen blijven er verschillen wat betreft startkapitaal en persoonlijk risico. Tijd voor duidelijkheid!

Kan ik een vennootschap oprichten met € 1 kapitaal?

Wie vandaag een besloten vennootschap (BV)  of coöperatieve vennootschap (CV)  opstart, moet niet langer een minimumkapitaal van € 18.550 voorzien. In de plaats daarvan zijn de oprichters nu verplicht om een aanvangsvermogen te voorzien dat toereikend is om de activiteiten van minstens de komende 2 jaar te dekken. “Hier, een euro” zal dus geen toereikend aanvangsvermogen zijn voor een BV die een handelshuurcontract aangaat.

Wie een naamloze vennootschap (NV)  opricht, moet net zoals vroeger een minimumkapitaal van € 61.500 voorzien. In de vennootschap onder firma (VOF)  en de commanditaire vennootschap (CommV ) tot slot, is er nog steeds geen minimumkapitaal nodig.

Vergelijk hier de voor- en nadelen van alle vennootschapsvormen.

Wat riskeer ik als oprichter?

NV, BV, CV

De oprichters van een NV, BV of CV moeten hun aanvangsvermogen toelichten in een officieel financieel plan, dat ze aan de notaris afgeven. Gaat de vennootschap failliet binnen de 3 jaar na oprichting, dan kan dat plan opgevraagd worden bij de notaris. Als blijkt dat de vennootschap werd opgericht met een ontoereikend aanvangsvermogen, dan kan een rechter de oprichters persoonlijk aansprakelijk maken voor de vennootschapsschulden.

Hoewel dit alles niet nieuw is, wordt het nu nóg belangrijker om een doordacht financieel plan te maken. De wet zegt vanaf nu ook uitdrukkelijk welke elementen er minstens in het financieel plan moeten staan (bv. overzicht van alle financieringsbronnen).

Ook na de oprichting mogen de vennoten zichzelf slechts winst of reserves uitkeren na een dubbele test. Ten eerste mag het nettoactief niet negatief worden (nettoactieftest) en ten tweede moeten de schulden over de volgende 12 maanden betaald kunnen worden (liquiditeitstest).

VOF, CommV

Bij het oprichten van een VOF en CommV is het niet verplicht om een notaris in te schakelen, noch om een officieel financieel te maken. De formaliteiten zijn hier dus soepeler, maar daar tegenover staat dat schuldeisers de garantie hebben van de onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid van de werkende vennoten.

Stel dat jij vennoot bent in een VOF met 1.000 euro schulden. Dan kunnen schuldeisers van de VOF beslag leggen op jouw privévermogen voor de volle 1.000 euro. Ook als je maar 1 euro heeft ingebracht in de VOF. Vindt je dat risico te groot, dan kan je een BV, CV of NV overwegen. Dat zal wel iets meer kosten, omdat er een notaris en een financieel plan nodig zijn.

Wat riskeer ik als bestuurder?

Een (dagelijks) bestuurder zal enkel persoonlijk aansprakelijk zijn voor beslissingen, daden of gedragingen die ‘kennelijk’ onvoorzichtig of onzorgvuldig zijn. Niet elke foute beslissing leidt dus tot aansprakelijkheid. Het moet echt gaan om fouten die een redelijk persoon in dezelfde situatie niet had begaan.

Een innovatie van de nieuwe wetgeving is dat (dagelijks) bestuurders niet langer onbeperkt aansprakelijk zijn voor fouten. De aansprakelijkheid wordt geplafonneerd op € 125.000 voor vennootschappen die in de drie laatste boekjaren gemiddeld minder dan € 350.000 omzet hadden en waarvan het gemiddelde balanstotaal niet hoger was dan € 175.000. Dit plafond geldt voor alle (dagelijks) bestuurders samen.

Toch moeten we de nieuwe regel meteen nuanceren, want als de bestuurders een ‘zware’ fout, een opzettelijke fout, of voor de zoveelste keer een ‘lichte fout’ begaan, dan worden zij toch onbeperkt aansprakelijk. Een bestuurdersverzekering overwegen blijft dus een goed idee.

Ontdekken welke vennootschap geschikt is voor jou? Vraag nu advies aan een ervaren starterscoach.

Frederik Dhont
Juridisch schrijver en spreker

Frederik is juridisch schrijver en spreker bij Securex sinds november 2019. Zijn missie? Glashelder uitleggen aan bedrijfsleiders wat de dagelijkse stroom van sociale wetten voor hen betekent. Daarvoor was hij drie jaar lang juridisch adviseur voor startende en gevestigde ondernemers.

Frederik haalde een master in de rechten aan de UGent, met een specialisatie in sociaal recht aan de Université Libre de Bruxelles. Hij voltooide ook een postgraduaat Digital Content & Journalism aan Arteveldehogeschool.

In zijn vrije tijd is hij poppianist en speelt hij keytar in de jaren ’80 tributeband Radio Spandex.

Dit zou u ook kunnen interesseren: