Login
Absenteïsme

Pak het ziekteverzuim in je bedrijf aan met Securex

Maak werk van een absenteïsmebeleid en audit

Ieder bedrijf heeft te maken met absenteïsme. Of een afwezigheid nu van korte of lange duur is, het weegt op het budget en de werksfeer van je bedrijf. Ontdek hier hoe je ziekteverzuim in je bedrijf aanpakt met een absenteïsmebeleid of waarom je best ook een audit overweegt.
Heb je al een vraag over ziekteverzuim?

Ziekteverzuim

Pak met de hulp van Securex ziekteverzuim in je bedrijf aan

 • Investeer in een aanpak die opbrengt: met iedere euro die gaat naar welzijn op het werk, bespaar je tot 4,80 euro op kosten voor absenteïsme
 • Creëer een sfeer die de persoonlijke ontwikkeling bevordert en een professioneel klimaat waarin medewerkers langer willen en kunnen blijven werken
Ziekteverzuim

Aanpakken van ziekteverzuim

Als werkgever heb je heel wat mogelijkheden om een positieve impact te hebben op afwezigheden van je werknemers. Maar het is belangrijk dat je een duidelijk plan hebt.

Stel daarom een absenteïsmebeleid op of breng aan de hand van een audit in kaart wat de mogelijke pijnpunten zijn. Weet je wat er scheelt en heb je een plan om het aan te pakken? Dan kan je aan de slag met concrete oplossingen van Securex, zoals ondersteuning bij verzuimgesprekken of telefonische opvolging bij korte afwezigheden.
Absenteïsme-audit

Breng de oorzaken van verzuim in kaart met een absenteïsme-audit

Bij het opstellen van een absenteïsmebeleid is het belangrijk om over voldoende informatie te beschikken. Want als je weet wat er aan de basis van verzuim in je bedrijf ligt, kan je het heel gericht aanpakken.

Aan de hand van de absenteïsme-audit van Securex:
 • Ontdek je wat de achterliggende oorzaken van absenteïsme in jouw organisatie zijn
 • Ontwikkel je een basis voor een beleid en een actieplan om absenteïsme tegen te gaan
 • Definieer je relevante criteria voor het opvolgen en bereiken van doelstellingen

De audit bestaat uit een kwantitatieve analyse en een kwalitatieve audit.

Kwantitatieve analyse

Dankzij de kwantitatieve analyse krijg je zicht op absenteïsme binnen je bedrijf op basis van reële bedrijfscijfers. Wij vertalen deze cijfers naar bruikbare statistieken zodat je:

 • De evolutie en impact van je absenteïsmebeleid ziet
 • Jouw onderneming gemakkelijk vergelijkt met sectorgenoten
 • Een basis hebt om acties en doelen te bepalen

Kwalitatieve audit

De kwalitatieve audit zorgt ervoor dat je zicht krijgt op de situatie achter de cijfers en het welzijn van je werknemers. Via individuele gesprekken met medewerkers en werkgroepen achterhalen we de achterliggende motieven voor werkverzuim.

Achteraf krijg je een rapport waarmee je:
 • De problemen identificeert
 • Een beeld krijgt van de achterliggende oorzaken van absenteïsme
 • De impact meet van absenteïsme op de tevredenheid
 • Een gedetailleerd actieplan opstelt

Eenmaal je weet welke pijnpunten er zijn, kan je een absenteïsmebeleid opstellen of het ziekteverzuim in je bedrijf aanpakken met de oplossingen van Securex.

Absenteïsmebeleid

Opstellen van een absenteïsmebeleid

Wist je dat een gemotiveerde en gezonde werknemer gemiddeld bijna 5 jaar langer werkt? Door in te zetten op absenteïsme, pak je niet alleen het probleem van ziekteverzuim aan, maar werk je meteen ook aan de duurzame inzetbaarheid van je werknemers. En daar vaart iedereen wel bij!
De verschillende onderdelen van een absenteïsmebeleid:

Zeker zijn van een succesvolle aanpak?
 

Leun op de expertise van Securex bij het uitwerken van deze onderdelen

Visie en strategie

Voor je start, is het belangrijk om jezelf de volgende vragen te stellen:

 • Wat is de visie van jouw organisatie op absenteïsme?
 • Hoe verhouden de medische, de technische en de sociale aspecten van absenteïsme zich tegenover elkaar?
 • Wat valt onder normale afwezigheid en wat is opmerkelijke afwezigheid?
 • Welke doelen zijn prioritair?
 • Hoe ziet succes eruit?
De antwoorden op deze vragen zorgen voor een meer uniforme visie op absenteïsme en stellen jou in staat om een visie te bepalen. De volgende stap is het uitwerken van een strategisch plan om alle doelstellingen te realiseren.

Belangrijk: Vertaal alle doelen naar meetbare resultaten. Zo weet je of je op koers bent om de doelstellingen te realiseren.

Praktisch: Aan de hand van twee werkgroepen met de directie, telkens van een halve dag, kijk je:
 • Eerst naar de huidige situatie
 • En daarna naar de ideale situatie voor je bedrijf

Securex vat achteraf het resultaat samen in een rapport.

Procedures

Omdat absenteïsme en ziekteverzuim gevoelige thema’s zijn, is het belangrijk dat je bedrijf duidelijke afspraken heeft. Daarom is de volgende stap van een absenteïsmebeleid het bepalen van duidelijke richtlijnen.
Samen met een consultant van Securex beantwoord je tijdens workshops de vragen:

 • Hoe regel je het administratieve beheer van absenteïsme?
 • Op welke manier zorg je intern voor bewustwording rond het aanwezigheidsbeleid?
 • Met welke ondersteuning stel je alle verantwoordelijken in staat om hun rol zo optimaal mogelijk te vervullen?

Actieplan

Een actieplan structureert de inspanningen: een plan legt vast wat de prioriteiten en verantwoordelijkheden zijn en binnen welke termijn er gewerkt wordt.

Het is belangrijk dat het actieplan realistisch is en gedragen wordt door een groot deel van je personeel. Om dat te realiseren, werk je telkens met de steun van Securex in drie fasen:

 • Fase 1: je ontwikkelt via een kwantitatieve analyse een concept voor een actieplan
 • Fase 2: een werkgroep zorgt voor een voorstel dat absenteïsme aanpakt en een brede goedkeuring krijgt binnen het bedrijf
 • Fase 3: de directie keurt het actieplan goed

Implementatie

Na het uitwerken van een actieplan is het tijd voor actie. Je bepaalt hierbij zelf hoe groot de betrokkenheid van Securex is: actief begeleiden of eerder steun bieden als klankbord.

Om het project te doen slagen, is de betrokkenheid van iedereen nodig: directie, leidinggevenden, werknemers en het comité voor preventie en bescherming. Een goede opstart legt de basis voor het welslagen, bijvoorbeeld door tijdens een algemene vergadering uitleg te geven over het verloop van het project en de taken en verantwoordelijkheden van iedereen.
Andere voorbeelden van hoe we je kunnen ondersteunen:

 • Samen met je interne communicatiedienst affiches en andere hulpmiddelen maken
 • Teksten en/of presentaties voor je intranet helpen opstellen
 • Informatiesessies organiseren

Evaluatie

Op afgesproken momenten krijg je een rapport over de resultaten, op basis van de cijfers van medische controles en de algemene cijfers van absenteïsme.
Dan zie je:

 • Het verschil in ziektedagen in het algemeen en/of de betere gezondheid per werknemer
 • Hoeveel productiever je bedrijf was de afgelopen periode
 • De evolutie van de Bradford-factor
Oplossingen

Oplossingen op maat om absenteïsme aan te pakken

Werk aan het absenteïsme in je bedrijf met deze concrete oplossingen van Securex:

 • Ondersteuning bij werkhervatting na langdurige afwezigheid
 • Telefonische opvolging bij korte afwezigheid
 • Elektronische opvolging bij korte afwezigheid
 • Ondersteuning bij het voeren van verzuimgesprekken

Ondersteuning bij werkhervatting

Verhoog de kansen op een geslaagde terugkeer na een langdurige afwezigheid met een werkhervattingstraject. Want hoe langer de afwezigheid, hoe moeilijker het is om als werknemer met succes terug aan het werk te gaan.

Voordelen van een werkhervattingstraject:

 • De werknemer blijft, waardoor je de opgedane kennis en ervaring behoudt
 • Je hoeft geen aanwervingskosten te maken
 • Je zendt een positief en motiverend signaal naar de betrokken werknemers
Een geslaagde werkhervatting is dus een “win-winsituatie” voor je werknemer en voor je bedrijf. Om de kans op slagen te verhogen, ligt de focus op de vaardigheden van de uitgevallen werknemer en niet op waar ze niet (meer) toe in staat zijn. Samen met jou overlopen we alle mogelijkheden om je werknemers maximaal in te zetten.
 

Telefonische opvolging bij korte afwezigheid

Als je te maken hebt met frequente korte afwezigheden is de telefonische opvolging een duidelijk signaal van je betrokkenheid bij het welzijn van je werknemers. Je probeert het kort absenteïsme in te perken door anoniem mogelijke pijnpunten te documenteren en op basis daarvan op zoek te gaan naar structurele oplossingen.

Een bijkomend voordeel is dat je werknemers het contact behouden met de werkplek, waardoor een werkhervatting vlotter verloopt.

Zo werkt het

Na het aangeven van afwezigheid schiet een gezondheidsspecialist van Securex in actie. De specialist:

 • Belt, motiveert en informeert de werknemer
 • Luistert naar de problemen
 • Identificeert de oorzaken waardoor de werknemer afwezig is
 • Documenteert de problemen die verband houden met het werk
 • Besteedt aandacht aan de medische klachten die de werknemer aankaart
 • Verwijst eventueel ook naar de arbeidsgeneesheer, de HR-verantwoordelijke...

Als werkgever krijg je hier achteraf feedback over en zo verzamel je bij iedere afwezigheid informatie om je afwezigheidsbeleid te verbeteren.

Elektronische opvolging bij korte afwezigheid

Net zoals de telefonische opvolging, heeft elektronische opvolging bij korte afwezigheden ook het doel om pijnpunten te identificeren en te documenteren. Het verschil is dat de werknemer niet gebeld wordt door een gezondheidsspecialist, maar de vraag krijgt om een online vragenlijst in te vullen.

Op regelmatige basis ontvang je dan een samenvattend rapport met het aantal opgevolgde afwezigen, hun motieven (privéleven of professioneel, fysieke of mentale kwalen...) evenals de efficiëntie van het terugkeergesprek.

Ondersteuning bij het voeren van verzuimgesprekken

Verzuimgesprekken zijn heel gevoelig en niet evident als je daar minder ervaring mee hebt. We helpen je om deze gesprekken tot een goed einde te brengen en om oorzaken van afwezigheid systematisch in kaart te brengen.

Pak absenteïsme aan en creëer een bedrijf waarin je werknemers gedijen. Securex staat je op iedere stap met advies en oplossingen bij
Dit zou je ook kunnen interesseren:
Externe Dienst voor Preventie & Bescherming

Een EDPBW focust op de gezondheid, de veiligheid en het welzijn op de werkvloer. Ontdek wat een EDPBW voor jou betekent.
 

Meer info
Welzijn op het werk verbeteren

Gezonde en tevreden medewerkers hebben meer plezier in hun werk en vallen ook minder vaak uit. Zo zorg je hiervoor.

Meer info
Psychosociaal welzijn

Het is belangrijk dat je werknemers zich niet alleen fysiek, maar ook mentaal goed in hun vel voelen. Alles over een doordacht welzijnsbeleid.

Meer info