Menu
Welzijn op het werk

Absenteïsme op het werk: hoe aanpakken?

De oplossingen van Securex om absenteïsme tegen te gaan

Absenteïsme op het werk kan dramatische gevolgen hebben voor uw bedrijf. Securex stelt u algemene en toegankelijke oplossingen voor, ongeacht uw budget. We begeleiden u om te achterhalen waarom uw medewerkers afwezig zijn, om een strategie uit te werken, maar ook om een actieplan op maat op te stellen om dit fenomeen tegen te gaan.

Hoeveel kost ziekteverzuim aan uw bedrijf?
Absenteïsme op het werk

Wat zijn de oorzaken van absenteïsme?

Professionele en/of persoonlijke problemen kunnen aan de basis liggen van absenteïsme. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

 • de slechte sfeer op het werk en weinig gunstige arbeidsomstandigheden;
 • de stress veroorzaakt door een te zware werklast;
 • de arbeidsongevallen;
 • gezondheidsproblemen (ziekte of ongevallen die buiten de werkomgeving hebben plaatsgevonden);
 • afwezigheden zonder geldige reden.

De oorzaken van absenteïsme zijn heel divers. U moet dus goed achterhalen waar ze zich bevinden (gezondheid, motivatie, werkomgeving,…), zodat u op een gerichte manier kunt handelen.

Wat zijn de gevolgen van absenteïsme?

Voor de aanwezige medewerkers heeft de afwezigheid van hun collega’s zware gevolgen voor hun gemoedstoestand en kan leiden tot:

 • een daling van de productiviteit;
 • een verlies van motivatie;
 • meer stress door een hogere werklast en soms langere werktijden.

Als werkgever wordt u geconfronteerd met organisatorische en financiële gevolgen:

 • uw opdrachten lopen vertraging op;
 • u bent verplicht het werk te herverdelen;
 • u moet vervangers vinden en opleiden voor wie afwezig is;
 • u wordt geconfronteerd met performantie- en zelfs kwaliteitsproblemen.

Eén voor één redenen om snel te handelen door aangepaste oplossingen te vinden voor uw situatie.

Om absenteïsme op het werk aan te pakken, stelt Securex u de volgende oplossingen voor:

 • een absenteïsme-audit in uw bedrijf
 • een strategie om absenteïsme te bestrijden
 • een actieplan om afwezigheden te verminderen en te voorkomen
 • opleidingen over het omgaan met absenteïsme
 • een traject voor werkhervatting na een langdurige afwezigheid
 • medische controle
Audit

Absenteïsme-audit: de situatie analyseren

Samen met u analyseren we het afwezigheidspercentage en de oorzaken ervan op een kwantitatieve manier. Vervolgens vergelijken we deze statistieken met een kwalitatieve analyse van het welzijn en de percepties van uw werknemers om te meten welke impact de situatie op hen heeft.

Zo krijgt u een duidelijk beeld van de situatie in uw bedrijf en ook verbeterpunten waarop Securex zich zal baseren om samen met u een strategie uit te werken.

Analyseer het afwezigheidspercentage in uw bedrijf
Strategie

Een objectief en duurzaam absenteïsmebeleid invoeren

Onze experts helpen u om uw visie inzake absenteïsme te bepalen. Wat is voor u de ideale situatie? Wat zijn uw voornaamste doelstellingen? Met welke indicatoren kunt u de afwezigheden evalueren? Dat zijn allemaal belangrijke vragen waarop we u helpen een antwoord te vinden.

Vervolgens denken we na over duidelijke en uniforme procedures waarmee u afwezigheden beter kunt opvolgen en uw leidinggevenden kunt sensibiliseren over deze problematiek. U bent klaar om in actie te schieten!

Stippel een strategisch beleid uit tegen absenteïsme

Meer weten over absenteïsme

Wij analyseerden de afwezigheden bij 25.000 werkgevers. De resultaten en onze adviezen leest u in onze white paper.

Download hier uw gratis white paper
Meer weten over absenteïsme
Actieplan

Een concreet actieplan om het probleem aan te pakken

Na een strategie tegen absenteïsme te hebben uitgewerkt, begeleidt Securex u bij de invoering van een actieplan in lijn met uw visie en uw doelstellingen.

Deze ondersteuning is niet beperkt in de tijd, want onze consultants evalueren voortdurend het afwezigheidspercentage en de cijfers van uw medische controles via telefonische screening of telefonische opvolging.

U kunt ook ontdekken hoeveel het absenteïsme uw bedrijf kost, dankzij onze simulatietool.

Ontdek wat u kunt doen tegen absenteïsme
Opleidingen

Ondersteun uw managers met opleidingen over absenteïsme

De afwezigheden van uw medewerkers aanpakken, dat improviseert u niet. Securex biedt managers en leidinggevenden opleidingen, individuele coaching, maar ook intervisie workshops om het fenomeen in uw organisatie beter te beheren.

Managers kunnen zo hun leidinggevende vaardigheden ontwikkelen om interviews met medewerkers die afwezig zijn geweest correct te voeren en een constructieve dialoog tot stand te brengen. Ze leren ook de sleutels tot de uitvoering van een doeltreffend verzuimbeleid.

Volg opleidingen om te leren omgaan met absenteïsme
Werkhervatting

Re-integratietraject na langdurige afwezigheid

Na een lange afwezigheid kan uw werknemer het moeilijk hebben om zijn plaats binnen het bedrijf terug te vinden. Wij helpen u een re-integratietraject uit te stippelen, zodat de terugkeer naar het werk vlot verloopt.

Een "win-win"-situatie: u kunt opnieuw rekenen op de vaardigheden en de kennis van uw werknemer en hij zal des te gemotiveerder zijn om terug aan de slag te gaan, hetzij in zijn oude functie, hetzij in een andere functie die beter bij zijn huidige situatie past, of deeltijds.

Ontwikkel uw re-integratietraject
Medische controle

Een doeltreffende oplossing tegen ongerechtvaardigde afwezigheden

Medische controles zijn een uitstekend middel om de oorzaken van absenteïsme op te sporen. Het is niet alleen een duidelijk signaal naar uw medewerkers, het helpt ook langdurige of ongerechtvaardigde afwezigheden te voorkomen en de gevolgen ervan voor uw bedrijf te beperken.

Maar wanneer moet u een beroep doen op een controlearts? En wat zegt de wetgeving inzake arbeidsgeneeskunde en medische controle? Securex verschaft u meer duidelijkheid.

Absenteïsme terugdringen door medische controle
Wilt u weten hoeveel absenteïsme uw bedrijf kost? Maak een simulatieof neem contact met ons op
Dit zou u ook kunnen interesseren:
Hoe frequente afwezigheden aanpakken?

Aandacht besteden aan acties rond absenteïsme is zeker een goed idee, zeker nu de gemiddelde frequentie de laatste jaren consequent toeneemt. Ons stappenplan kan u helpen om doelgericht actie te nemen.

Frequent verzuim aanpakken in 5 stappen
Ja, personeelsafwezigheid is een kost

Het aantal afwezige werknemers is in stijgende lijn sinds vele jaren. Dat is een verontrustende tendens. Deze afwezigheden kosten een onderneming immers handenvol geld.

Hoe het aantal zieke werknemers beperken?
De 3 meest gestelde vragen over absenteïsme

Stephanie Heurterre is consultant in Absenteïsme. Tijdens haar opdrachten moet ze veel vragen beantwoorden. Ze verzamelt de 3 meest gestelde vragen en geeft een duidelijk antwoord.

Veelgestelde vragen over ziekteverzuim