Login
Service Contact Lex4You
Login

Psychosociaal welzijn op het werk

Een accurate risicoanalyse voor een sterk welzijnsbeleid

We brengen allemaal een groot aandeel van onze actieve tijd door op het werk. Hoe beter we ons voelen op het werk, hoe productiever we zijn. Draag daarom zorg voor het psychosociale welzijn van je werknemers. Je grijpt gemakkelijk gericht in dankzij de professionele ondersteuning van Securex. Ontdek hier de belangrijkste aspecten aan psychosociaal welzijn op het werk en hoe je ze proactief aanpakt.
Wil je een productiever team?

Verhoog de mentale weerbaarheid

Een psychosociaal welzijnsbeleid

 • Verminder het risico op stress en burn-out en hou je team gemotiveerd
 • Help werknemers om alle vormen van verslaving aan te pakken en gezonder te leven
 • Voorkom alle vormen van conflict of van grensoverschrijdend gedrag en geweld voor een sterker team
 • Steun medewerkers met begeleiding op maat na traumatiserende gebeurtenissen

Hoe herken je stress en burn-out?

Het is een steeds groter probleem op het vlak van psychosociaal welzijn op het werk: één op de drie werknemers ondervindt te veel stress en loopt het risico op een burn-out, zeker bij een te lange belasting.

Als werkgever heb je verschillende redenen om dit risico serieus te nemen en te proberen aanpakken,maar de belangrijkste is toch dat (mentaal) gezonde werknemers je bedrijf een boost geven: ze komen gemotiveerd werken, zijn productiever en vallen minder snel uit.

Meer over stress & burn-out


Grensoverschrijdend gedrag op het werk

Waar mensen samenwerken, doen zich conflicten voor. Alleen presteren werknemers die zich niet veilig voelen minder goed. Elke vorm van conflict of grensoverschrijdend gedrag heeft daarom rechtstreeks impact op de productiviteit (en de uitstraling) van je bedrijf. Ga met het advies van onze specialisten aan de slag om pesten, geweld , seksuele ongewenst gedrag en conflicten op het werk aan te pakken.

Meer over grensoverschrijdend gedrag


Voer een beleid om verslavingen te voorkomen

Als werkgever heb je baat bij gezonde en gefocuste werknemers. Een verslaving staat in de weg van een goede prestatie en heeft een dramatisch effect op concentratie. Ontdek hoe je als werkgever op het vlak van psychosociaal welzijn je werknemers begeleidt om verslaving te weerstaan of positief aan te pakken.

Meer over verslaving op het werk


Risicoanalyse van psychosociale aspecten

Als werkgever ben je verplicht om een psychosociaal welzijnsbeleid te voeren. Hieronder ontdek je:

Het belang van een psychosociale risicoanalyse

Je goed in je vel voelen, is de eerste stap naar een goede prestatie. Dat geldt voor iedereen. Daarom heb je er als werkgever alle voordeel bij om je in te zetten voor het psychosociaal welzijn van je werknemers. Een risicoanalyse is de eerste stap naar een effectief welzijnsbeleid.

Met een risicoanalyse van psychosociale aspecten leg je de basis. Je

 • Identificeert mogelijke verbeterpunten op het vlak van welzijn
 • Formuleert een actieplan voor je hele onderneming
 • Krijgt effectief resultaat dankzij nieuwe procedures en acties

Engageer ook alle betrokken partijen, denk aan HR, je interne preventiedienst en/of leidinggevenden, om het succes van je beleid te verhogen.

Je krijgt bij Securex begeleiding tijdens je volledige traject van psychosociaal welzijn op het werk: van het in kaart brengen van de risico’s tot het opstellen van een actieplan.


5 arbeidsdomeinen bij het uitvoeren van een risicoanalyse

Een volledige psychosociale risicoanalyse omvat vijf arbeidsdomeinen met mogelijke risico’s

 • Arbeidsorganisatie: de visie, het algemeen bedrijfsbeleid en de managementstijl binnen je organisatie, met inbegrip van procedures en beheersinstrumenten
 • Werkinhoud, zoals werkbelasting, variatie, complexiteit en meer
 • Omgeving: de plaats of ruimte waarin je werknemers werken, inclusief de werkmiddelen
 • Voorwaarden: denk aan verloning, uurregeling, verlof, loopbaan en balans werk-privé
 • Interpersoonlijke relaties: intern met collega’s en leidinggevenden, maar ook externe relaties


Aanpak van een risicoanalyse

Je hebt als werkgever twee opties: een kwalitatieve of kwantitatieve analyse.

 • Kwalitatieve aanpak: bevraag werknemers individueel of tijdens een groepsgesprek hoe zij de psychosociale arbeidsbelasting binnen de 5 arbeidsdomeinen ervaren en luister welke verbetervoorstellen ze hebben
 • Kwantitatieve aanpak: stel een vragenlijst op om de psychosociale risico’s binnen de 5 arbeidsdomeinen in kaart te brengen

Tip: grijp dit moment aan om meteen ook te polsen naar burn-out en uitputtingsrisico’s met de Burn-Out Assessment Tool van Securex.

Zo maak je een inventaris op van mogelijke risico’s waarmee je aan de slag kan. Het doel van de risicoanalyse is niet om enkel maar de risico’s in kaart te brengen, maar om ze ook effectief aan te pakken met een actieplan.

Ontdek hoe je het welzijn op je werk verbetert met deze oplossingen voor een productief en gelukkig team. 

Creëer een gezond en productief bedrijf door psychosociale risico’s aan te pakken

Dit zou je ook kunnen interesseren